Skal din bank tilbyde grøn børneopsparing? SKRIV UNDER HER

Lige nu tilbyder kun en bank i Danmark en bæredygtig børneopsparing på deres hjemmeside.

Det betyder ifølge en stikprøve fra WWF, at danske børns opsparing risikerer at blive investeret i bl.a. olie, gas og kul. Det opfordrer WWF bankerne til at ændre på!

Er du enig? Skriv under her, og svar på tre spørgsmål. Vi samler svarene og sender dem til din bank. Vi bruger også dine svar i vores dialog med politikere, så de forstår nødvendigheden af et grønt alternativ.

Grøn BørneopsparingFortæl os, hvad du mener (valgfrit)

Banker skal aktivt tilbyde grønne børneopsparinger
Børneopsparinger bør ikke investere i olie, kul, gas og skovrydning
Lovgivning bør kræve, at banker tilbyder grønne børneopsparinger

Bankerne skal tage ansvar for en bæredygtig fremtid

Mange danskere vil gerne investere deres børns opsparing. Men som det er nu, risikerer pengene at blive investeret i olie, kul, gas og fældning af regnskov, fordi bankerne ikke aktivt tilbyder en grøn børneopsparing på deres hjemmeside.

Derfor er der akut brug for, at de store danske banker lever op til deres samfundsansvar og gør det lettere for danskerne at vælge et mere grønt alternativ. WWF’s stikprøve viser, at børneopsparinger investeret i puljeinvesteringer i de tre største danske banker (Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank) indeholder flere selskaber, som er ekskluderet fra et bæredygtigt pensionsprodukt, fordi de udvinder olie, gas og kul.

”’Danskerne har via børneopsparinger investeret knap 4 mia. kr. i bankernes puljeinvesteringer. Hvis alle disse milliarder investeres i vedvarende energi, nye grønne teknologier og naturbaserede løsninger – der skaber gode langsigtede afkast, fremtidige grønne arbejdspladser og samtidig afbøder klimakrisen – kan det altså gøre en enorm forskel. Ikke mindst for vores børns fremtid”

– Mette Boye, miljøfaglig chef i WWF Verdensnaturfonden

Forskel på pension og børneopsparing

WWF Verdensnaturfonden har i mange år skubbet på for en grøn omstilling i pensionsbranchen, og i dag kan danskerne vælge mellem en række bæredygtige pensionsprodukter, der går udenom fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Men en stikprøve fra WWF Verdensnaturfonden viser, at netop olie, kul og gas indgår i investeringerne i nogle af de store danske bankers børneopsparinger. Research viser desuden, at kun en bank (Nordea) aktivt tilbyder et bæredygtigt alternativ til de danske forældre på deres hjemmeside. Nogle af bankerne kan dog investere børneopsparingen bæredygtigt, hvis du beder om det.

Vi vil gå i dialog med bankerne og arbejde for en ny lovgivning. Det skal sikre, at bankerne støtter op om den grønne omstilling og er med til at sikre kommende generationer en bæredygtig verden.

Stor effekt af grønne børneopsparinger

Hvis vi skal indfri Parisaftalens 1,5°C-mål, og den danske regerings mål om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 pct. i 2030, spiller danskernes investeringer en helt afgørende rolle. Undersøgelser viser, at hvis pensionsopsparingen investeres klimaansvarligt, kan det have 21 gange så stor klimaeffekt, som hvis man skifter til vedvarende energi, vælger tog frem for fly og spiser vegetarisk.  Læs mere her

Ny lovgivning bør give forbrugerne et grønt alternativ

EU er på vej med ny lovgivning, der netop skal sætte fokus på øget oplysning og viden om bæredygtighed, når private investerer. Her ønsker man bl.a. at sikre, at alle privatinvestorer informeres om bæredygtige muligheder, når de skal investere i finansielle produkter.

Det er enormt positivt, at EU kræver mere oplysning om bæredygtige investeringer fra bankerne. I WWF ønsker vi dog at gå endnu videre. Vi mener, at banker og pensionsselskaber som standard skal tilbyde bæredygtige investeringsprodukter til privatkunder. Bliver bæredygtige muligheder en obligatorisk del af rådgivningen, vil det sætte skub i den grønne omstilling, og samtidig har undersøgelser vist, at et overvældende flertal i EU ønsker, at deres penge skal investeres bæredygtigt.

GRØNNE INVESTERINGER KAN VENDE OVERFORBRUG

Allerede onsdag den 2. august 2023 havde vi opbrugt de ressourcer, som jorden kan nå at genskabe på et år. Det betyder, at det vil kræve hele 1,7 jordkloder at være i balance med naturen. Det er derfor helt afgørende, at vi får vendt udviklingen og sat turbo på den grønne omstilling. En del af løsningen er flere grønne investeringer. Hvis verdens banker, pensionskasser og andre store investorer investerer mere bæredygtigt, kan vi flytte datoen med hele 22 dage.

”De store danske banker har et enormt samfundsmæssigt ansvar, fordi de investerer på vegne af en stor gruppe danskerne. Derfor er det helt afgørende, at bankerne støtter op om den grønne omstilling og sætter sig som ambition, at de penge, som de administrerer, er med til at sikre kommende generationer en bæredygtig verden.”

–  Mette Boye, miljøfaglig chef i WWF Verdensnaturfonden.

Sådan har vi gjort

WWF Verdensnaturfonden og NIRAS har analyseret og kortlagt mulighederne for at investere børneopsparing bæredygtigt. Strikprøver viser, at beholdningerne i de tre største danske bankers (Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank) børneopsparinger, indeholder selskaber, som er ekskluderet fra det bæredygtige pensionsprodukt hos en af Danmarks største pensionsselskaber på grund af deres aktiviteter med fossile brændstoffer. Det varierer fra bank til bank hvilke selskaber, der indgår i beholdningerne.

Derudover er der foretaget en research af bankernes udbud af børneopsparinger på deres hjemmesider, der viser, at kun Nordea og Merkur Andelskasse aktivt tilbyder et bæredygtigt børneopsparingsprodukt.

Research og stikprøver er finansieret af WWF Verdensnaturfonden og foretaget i henholdsvis juni og oktober 2023.