Vi giver løvfrøen mulighed for at yngle

Tab af levesteder har medført, at den ikoniske løvfrø er gået voldsomt tilbage i Danmark. Siden 1950 er der forsvundet 90 procent af de vandhuller, som løvfrøerne levede i. Den danske løvfrø er totalfredet og har akut brug for velegnede ynglesteder, hvis bestanden skal vokse tilstrækkeligt igen. I Geding-Kasted Mose i Aarhus Kommune arbejder WWF på at give løvfrøen levesteder. I projektet vi etableret 15 nye ynglesøer, plantet egetræer, hunderose, hvidtjørn og brombær, som er det foretrukne sommerlevested for løvfrøen, og derudover har vi påbegyndt et omfattende opdræts- og udsætningsprogram.

En hånd til løvfrøen og markfirbenet

Med støtte fra Holch Povlsen Foundation vil vi i Geding-Kasted Mose skabe fundamentet for, at løvfrøen kan forblive en ikonisk dansk art. Og det er vi allerede godt på vej med. I 2022 blev 15 ynglesøer for løvfrøen og andre padder etableret, men derudover blev der etableret ti stensætninger, der fungerer som overvintringslokaliteter og skjul for padder og krybdyr, samt 20 soleksponerede grusbunker, der skal fungere som ynglesteder for krybdyr og vilde bier.

I området findes der desuden en lille bestand af det fredede markfirben, som gennem de mange stensætning og grusbanker bliver givet optimale leveforhold i Geding-Kasted Mose og vi sikrer dermed de bedste forhold for, at den kan sprede sig til andre områder.

Frøerne kvækker i mosen

Fra ægklumper indsamlet fra den østjyske bestand af løvfrøer i området syd for Aarhus blev der i 2022 opstartet et opdrætsprogram for løvfrøen. Den første del af dette program blev gennemført med succes og i juni og august måned 2022 blev der udsat hhv. 3.000 store løvfrøhaletudser og 300 små løvfrøer i projektområdet. Hen mod sommeren 2023 bliver der foretaget en optælling af løvfrøerne i mosen for at vurdere størrelsen af løvfrøbestanden. Denne optælling foregår ved at lytte til frøernes kvækken, der er utrolig høj og meget genkendelig.

Geding-Kasted Mose

Projektområdet er fremtidssikret som et stort rekreativt naturområde af Aarhus Kommune. Projektet bliver således en selvstændig del af et samlet og ambitiøst naturgenopretningsprojekt i hele Geding-Kasted Mose, der skal gøre området vildere og mere selvforvaltende.

Mål med projektet

Der er rigtig god fremdrift i projektet og flere af nedenstående mål er allerede nået:

  • Der er etableret 15 ynglesøer til padder
  • Der er etableret ti stensætninger og 20 grusbunker til markfirben og padder
  • Bestanden af markfirben i området skal være fordoblet i 2024
  • Der er udplantet e.g. hunderose, hvidtjørn og brombær på et 300 m2 stort areal, fordelt på 20 felter
  • Løvfrøen opdrættes og genudsættes over tre år fra 2022 til 2024
  • Ved projektets afslutning i 2024 vil der være selvreproducerende og livskraftige bestande af løvfrøer i området

Kæmp for mere dansk natur. Bliv Naturvogter.

Støt her

Hop med

Følg med i vores arbejde med beskytter løvfrøens levesteder. Modtag vores nyhedsbrev ”Naturen Kalder” – så holder vi dig opdateret.

Naturen Kalder-DKnatur-projekter

 

Projektet er støttet af Holch Povlsen Foundation

Holch Povlsen Foundation