18/10/2023

Danske børneopsparinger investeres i olie, kul og gas

Kun en bank i Danmark tilbyder en bæredygtig børneopsparing på sin hjemmeside. De tre største danske banker investerer børneopsparinger i olie-, kul- og gasselskaber, som ikke bidrager til at løse klimakrisen. Det viser WWF’s nye undersøgelse. Hjælp os med at opfordre bankerne til at gøre det lettere at vælge en bæredygtig og klimavenlig børneopsparing her.

WWF har i mange år skubbet på for en grøn omstilling i pensionsbranchen, og i dag kan danskerne vælge mellem en række bæredygtige pensionsprodukter. Disse produkter ekskluderer ofte selskaber, der investerer i fossile brændstoffer som olie, kul og gas.

Men nu viser vores nye stikprøve, at en række af disse selskaber indgår i investeringerne i de store danske bankers børneopsparinger. Samtidig tilbyder bankerne ikke et grønt alternativ til de danskerne, der ikke ønsker at investere i fossile brændstoffer på vegne af deres børn.

Kun en bank i Danmark tilbyder aktivt en bæredygtig børneopsparing på sin hjemmeside.

”Vores stikprøve viser, at børneopsparingerne i de tre store danske banker indeholder en række selskaber, som er ekskluderet fra et bæredygtigt pensionsprodukt, fordi de udvinder olie, gas og kul og dermed er med til at bremse den grønne omstilling,” siger Mette Boye, miljøfaglig chef i WWF og fortsætter:

”De store danske banker har et enormt samfundsmæssigt ansvar, fordi de investerer på vegne af en stor gruppe danskerne. Derfor er det helt afgørende, at bankerne støtter op om den grønne omstilling og sætter sig som ambition, at de penge, de administrerer, er med til at sikre kommende generationer en bæredygtig verden.”

Bæredygtige børneopsparinger kan gøre en forskel

Hvis vi skal nå at indfri Parisaftalens 1,5 grader-mål og den danske regerings mål om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 procent i 2030, spiller danskernes finansielle investeringer en helt afgørende rolle.

Hvis pensionsopsparingen investeres klimaansvarligt, kan det have 21 gange så stor klimaeffekt, som hvis man skifter sin energiforsyning til vedvarende energi, altid rejser med tog frem for fly og omlægger til en vegetarisk diæt – tilsammen. Det viser undersøgelser.

”Danskerne har via børneopsparinger investeret knap 4 milliarder kroner i bankernes puljeinvesteringer. Hvis disse milliarder investeres i vedvarende energi, nye grønne teknologier og naturbaserede løsninger, der skaber gode langsigtede afkast, fremtidens grønne arbejdspladser og samtidig afbøder natur- og klimakrisen, så kan det altså gøre en enorm forskel – ikke mindst for vores børns fremtid. Derfor bør bankerne som minimum tilbyde danskerne muligheden for at kunne vælge et bæredygtigt børneopsparingsprodukt på vegne af deres børn,” siger Mette Boye.

Ny lovgivning bør give forbrugerne et grønt alternativ

Det kan være svært for forbrugere at gennemskue, hvor bæredygtige bankernes forskellige investeringsprodukter er. Det problem er man også opmærksom på i EU, hvor ny lovgivning netop skal sætte fokus på øget oplysning og viden om bæredygtighed, når private investerer.

Her ønsker man blandt andet at sikre, at alle privatinvestorer informeres om bæredygtige muligheder, når de skal investere i finansielle produkter, og dermed kan vælge at bidrage til et mere bæredygtigt finansielt system.

”Det er enormt positivt, at EU kræver mere oplysning om bæredygtige investeringer fra bankerne. I WWF ønsker vi dog at gå endnu videre. Vi mener, at banker og pensionsselskaber som standard skal tilbyde bæredygtige investeringsprodukter til privatkunder. Det synes jeg, vi skylder danskerne og resten af EU, hvor et overvældende flertal ønsker, at deres penge skal investeres bæredygtigt,” siger Mette Boye og fortsætter:

”Som det er nu, skal privatkunder aktivt bede om bæredygtige produkter, men hvis bæredygtige muligheder bliver en obligatorisk del af rådgivningen, vil det helt sikkert sætte skub i den grønne omstilling, da de fleste privatinvestorer har en tendens til at følge deres finansielle rådgivers forslag.”

Klik her for at hjælpe WWF med at opfordre bankerne til at gøre det lettere at vælge en bæredygtig og klimavenlig børneopsparing.

Sådan har vi gjort
  • WWF Verdensnaturfonden og NIRAS har analyseret og kortlagt mulighederne for at investere børneopsparing bæredygtigt.
  • Stikprøver viser, at beholdningerne i de tre største danske bankers børneopsparinger indeholder selskaber, som er ekskluderet fra det bæredygtige pensionsprodukt hos en af Danmarks største pensionsselskaber på grund af deres aktiviteter med fossile brændstoffer. Det varierer fra bank til bank, hvilke selskaber der indgår i beholdningerne.
  • Derudover er der foretaget en research af bankernes udbud af børneopsparinger på deres hjemmesider, der viser, at kun en bank aktivt tilbyder et bæredygtigt børneopsparingsprodukt.
  • Research og stikprøver er finansieret af WWF Verdensnaturfonden og foretaget i henholdsvis juni og oktober 2023.

Læs vores øvrige nyheder her.