VELKOMMEN TIL ET VILDERE DANMARK

I anledningen af vores præsident, H.K.H. Kronprinsessens, 50-års fødselsdag, igangsætter WWF Verdensnaturfonden en naturgave til alle naturglade danskere. Med støtte fra tre danske fonde søsætter vi fire projekter, hvor vi bevarer og genopretter naturområder, der er levested for fredede og truede danske arter. Det betyder, at der bliver mere vild natur til os alle.

Projekterne er støttet af tre danske fonde: A.P. Møller Fonden, Holch Povlsen Foundation og QATO Fonden.

Vær med til at sikre den vilde natur i Danmark og globalt – Bliv Naturvogter.

En gave til os alle

Lige nu er der kun meget få procent rigtig vild natur i Danmark, og halvdelen af vores arter af fugle, krybdyr og sommerfugle er i tilbagegang. Derfor tager WWF Verdensnaturfonden fat på fire naturbevarelse og genopretningsprojekter spredt ud over hele landet, hvor vi skaber mere sund, vild og sammenhængende natur. Det er en gave i sig selv, men også en gave for ikoniske danske arter. Den natur, vi genopretter og beskytter, er nemlig hjem for otte ikoniske arter: løvfrøen, markfirbenet, sortternen, sorte og grønne pragttorbister og tre arter af dagsommerfugle. Hertil kommer forskellige fiskearter, inklusive torsk. Men vi ved også, at når vi genopretter natur, har det en effekt på mange flere arter end dem, som vi hjælper direkte. I sidste ende betyder det også flere naturoplevelser for dig og mig.

Det gamle land på Knudshoved Odde

Knudshoved Odde er et naturområde med høj biodiversitet, der er afhængig af områdets gamle træer. Vi har dog allerede mistet en række arter, fordi skove, skovenge og -lysninger er forsvundet. Læs, hvordan vi vil genskabe et sammenhængende naturområde til glæde for områdets arter.

Læs mere her

Sortternens redningsflåde

Der er kun mellem 50 og 80 par tilbage af sortternen, som skal have hjælp til at bevare sine yngleområder. Læs, hvordan vi vil give sortternen en redningsflåde, så vi kan bevare den fantastiske art i den danske natur.

Læs mere her

Giv løvfrøen og markfirbenet leverum

Tab af levesteder har medført, at den ikoniske løvfrø er gået voldsomt tilbage i Danmark. Vi vil derfor give løvfrøen en hjælpende hånd, så den kan gøre et comeback i den danske natur. Læs mere om vores arbejde for løvfrøen, og hvordan det også kommer markfirbenet til gode.

Læs mere her

Biohuts i Spodsbjerg Havn på Langeland

Fiskebestande i Bælthavet er pressede, da de har mistet værdifuld ålegræs og stenrev, hvor småfisk kunne vokse sig store og finde føde. Vi genskaber nogle af levestederne ved at installere Biohuts i Spodsbjerg Havn, som kan fremtidssikre fiskebestandene.

Læs mere om projektet her

Projekterne er støttet med midler fra

Kæmp for mere dansk natur. Bliv Naturvogter.

Støt her

Følg med

Følg med i det vigtige arbejde for at skabe mere vild natur i Danmark! Modtag vores nyhedsbrev ”Naturen Kalder” – så holder vi en stol på første række til dig.

Naturen Kalder-DKnatur-projekter