16/08/2023

WWF installerer 10 fiskebørnehaver i Spodsbjerg Havn

Den 16. august 2023 flyttede fiskebørnehaverne ind på havnen på Langeland. Formålet er at forbedre biodiversiteten under overfladen. Fiskebørnehaverne installeres som del af vores partnerskab med Sund & Bælt. Se billederne herunder.

Fiskebestandene omkring Spodsbjerg og i Langelandsbæltet er gået markant tilbage, fordi fiskenes levesteder enten er forsvundet eller hårdt påvirket af menneskelig aktivitet. Særligt torskebestanden er historisk lille, og mange andre arter trives ikke.

For at skabe nye levesteder, hvor fisk kan finde både føde og skjul i deres sårbare første livsstadier, installerer WWF og Sund & Bælt nu 10 såkaldte fiskebørnehaver, også kendt som biohuts, i Spodsbjerg Havn. Det foregik onsdag den 16. august 2023 med deltagelse af repræsentanter fra WWF Verdensnaturfonden, Sund & Bælt og elever fra en lokal skole.

Fiskebørnehaverne skal gøre det lettere for småfisk og fiskeyngel at finde føde og gemme sig for større rovfisk og samtidig bidrage til at forbedre biodiversiteten omkring havnen.

Fiskebørnehaverne var en gave til danskerne i anledning af H.K.H. Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag.

Skal øge biodiversiteten under overfladen

”Havets tilstand er kritisk. Økosystemerne omkring havnen er hjemsted for et rigt dyre- og planteliv, som vi skal beskytte. Flere levesteder gavner fiskene. Forbedrede forhold i havnen øger chancen for, at fiskene vandrer ud i det omgivende hav, når de bliver store nok. Og det er til gavn for alle,” siger Thomas Kirk Sørensen, havbiolog i WWF.

En fiskebørnehave er et stort stålbur, som indeholder en mindre gitterkasse, der er fyldt op med tomme, rensede østersskaller, hvorpå der kan vokse alger og små organismer. Her kan fiskeyngel spise sig mæt og samtidig være i sikkerhed for større, sultne rovfisk i en ekstremt sårbar periode af deres liv.

”Som ejer af Spodsbjerg Havn er vi glade for at kunne stille havnen til rådighed for fiskebørnehaverne og bidrage lokalt til at forbedre levevilkårene for fiskeyngel. Infrastruktur skal understøtte biodiversitet, og derfor kigger vi også på, om det vil være en mulighed at installere fiskebørnehaver i flere af vores havne,” siger Signe Thustrup Kreiner, CFO i Sund & Bælt.

Dokumenteret effekt i Københavns Havn

Fiskebørnehaverne har haft en dokumenteret effekt i Københavns Havn, hvor vi sammen med By & Havn siden 2021 har installeret cirka 80 fiskebørnehaver forskellige steder i havnen. Også private virksomheder har støttet op, så der nu i alt er cirka 200 af slagsen i Københavns Havn.

En fiskebørnehave er et effektivt redskab til at øge biodiversiteten, lyder det fra Thomas Kirk Sørensen.

”Siden vi installerede den første fiskebørnehave i Københavns Havn, er der observeret flere forskellige fiskearter som for eksempel læbefisk, tangnåle og sågar den kritisk truede ål. Så det har vist sig at være en effektiv og relativt billig løsning. Erfaringer fra andre danske havne og udlandet viser det samme, så vi er sikre på, at de også vil gavne biodiversiteten under overfladen her i Spodsbjerg,” siger han.

Læs mere om vores samarbejde med By & Havn her. 

WWF håber, at endnu flere vil investere i naturen

Foruden København og nu Spodsbjerg findes der også fiskebørnehaver i Lillebælt, Grenaa, Helsingør, Taarbæk og Aarhus.

Thomas Kirk Sørensen håber, at de positive erfaringer vil få endnu flere til at følge trop.

”Vi mærker en stærkt stigende interesse for havmiljøet flere steder i landet. Havet er endelig blevet en folkesag, og det er gået op for de fleste, at vi ikke kan lade tingene stå til, og at det både gavner biodiversiteten og økonomien, når vi investerer i havnaturen,” slutter han.

Fakta om biodiversiteten i havet omkring Langeland

Nær kysten ved Spodsbjerg på Langeland finder vi bælter af savtang, blæretang og ålegræs. På cirka to meters dybde ligger store tangbesatte sten, hvor småfisk som tangnål, savgylte og havkarusser og fiskeyngel af blandt andet torsk finder skjul. Havet omkring Spodsbjerg Havn besøges også af makrel, hornfisk og sild.

”Flere fiskebestande er nærmest kollapset. Vilkårene for livet i havet er blevet forringet. Det skyldes især belastning af næringsstoffer og fiskeri. Fiskenes levesteder er enten forsvundet eller meget påvirket af os mennesker. Og nu ser vi desværre effekten både her på Langeland og andre steder i landet, hvor særligt torsken skal have al den hjælp, vi kan give den,” siger Thomas Kirk Sørensen.

De 10 fiskebørnehaver leveres og installeres af den franske virksomhed EcOcean.

Se billederne fra Spodsbjerg Havn