09/04/2024

WWF skal have ny generalsekretær

Bo Øksnebjerg har besluttet at stoppe som generalsekretær, hvor han i mere end syv år har stået i spidsen for en omfattende udvikling, der har gjort WWF Verdensnaturfonden til Danmarks største grønne organisation. Bo Øksnebjerg fratræder 31. maj,

WWF Verdensnaturfonden skal have ny generalsekretær.

Bo Øksnebjerg, der siden marts 2017 har stået i spidsen for organisationen i Danmark, har besluttet at stoppe som generalsekretær. Han fratræder ved udgangen af maj.

Bo Øksnebjerg har som generalsekretær stået i spidsen for en strategi, der har sat et tydeligt aftryk på både naturen og den grønne dagsorden i Danmark. I samme periode er WWF Verdensnaturfonden vokset markant både i ansatte, økonomi og naturprojekter og er i dag Danmarks største grønne organisation målt i omsætning, ligesom WWF i Danmark nu er blandt de lande, der donerer mest til WWF’s internationale arbejde.

”På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Bo for samarbejdet og hans ihærdige indsats for både WWF og naturen. Med Bo i spidsen har WWF Verdensnaturfonden gennemgået en gennemgribende forandring, så vi har kunnet etablere en lang række nye, store naturgenopretningsprojekter i og udenfor Danmark. Samtidig har WWF i Danmark udviklet helt nye, innovative tilgange til bl.a. bæredygtige værdikæder, klimatiltag og naturbaserede løsninger. WWF Verdensnaturfonden står derfor nu endnu stærkere til den fortsatte kamp for at beskytte naturen og biodiversiteten i samarbejde med vores partnere og støtter,” siger Mads Kann-Rasmussen, forperson i WWF Verdensnaturfonden.

Bo Øksnebjerg skifter til en stilling i det private erhvervsliv, hvor han også skal arbejde med bæredygtighed, biodiversitet og natur. Bestyrelsen er allerede i gang med at finde hans afløser, hvis første opgave bliver at udvikle en ny strategi for de kommende år, da den nuværende strategi udløber i 2025.

”Mit hjerte vil altid banke for WWF Verdensnaturfonden. Jeg har nydt hvert et sekund og kommer til at savne de mange dedikerede medarbejdere, der kæmper for vores planet hver eneste dag. Jeg er utrolig stolt af de store resultater, de har skabt. I de seneste år har WWF Verdensnaturfonden bl.a. stillet borgerforslaget til den nye klimalov, bidraget til at store danske virksomheder har reduceret deres plastikforbrug, etableret nye bæredygtige varekæder for fisk og soja, genetableret moser, skove og muslingerev i Danmark, plantet tusindvis af træer i troperne og reddet enorme arealer i Asien, Afrika og Amazonas fra motorsave og bulldozere. Det er ikke så ringe endda,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Økonomidirektør Anders Adrian vil fungere som midlertidig generalsekretær, indtil Bo Øksnebjergs afløser er fundet.