Der er (stadig) et yndigt land

Vores dyre-, plante- og svampearter har brug for plads for at overleve. Desværre er under 2% af Danmarks areal beskyttet natur, og vores arter må derfor opgive deres levesteder til fordel for landbrug, skovdrift og voksende byer. Dette er den primære årsag til, at vi netop nu har en alvorlig biodiversitetskrise i vores ellers yndige land.

Gennem de sidste 50 år har WWF arbejdet med naturgenopretning både ude i verden og herhjemme. Vi har en ambitiøs og realistisk plan for at genoprette den danske natur, og du kan blive en del af den. Jo flere vi er, desto hurtigere når vi i mål.

Bliv naturvogter

Vil du bidrage til beskyttelse og genopretning af vores danske natur?  

Tilmeld som naturvogter og gør en kæmpe forskel her

Cases - Overskrift

Vi har igangsat over X projekter for at beskytte den danske natur. Her kan du se et lille udvalg og blive klogere på, hvordan vi går videnskabeligt og praktisk til værks i naturens tjeneste. 
 

DANMARKS PINDSVIN

Pindsvinene er i tilbagegang over hele Europa.

Deres naturlige levesteder forsvinder, og de trives heller ikke i de velplejede villahaver. Derfor har WWF Verdensnaturfonden lanceret kampagnen “Danmarks Pindsvin” for at øge bevidstheden om Danmarks Pindsvin.

Læs mere her

DET GAMLE LAND PÅ KNUDSHOVED ODDE

Knudshoved Odde er et naturområde med høj biodiversitet, der er afhængig af områdets gamle træer. Vi har dog allerede mistet en række arter, fordi skove, skovenge og -lysninger er forsvundet. Læs, hvordan vi vil genskabe et sammenhængende naturområde til glæde for områdets arter.

Læs mere her

Verdens første ålerefugium

Ålen er truet i Danmark, og dermed i fare for at uddø. Derfor har den kritisk truede europæiske ål nu fået verdens første ålerefugium i Københavns Havn. Over en årrække har WWF Verdensnaturfonden og By & Havn etableret flere gode levesteder for ålen, bl.a. 80 såkaldte fiskebørnehaver, og hermed bedre rammer for at ålen kan vokse sig større og mere robuste i Københavns Havn.

Læs mere her

GIV LØVFRØEN OG MARKFIRBENET LEVERUM

Tab af levesteder har medført, at den ikoniske løvfrø er gået voldsomt tilbage i Danmark. Vi vil derfor give løvfrøen en hjælpende hånd, så den kan gøre et comeback i den danske natur. Læs mere om vores arbejde for løvfrøen, og hvordan det også kommer markfirbenet til gode.

Læs mere her

SORTTERNENS REDNINGSFLÅDE

Der er kun mellem 50 og 80 par tilbage af sortternen, som skal have hjælp til at bevare sine yngleområder. Læs, hvordan vi vil give sortternen en redningsflåde, så vi kan bevare den fantastiske art i den danske natur.

Læs mere her