27/06/2022

3D-printede rev skal hjælpe biodiversiteten

For første gang tages 3D-printede rev i brug i danske farvande. De skal give biodiversiteten en hånd i Kattegat, der er ramt af en historisk lav torskebestand.

Kan man 3D-printe sig til mere biodiversitet?

Det lyder måske som noget fra en science fiction-film, men det er det ikke.

Sammen med energikoncernen Ørsted har WWF Verdensnaturfonden nemlig været med til at sætte hele tolv 3D-printede rev ud på havbunden mellem vindmøllerne i Anholt Havmøllepark i Kattegat.

De 3D-printede rev har form som en bryllupskage. De består af flere niveauer, der er forbundet med hinanden af hulrum, hvor fisk både kan svømme ind og ud af skjulesteder. Samtidig giver revmodulernes overflader og sprækker andre organismer mulighed for at fæstne sig, og på den måde er de med til at give biodiversiteten et tiltrængt boost.

Mangel på torsk og ålegræs

I Kattegat har blandt andet overfiskeri, stigende iltsvind og tab af levesteder nemlig betydet, at torskebestanden har været faldende de seneste 20 år og nu er alarmerende lav. Det skaber en dominoeffekt i hele Kattegats økosystem, som har negativ indflydelse på biodiversiteten og det marine økosystems modstandsdygtighed over for klimadrevne forandringer.

Torsken er nemlig et vigtigt toprovdyr. Det betyder, at den jager andre arter og derved bidrager til at opretholde balancen i havets økosystem. Når torsken bliver kraftigt reduceret i antal, vil mængden af dens byttedyr stige. Det gælder for eksempel strandkrabben, og som følge heraf forsvinder ålegræsset, fordi krabberne både spiser ålegræssets frø og mange af de snegle, der forhindrer, at ålegræsset bliver overgroet af alger.

Tabet af ålegræs er i sig selv et problem, idet det har stor betydning for både biodiversitet og klima. Ålegræsset giver vigtige levesteder for fiskeyngel, det producerer ilt, og det stabiliserer havbunden. Og så lagrer ålegræsset meget effektivt CO2 i sit rodnet, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale temperaturstigning.

Natur og klima hånd i hånd

“De danske have er under hårdt pres, og i dag er der 90 procent færre torsk i Kattegat end i 1990. Der er brug for handling – og det haster. Vi skal give naturen og dyrelivet en hånd, samtidig med at vi forsøger at løse vores klimakrise ved at udvide vores grønne energiproduktion. Hvis vi skal løse naturkrisen, er vi nødt til at give mere tilbage til naturen, end vi tager. Derfor er vi meget begejstrede for, at vi sammen med Ørsted for første gang kan teste de nye unikke 3D-printede revmoduler her i Danmark,” fortæller Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

WWF Verdensnaturfonden har siden 2018 samarbejdet med Ørsted om at lade handling på klima- og naturområdet gå hånd i hånd og skabe en nettopositiv indvirkning på biodiversiteten.

Læs mere om samarbejdet mellem WWF Verdensnaturfonden og Ørsted her

“Havet rummer et stort potentiale for at hjælpe med at nå vores klimamål. Forbedring af havenes sundhed og genopretning af havets biodiversitet er afgørende for at tackle tabet af biodiversitet og klimakrisen. I takt med at regeringer rundt om i verden præsenterer stadig mere ambitiøse planer for den vedvarende energi, vil havvind komme til at fylde mere,” fortæller Filip Engel, direktør for bæredygtighed hos Ørsted.

3D-revene er endnu ét af de projekter, som Ørsted og WWF Verdensnaturfonden har sat i søen siden samarbejdets start. Sidste år installerede vi sammen med Ørsted såkaldte biohuts langs molerne i havnen i Grenaa i samarbejde med Grenaa Havn og Kattegatcentret. Biohuts, eller slet og ret fiskebørnehaver, giver livsvigtig beskyttelse til små fisk. Her kan de søge både skjul og føde, indtil de er store nok til at svømme ud på dybere vand.

Projektet i Anholt Havmøllepark bakkes op af PensionDanmark, der har en ejerandel på 30 procent i vindmølleparken.

Fakta om 3D-printede rev

  • Revene er lavet af 70 procent sand og 30 procent puzzolancement, der består af vulkansk aske og portlandcement. Det er naturlige materialer og vil ikke være skadelige for det omgivende miljø – selv ikke hvis dele af revene skulle erodere over tid.
  • De 3D-printede rev er naturlige og ufarlige for miljøet, uden syntetiske eller giftige stoffer af industriel oprindelse og med en moderat basiske pH-værdi på omkring 8,5-9.
  • Hvert rev vejer mellem 200 og 550 kg.
  • Revene er 1 m3 store og en meter høje.
  • De 3D-printede rev er designet og udviklet på baggrund af et samarbejde mellem WWF Holland og Reef Design Lab. Revstrukturerne er produceret af det italienske firma D-Shape.