22/09/2021

WWF reagerer på ny handlingsplan mod afskovning

I dag, onsdag d. 22. september 2021, præsenterer fødevareministeriet og minister Rasmus Prehn Danmarks længeventede handlingsplan mod afskovning. Handlingsplanen går ud på, at vi nu skal sætte en stopper for det forbrug og de produkter, der har skov og anden natur på samvittigheden. WWF Verdensnaturfonden er positive omkring den ambitiøse målsætning, men understreger også, at der mangler klare fælles rammer for, hvordan vi når i mål. Og så bliver det vigtigt at forankre den nødvendige indsats hos danske virksomheder og aktører.

Visionen i den nye handlingsplan er, at Danmark aktivt skal bidrage til at beskytte og genoprette verdens skove. Målet er 100% ansvarlig og afskovningsfri import i 2025, og det er i høj grad på tide, at Danmark laver en plan. WWF kunne tidligere på året meddele, at vi i Danmark ligger i top-10 over lande i EU med det største årlige afskovningsaftryk og top-3, hvis man ser på afskovningsaftryk per indbygger.

”Vores forbrug og produktion i Danmark medfører, at vi er direkte skyld i ødelæggelse af tropisk skov og natur svarende til et område større end Gribskov hvert eneste år. Derfor er det virkelig positivt, at vi nu ser en handlingsplan med et ambitiøst mål med en tidsfrist for, hvornår Danmark skal have elimineret afskovning forårsaget af dansk import, og at vi fokuserer på, at vi som land skal bidrage til at stoppe den globale skovrydning,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Behov for markant indsats for at nå målsætningen

Nogle af de produkter, vi i særlig grad importerer til Danmark, og som bidrager til den globale skovrydning, er soja, der findes i foder til svin, kvæg og høns, samt palmeolie, der findes i bl.a. fødevarer, shampoo, rengøringsmidler og chokolade. Dertil kommer oksekød, træprodukter, kakao og kaffe, som også har skov og anden værdifuld natur på samvittigheden.

For at nå målsætningen om at komme påvirkningen fra blandt andet disse varer til livs, er der ifølge WWF Verdensnaturfonden behov for en bred inddragelse af og investering i danske virksomheder og nøgleaktører. Det, for at sikre en fælles ramme, som supplerer de allerede eksisterende soja- og palmeoliealliancer under Dansk Initiativ for Etisk Handel. På den måde får vi alle aktører med samt adresseret den vigtigste del af det danske afskovningsaftryk.

”Danske virksomhedernes tilslutning til soja- og palmeoliealliancerne viser, at der er vilje fra langt størstedelen af de private aktører i Danmark. Men virksomhederne kan ikke nå i mål alene. Som handlingsplanen også pointere, er der tale om komplekse værdikæder med behov for løsninger på flere niveauer. Derfor håber vi, at regeringen fokuserer på klare rammer, målrettet støtte og bred inddragelse af danske aktører, som kan forankre initiativerne i den danske ressourcebase. En koordineret dansk indsats mod afskovning, der kan skabe synergier mellem private, offentlige og civilsamfundsaktørerne er nødvendig for at nå den vision, der er fremlagt i handlingsplanen,” siger Bo Øksnebjerg.

Nødvendigt med indsats i EU og globalt

Det er vigtigt med en dansk indsats på EU- og internationalt niveau, da vi som foregangsland er nødt til at adressere, at dansk import også indirekte bidrager til afskovning og uansvarlig produktion. For selvom dansk import bliver 100% ansvarlig og afskovningsfri, vil vi med den fortsatte efterspørgsel stadig drive en produktion af soja, palmeolie og andre produkter, der er produceret uansvarligt og med ødelæggelse af skov og anden værdifuld natur. Derfor er WWF Verdensnaturfonden positive over, at regeringen aktivt vil arbejde for en robust EU-lovgivning og den nødvendige globale markedstransformation af de værdikæder, der én gang for alle sætter en stopper for afskovning.

”Det er meget positivt, at det nu er klart, at midler under klimapuljen til dekarbonisering af sektorer og leverandørkæder i 2022 har fokus på de mest afskovningstunge landbrugsvarer, som særligt gælder soja og palmeolie. Endnu mere nu, hvor de midler, der var afsat i 2021, forsvandt,” siger Bo Øksnebjerg med henvisning til, at regeringen også havde afsat 20 millioner kroner i denne pulje i 2021, som ikke blev brugt.

”Vi savner dog, at en langsigtet forpligtelse og en stigende ambition udover 2022 også illustreres i finanslovsforslaget. Etablering af bæredygtige leverandørkæder og minimering af Danmarks globale klimaaftryk – som konsekvens af blandt andet vores import af soja – kan ikke gennemføres på blot et år. Det kræver en indsats over en længere årrække. Puljen bør forankres i danske virksomheder og aktører, som supplement til den nationale indsats for ansvarlig og afskovningsfri dansk import,” afslutter Bo Øksnebjerg.