04/12/2020

Regeringens nye biodiversitetspakke vækker begejstring hos WWF

Regeringen og støttepartierne har netop offentliggjort en ny biodiversitetspakke, der bliver en del af den kommende finanslov for 2021. Ambitionsniveauet vækker glæde hos WWF Verdensnaturfonden, som er tilfredse med det tydelige WWF-aftryk.

Biodiversiteten i Danmark er i tilbagegang og hænger i bremsen sammenlignet med andre EU-lande. Derfor har WWF Verdensnaturfonden tidligere kritiseret regeringens finanslovsforslag, som var uambitiøst og utilstrækkeligt for den hårdt pressede natur og biodiversitet. Den kritik er nu ændret til ros ved nyheden om, at en langt mere ambitiøs biodiversitetspakke er forhandlet på plads.

”Denne pakke kommer til at gøre en forskel for dansk natur og biodiversitet. Regeringen har lyttet til vores og forskernes anbefalinger om at udlægge langt mere urørt skov, samt etablere store, sammenhængende naturområder med græssende dyr. Det er virkelig et stort positivt skridt for dansk natur, som danskerne også kommer til at kunne mærke,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Biodiversitetsråd er WWF’s anbefaling

En kernesag for WWF Verdensnaturfonden, og en idé født hos fonden, har været ønsket om etableringen af et uafhængigt og videnskabeligt forankret biodiversitetsråd, der kan bistå regeringen med rådgivning og prioritering af indsatserne for biodiversitet i Danmark. Og et sådant råd ser nu dagens lys.

”Rådets eksperter vil sikre, at vi får mest mulig biodiversitet – også for pengene. Samtidigt sikrer vi, at omlægningen fra naturdrift til ægte vild natur sker på en måde, så danskerne kan få de allerstørste naturoplevelser i fremtiden,” siger Bo Øksnebjerg.

Han håber også, at Folketingets partier nedsætter et tværpolitisk biodiversitetsnetværk, der kan samarbejde på tværs af parti-skel.

”Danskerne har været hårde ved naturen i århundreder. Det kommer også til at tage lang tid at komme tilbage til ægte vild natur. Derfor er det vigtigt, at der kommer en bred og varig tilslutning til aftalen i Folketinget, så ambitionerne føres ud i livet på tværs af valgperioder og skiftende regeringer,” siger Bo Øksnebjerg.

Urørt skov

WWF Verdensnaturfonden lancerede helt tilbage i 2016 en rapport sammen med forskere fra Københavns Universitet, der viste, at det som minimum kræver 75.000 hektar urørt skov, hvis tilbagegangen af biodiversitet skal bremses. Samtidig kræver Danmarks planter og dyr større og sammenhængende naturområder, hvis de igen skal trives.

”Hovedparten af de danske rødlistede arter lever i skovene. Derfor er aftalen med 75.000 hektar urørt skov og 15 nye naturnationalparker en kæmpe naturgave fra vores generation til fremtidens danskere,” siger Bo Øksnebjerg.

Ser frem til planen for hav

Mens fremtiden nu ser lysere ud for skovene, gisper de danske have fortsat efter vejret. Derfor ser WWF Verdensnaturfonden frem til, at der også snart kommer en lignende løsning for dansk havnatur.

”Danmark skal også have en havplan med fredede områder, hvor dyrelivet kan udvikle sig ligesom i skovene, så vores børn er sikret fed havnatur og fisk på bordet i 2030,” slutter Bo Øksnebjerg.

WWF Verdensnaturfondens anbefalinger til FL21

WWF Verdensnaturfonden offentliggjorde i september 2020 deres anbefalinger til Finansloven for finansåret 2021:

  1. Nedsæt et biodiversitetsråd, der kan bistå udarbejdelsen af en ny biodiversitetsstrategi og -handlingsplan.
  2. Beskyt havet ud fra 100-30-10-modellen med en pulje til analyse af naturbeskyttelse og begrænsning af bundtrawl.
  3. Etabler mere effektiv naturbeskyttelse til havs med Øresund som Maritim Nationalpark.
  4. Opret større og sammenhængende naturområder med udlægning af urørt skov.
  5. Gennemfør en lovrevision med henblik på at frigøre midler til biodiversiteten.
  6. Minimer afskovning som følge af dansk import af råvarer med en nyoprettet afskovningspulje.

Læs de uddybede nationale input her.