11/12/2020

WWF og Sex & Samfund får stor bevilling fra Danida

Der er stor glæde hos WWF og Sex & Samfund, der sammen har modtaget en bevilling fra Danida til en indsats, der skal styrke kvinders rettigheder og skabe grønne jobs.

Partnerskabet mellem WWF Verdensnaturfonden og Sex & Samfund har netop fået tildelt 10 millioner kroner fra Danida. Det fælles projekt går ud på at reducere indvirkningen af klimaforandringer og fattigdom i Uganda, nærmere bestemt i Rwenzori-landskabet i Uganda. Det skal ske gennem naturbaserede løsninger og grønne jobs, som er et centralt fokusområde for WWF Verdensnaturfonden.

”Der er fabelagtig økonomi og masser af arbejdspladser i at bruge naturen til at løse verdens problemer. Hvis vi genopretter økosystemerne i for eksempel Afrika og Asien, dæmmer vi ikke bare op for klimaforandringerne og begrænser risikoen for vandmangel og globale epidemier overalt i verden, vi løfter også folk ud af fattigdom og forhindrer fødevareknaphed og konflikter, der i sidste ende kan føre til en ny migrantkatastrofe,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Det overordnede mål med projektet er at skabe og skalere grønne jobs gennem naturbaserede løsninger, og dermed på samme tid skabe indkomstmuligheder og styrke naturens egne mekanismer til at stå imod klimaforandringerne. På den måde øges modstandsdygtigheden mod klimaforandringer både for den enkelte, der får mulighed for beskæftigelse, og for naturen, der på sigt bliver mere robust over for de negative effekter af klimaforandringerne. Derudover er en klar målsætning for projektet, at det skal forbedre ligestilling mellem kønnene ved at tilbyde lige adgang til den grønne beskæftigelse.

”Projektet skal hjælpe med at sikre selvbestemmelse blandt kvinder og unge piger, så de forbedrer deres evne til at takle eksterne udfordringer som følge af for eksempel klimaforandringerne. Ved at styrke deres ret til egen krop og derved retten til selvbestemmelse øges mulighederne for, at kvinder og unge piger kan deltage i samfundslivet på lige fod og med lige adgang til beskæftigelse,” siger Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund.

Håber at være startskud for endnu mere

’Nature hires’ – en rapport fra oktober 2020 udarbejdet af WWF og ILO (The International Labour Organization) – viser, at der er stort potentiale for jobs i netop naturbaserede løsninger. Også i kampen mod COVID-19-relateret fattigdom. Rapporten beskriver blandt andet, hvordan genopretning og bæredygtig forvaltning af skov kan skabe meget beskæftigelse. Faktisk peger rapporten på, at investeringer i skovsektoren skaber flere direkte- og indirekte jobs per million US dollars investeret sammenlignet med sektorer som landbrug, energitrafik, luftfart m.fl. Og i udviklingslande kan tallene være meget højere.

”Verdens fattige – og især piger og kvinder – er de store tabere, når verdens økonomi lider. Derfor kan vi ikke vente længere med at håndtere fattigdoms-, klima- eller biodiversitetskriserne, der alle knytter sig til, hvordan vores natur har det. WWF’s nye rapport og projektet, Danida nu støtter, viser, hvordan vi kan bruge naturen til at løse disse problemer. Projektet vil ikke bare hjælpe på klimaudfordringerne, men vil også gøre en betydelig forskel for lokalbefolkningen. Ledere verden over bør indtænke naturbaserede løsninger i deres udviklingsindsatser samt i deres håndtering af COVID-19, og det håber vi, at det her projekt kan være startskud til,” siger Bo Øksnebjerg.