Vilde omgivelser

Kampen for at passe på vores natur, mindske klimaforandringer og skabe en mere bæredygtig verden er ikke kun op til dig og mig. Måske har du hørt om FN og EU? De er internationale institutioner, der har lavet nogle aftaler og lovgivning om, at vi skal være meget bedre til at passe på vores natur. De love skal sikre, at så mange lande som muligt arbejder for en grønnere fremtid.

Derudover spiller de danske kommuner også en vigtig rolle, da de kan være med til at skubbe Danmark i retningen af mere vild natur. Kommunerne har mange arealer, som kan gøres vildere – og er der heldigvis opbakning til. Nedenfor kan I nemlig læse om en kommune, der har gjort ekstra meget for, at naturen kan trives.

Også virksomheder er vigtige. For mange virksomheder er afhængige af naturens ressourcer for at kunne producere deres varer. Nogle virksomheder tænker derfor meget over, hvordan de kan lave tingene på en måde, der ikke skader jorden. Og hvordan de kan give tilbage til naturen. Et godt eksempel på netop det, kan du også se længere nede på denne side.

 

Tre aftaler, der rykker

Her kan I læse lidt om tre forskellige internationale tiltag, der alle har det til fælles, at de er sat i verden for at give vores natur en hjælpende hånd.

FN's Biodiversitets-konference

Ved FN’s biodiversitetskonference i Montreal har medlemslandene indgået en global aftale om bl.a. at:

  • Beskytte 30 procent af verdens land-, kyst- og vådområder.
  • Genoprette 30 procent af verdens ødelagte økosystemer til lands og til havs.
  • Stoppe menneskeforårsaget udryddelse af kendte arter.
  • Minimere klimaforandringernes effekt på biodiversiteten.

FN's globale aftale om plastikforurening

I 2022 besluttede FN’s medlemslande at forpligte sig til at stoppe udledning af pladstaffald og mikroplast.

Det første skridt på vejen er en gruppe, som skal lave en global aftale med fokus på alle dele af plastikproduktionen.

EU's Natur-genopretningslov

I juli 2023 blev en ny lov om naturgenopretning for Europas land og havnatur vedtaget. Forslaget indeholder bl.a. mål om at genoprette mindst 20 procent EU’s land- og havområder senest i 2030.

Danmarks vildeste kommune

Som et led i Miljøministeriets bestræbelser på at udbrede viden om biodiversitet og inspirere til konkrete tiltag for mere natur, lancerede Miljøministeriet konkurrencen ’Danmarks VILDESTE Kommune’ i 2022.

Her inviterede de alle landets 98 kommuner til at dyste i at udvikle de bedste biodiversitetsprojekter for at vinde titlen som ’Danmarks VILDESTE Kommune’ og 1 million kroner, som skal gå til at skabe endnu mere biodiversitet i kommunen.

Vordingborg Kommune løb med sejren, og det var kommunens genopretningsprojekt på Knudshoved Odde, der sikrede dem sejren.

Ege Carpets ruller det røde tæppe ud for naturen

Virksomheder kan også være med til at skabe mere vild natur. Virksomheden Ege Carpets er gået sammen med Herning Kommune og Den Danske Naturfond om at skabe det nye naturområde, Gjellerup Enge. Området er nu domineret af få, almindelige arter, og missionen er at skabe mere varieret natur, der kommer flere arter til gode.

Projektet vil genoprette naturen ved at stoppe dyrkning af marker, stoppe dræn af området, etablere mere sammenhængende græsning, sikre naturplejen ved græsning med kvæg og ved at lave en samlet naturplan for naturforbedringer.

Sammen har de tre aktører skabt en fælles vision om at skabe et mere sammenhængende naturområde til glæde for mange arter og ikke mindst for Hernings borgere, der får adgang til mere vild natur.

Stort og småt – al vildskab er godt

 

Når det kommer til vildskab i vores omgivelser tæller hver eneste kvadratmeter.
Her kan I se tre videoer, hvor der er fokus på biodiversiteten, uanset om det er et stort, sammenhængende naturområde eller en lille altan på 1,5 kvadratmeter.

 

Tag med tidligere miljøminister, Lea Wermelin, på besøg i Hellebæk Kohave.

WWF besøger en lille, men meget vild altan på Amager. Biodiversitet kan spire på utrolig lidt plads.

Ghita Nørby elsker sin farverige, vilde have. Se med, når WWF besøger haven og gør den lidt vildere.

Ideer til avisen

Lav en voxpop

Undersøg hvilke truede arter, der lever i din kommune og lav evt. en voxpop, hvor I spørger borgere
i kommunen om de kender arterne og deres bevaringsstatus.

Interview et byrådsmedlem

Interview et byrådsmedlem fra din kommune om, hvad vedkommende vil gøre for at få mere natur
i kommunen.

Find lokal vinkel

Findes der et naturområde i nærheden af jer?

Hvilke dyre- plantearter er der? Er området eller nogle af arterne fredet?

Interview en produktionsvirksomhed

Lav et interview med en lokal produktionsvirksomhed og undersøg, om de har en bæredygtigheds-,
klima- eller biodiversitetsstrategi.

Man kan spørge om følgende:
– Ved I hvilken påvirkning I har på naturen? F.eks. hvor meget vand, energi m.m. I bruger?
– Hvilke naturressourcer er I afhængige af?
– Tænker I miljø ind i jeres forretning eller produkt?
– Kan jeres produkter repareres eller genanvendes?
– Affaldssorterer I?

Lav videnskabelige undersøgelser

Ligger der skrald rundt omkring skolen? Prøv at gå en tur fra den lokale bager eller kiosk og tilbage
til skolen efter frokost og opsaml skrald. Derefter kan I kategorisere det og lave et lille studie af,
hvor skraldet kommer fra.

Undersøg din kommune

Undersøg om din kommune deltog i konkurrencen om at blive ’Danmarks VILDESTE Kommune’ og evt. hvilke tiltag de lavede, og om de stadig holder dem kørende?

Har I spørgsmål

I er velkomne til at kontakte WWF, hvis I har spørgsmål til jeres artikler. Send en mail med jeres spørgsmål til mediekonkurrence@wwf.dk, og vi vender tilbage til jer hurtigst muligt.