06/11/2020

Webinar: Det danske havmiljø skraber bunden

WWF lancerede sidste måned en rapport med helt ny evidens om bundtrawl alarmerende påvirkning på Østersøens havmiljø. I kølvandet herpå inviterer WWF Verdensnaturfonden til webinar, hvor fremtrædende eksperter præsenterer de vigtigste pointer og løsninger.

Østersøen betragtes som et af verdens mest unikke og sårbare havområder, men farvandets tilstand er kritisk. Med den nuværende
forvaltning af vores hav, er vi i gang med at skylle et af vores vigtigste naturområder ud i havet.

Webinaret er for dig som vil have den nyeste viden om de udfordringer, som vi påfører Østersøen såvel som andre farvande, og som ønsker løsninger til at kæmpe for at vende udviklingen.

Havets tilstand har enorm betydning for vores liv, idet havet leverer både fødevarer, jobs, friluftsliv og klimatilpasning. Men miljøtilstanden i danske farvande er foruroligende dårlig, og et konstant pres fra særligt fiskeri med bundtrawl svækker havets økosystemer.

Med et farvand i krise, er der brug for at søsætte løsninger. Danmark skal leve op til miljømålene for havets natur og kvalitet, så vi også i fremtiden kan nyde godt af havets goder og ydelser. Det er nemlig ikke for sent at redde et af verdens mest unikke havområder, hvis vi handler nu.

Til webinaret kan du høre førende marine eksperter præsentere den nyeste viden om tilstanden af havmiljøet i indre danske farvande, konsekvenserne heraf, samt deres faglige bud på, hvordan Danmark nemmest og mest effektivt løser problemerne.

Eksperter til webinaret:

  • Ottilia Thoreson, programchef for WWF’s Østersøprogram
  • Clare Bradshaw, professor og PhD i marine økosystemer og miljøforurening ved Stockholm University
  • Jørgen L. S. Hansen, seniorforsker i marin biodiversitet ved Aarhus Universitet
  • Thomas Kirk Sørensen, sektionschef for det marine område i WWF Verdensnaturfonden

Dato: Den 27. november  2020

Tid: kl. 08.00-09.30

Tilmeld dig her.