23/10/2023

WWF og Dyrenes Beskyttelse vender udviklingen for Danmarks oddere

Fra 200 individer til en sund bestand. Vi ser tilbage på én af de største succeser inden for dansk naturforvaltning. Se billederne her.

I 1984 var der kun cirka 200 oddere tilbage i hele Danmark.

Derfor igangsatte WWF og Dyrenes Beskyttelse det såkaldte Projekt Odder for at redde den danske odderbestand fra udryddelse og forsøge at få odderen tilbage til dens oprindelige levesteder.

Projektet, der var et af WWF’s største danske projekter på daværende tidspunkt, viste sig at blive én af de største succeser inden for dansk naturforvaltning.

Biolog og projektleder Aksel Bo Madsen tog sammen med WWF, Dyrenes Beskyttelse og Zoologisk Museum rundt i Danmark for at kortlægge aktuelle dødsårsager. Særligt fiskeruser og trafik på vejene var farlig for de danske oddere. Som løsning på problemet udviklede vi en stoprist, der forhindrer odderen i at svømme ind i rusen og drukne. Stopristene blev delt ud til fiskere sammen med information om den alvorlige situation.

På baggrund af den indsamlede data om trafikdræbte oddere etablerede man også Danmarks første faunapassager for oddere på udsatte steder, hvor veje og vejbroer krydser vandløb eller vådområder.

Fra 200 individer til en sund bestand

På få år lykkedes det os at vende udviklingen. Bestanden er i dag sund, og odderen er at finde i næsten hele Jylland, på store dele af Fyn, flere steder på Sjælland samt på Lolland-Falster.

”Vores kortlægning af hvor, hvornår og hvorfor odderen druknede og blev kørt over gjorde, at vi kunne sætte ind, hvor behovet var størst. Vi kom med løsningerne – for eksempel en stoprist – og blev mødt af folk og fiskere, der gerne ville hjælpe os. Derfor var det let at overbevise myndighederne om, at projektet skulle videreføres, og det har resulteret i, at odderen ikke længere er truet,” siger Aksel Bo Madsen, som netop nu er aktuel med en ny bog om projektet.

”Projekt Odder var forud for sin tid, fordi projektet var så løsningsorienteret, og fordi det banede vejen for de faunapassager og korridorer for større dyr, der er en fast del af alle nye vejanlægsprojekter. Det er et fantastisk eksempel, der viser effekten af at bevare og beskytte specifikke arter,” tilføjer Tommy Dybbro fra WWF.

”Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning” er støttet af Aage V. Jensens Fond og kan snart købes hos boghandleren for 199 kroner.

Se billederne

Odderens skuldermål bruges til at konstruere størrelsen på odderristens huller. Foto: Aksel Bo Madsen

 

Stopriste, der forhindrer odderen i at svømme ind i rusen, blev delt ud til fiskere sammen med information om den alvorlige situation for odderen.

 

Danmarks første faunapassager for oddere etableres. Foto: Aksel Bo Madsen

 

Felttur i forbindelse med projektet. Foto: Aksel Bo Madsen