11/10/2023

5 dyr som har gjort comeback

Elsker du også en god comebackhistorie? Her er fem dyrearter, som var presset til kanten af udryddelse, men alligevel kom stærkt tilbage takket være fredning og naturbevarende arbejde!

WWF Verdensnaturfonden har I mange år kæmpet for både dyre- og plantearters beskyttelse og bevarelse.

Nedenfor kan du læse om fem dyrearter, hvor arbejdet har båret frugt, og bestanden går den rigtige vej.

1. AMERIKANSK BISON FÅR SINE GRÆSSLETTER TILBAGE

Før den europæiske kolonisering af Nordamerika levede der 30 til 60 millioner bisoner på de enorme amerikanske prærier.

Men koloniseringen medførte en brutal jagt af arten. Kun omkring 500 bisoner overlevede. Men den oprindelige befolkning og naturforkæmpere har kæmpet hårdt for at redde arten. I dag lever over 20.000 i den vilde natur. WWF kæmper fortsat for at hjælpe bisonen tilbage til fordums storhed ved blandt andet at beskytte og genskabe de ikoniske græssletter i Nordamerika.

Amerikansk bison

THOMAS SZAJNER / WWF-US

2. BJERGGORILLAEN HAR FÅET FRED

I over 40 år har WWF arbejdet for at beskytte bjerggorillaen. Vi forhindrer ulovlig produktion af blandt andet tømmer, så gorillaernes levesteder bliver bevaret, og har hjulpet med at anlægge te-plantager, som fungerer som bufferzoner mellem mennesker og gorillaer og på den måde afhjælper sammenstød.

Desuden giver vi krybskytter nye leveveje med bistader og vandtanke, så de ikke er afhængige af at jage de truede dyr. Vores hårde arbejde virker! Efter 40 års arbejde er bestanden steget fra omkring 200 til over 1.000.

Læs mere om WWF Verdensnaturfondens arbejde for bjerggorillaen her

Bjerggorilla i Rwenzori bjergene

NATUREPL.COM / ANDY ROUSE / WWF

3. HÅRDERE STRAFFE REDDER AMURTIGER

Amurtigeren, også kaldet sibirisk tiger, er absolut øverst i fødekæden i Sibiriens iskolde tajgaskove. Kun én jager tigeren: krybskytten. I 1940’erne havde mange årtier med krybskytteri presset amurtigeren ud til kanten af udryddelse. Men især WWF’s benhårde kamp for at redde Amurtigeren har resulteret i, at bestanden er steget fra blot 40 til nu over 500 individer.

Støt de truede arter ved at købe WWF’s årskalender

WWF’s arbejde har blandt andet fået indført hårdere straffe for krybskytteri. Vi har skabt store beskyttede naturområder, og vi har bidraget med udstyr til og træning af rangers, som patruljerer og beskytter den truede tiger i dens levesteder.

Amurtiger i Sibirian

NATUREPL.COM / KLEIN & HUBERT / WWF

4. HVIDHOVEDET HAVØRN SPISTE GIFT

Den ikoniske amerikanske ørn havde i 1960’erne kurs mod udryddelse. Den helt store synder var det populære giftstof DDT, som ødelagde ørnenes evne til at lægge sunde og stærke æg. Men ørnens kurs vendte, da giftstoffet blev forbudt i hele Nordamerika i 1972.

I dag er bestanden vokset til et imponerende antal på over 300.000.

Du kan læse mere om havørnen her

Havørn

DARREN LABIUK

5. FINHVAL BLEV BRUGT TIL KORSETTER

Flere århundreder med international kommerciel hvalfangst tømte næsten havet for finhvaler. Hvalerne blev brugt til produktion af alt fra korsetter til lys. Forskning peger på, at kun en til to procent af den oprindelige bestand overlevede. Uden handling ville finhvalen uddø.

Efter pres fra blandt andre WWF sikrede et internationalt forbud mod fangst af store hvaler i 1986 finhvalens overlevelse, og siden forbuddet er bestanden fordoblet!

Finhval

NATUREPL.COM / MARK CARWARDINE / WWF

Dette er en artikel fra WWF’s magasin Levende Natur. Læs hele magasinet her