25/04/2024

Nu vågner pindsvinet fra vinterdvale

I april og maj vågner pindsvinene fra vinterdvale, men med fem gode råd kan danskerne hjælpe de fredede dyr i egne haver

Siden efteråret har pindsvinet tilbragt størstedelen af sin tid sovende under buske og kvasbunker, men i midten af april og begyndelsen af maj, vågner pindsvinet fra sin dvale.

Det betyder, at det er nu og i den kommende tid, vi særligt skal hjælpe pindsvinet.

Engang levede pindsvin overalt i den danske natur, men sådan er det ikke længere. Dyrets levesteder er svundet kraftigt ind, i takt med at ekstensivt landbrug, veje og byer fylder mere og mere. Det får pindsvinet til at søge ind i den bynære natur og i danskernes haver.

Men også her er pindsvinet i problemer. For biler, plæneklippere og ikke mindst hegn gør livet svært for dyret, der i stor stil bliver kørt over, skadet af haveredskaber og forhindret i at søge føde og mage på grund af indhegninger.

”Hegn, der forhindrer dyrene i at færdes frit i deres søgen efter føde og mager, er én af de største trusler mod pindsvinet. Derfor kan man med fordel lave et hul i hegnet til naboen, så pindsvinet kan komme rundt. Mange pindsvin kommer også til skade, når de ligger og sover om dagen, fordi de bliver ramt af haveredskaber og plæneklippere, så tjek buske og hække, før du går i gang med havearbejdet” siger Sophie Lund Rasmussen, der er Danmarks eneste pindsvineforsker.

Engageret i den nære natur

Med støtte fra Nordea-fonden vil WWF Verdensnaturfonden i samarbejde med Sophie Lund Rasmussen også kendt som Dr. Pindsvin engagere danskerne i den natur, der er lige uden for vores hoveddør – og det er pindsvinet er rigtig godt eksempel på.

Kommer vi tættere på naturen omkring os og de dyr, vi møder her, får vi også en dybere forståelse for naturen i en større sammenhæng, lyder det fra Line Gylling, der er biolog og chef for Dansk Natur i WWF Verdensnaturfonden.

”Danmark har ikke ret meget natur, fordi vi mennesker har overtaget pladsen. Dyr og planter mangler kort sagt plads, fred og levesteder. Derfor må vi hjælpe en art som pindsvinet, så godt vi kan, der hvor de er – for eksempel i vores haver – mens vi samtidig sætter ind for at genoprette arternes naturlige levesteder i naturen,” siger Line Gylling.

I august måned sidste år stod WWF Verdensnaturfonden sammen med Dr. Pindsvin bag Danmarks første pindsvinetælling, hvor 33.519 pindsvin blev registreret.

Det er forskerens og WWF Verdensnaturfondens stærke formodning, at pindsvinet er i tilbagegang i Danmark, ligesom det er tilfældet i store dele af Europa. Men vi mangler den tilstrækkelige data til at vurdere pindsvinets udbredelse her i landet.

Derfor har Dr. Pindsvin og WWF Verdensnaturfonden brug for danskernes hjælp både med at tælle pindsvin og med at registrere pindsvinene, når de vågner. Det kan du gøre her.

Nordea-Fonden støtter med 2,6 millioner kroner

Nordea-fonden har støttet citizen science-projektet og Danmarks pindsvinetælling med 2,6 millioner kroner over de næste to år.

”Ansvaret for at passe på vores natur og dyreliv er et fælles anliggende. Hos Nordea-fonden er vi meget glade for, at vores støtte kan være med til at give WWF Verdensnaturfonden mulighed for at realisere den nationale optælling af pindsvin og de mange gode formidlingsaktiviteter, som er planlagt. Den forskningsbaserede tilgang i projektet giver de mange naturinteresserede danskere mulighed for selv at bidrage til, at vi kan få indhentet ny, brugbar viden om vores pindsvin. Det er positivt
– ikke mindst fordi, det også bidrager til, at vi kan få skabt en større naturforståelse og en fælles lyst til at passe på vores natur,” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Pindsvinetællingen gentages næste gang lørdag den 10. august, men indtil da kan danskerne blive endnu klogere på pindsvin, når WWF og Sophie Lund Rasmussen er at finde på Naturmødet, der finder sted 23.-25. maj.

Fem gode råd til en pindsvinevenlig have:

1. Pindsvin har et leveområde på omtrent 10-14 villahaver. Lav et hul i hegnet til naboen, så pindsvinene frit kan bevæge sig mellem haverne.

2. Tjek buske, hække og kompostbunker for pindsvin, før du starter havearbejdet. Her hviler pindsvinet sig nemlig om dagen.

3. Lad robotplæneklipperen køre i dagtimerne og brug en pindsvinevenlig udgave.

4. Giftige ukrudtsmidler, sneglegift og rottegift er også gift for pindsvin. En giftfri have er godt for pindsvinene og biodiversiteten.

5. Skab gode skjulesteder til pindsvinene, hvor de kan lave reder og bo, eksempelvis i kvasbunker eller pindsvinehuse.