18/11/2022

Vi mister en hel generation af elefanter til tørke

Den værste tørke i 40 år har ramt Østafrika, og det har katastrofale følger for de vilde dyr. Især Kenya er hårdt ramt, hvor hundredvis af elefanter og sjældne zebraer er døde af tørst.

Kenya i Afrika er ramt af den værste tørkeperiode i fire årtier. Problemet er ganske enkelt, at de sidste fire regnsæsoner har slået fejl. Enten er regnen helt udeblevet, eller også er der faldet langt mindre regn, end der burde. I og omkring vildtreservatet Tsavo i det sydvestlige Kenya plejer der for eksempel at løbe fem floder. På grund af den ekstremt lange tørkeperiode, er der i øjeblikket kun én flod, som ikke er tørret helt ud.

Uden vand er afkastet af landbrug i fare, befolkningens husdyr dør af tørst, og de vilde dyr falder om som fluer.

“Jeg modtager løbende billeder og videoer fra vores kontor i Kenya og det er ikke for sarte sjæle.  I én video ser man en lille gruppe elefanter, der sørger over en død unge. De voksne elefanter står simpelthen over den døde unge og siger farvel. Eksemplet er bare et ud af mange, der viser, at mange bestande af vilde dyr i Kenya er ved at bukke under for den langvarige tørke,” fortæller Tobias Trier Fuglsang, som er seniorrådgiver på internationale programmer hos WWF Verdensnaturfonden. Han overvåger situationen meget nøje.

Har du mulighed for at støtte vores arbejde i bl.a. Kenya, så er enhver donation velkommen. Kun sammen kan vi skabe en verden – og et klima – hvor mennesker, dyr og natur kan trives. Støt her.

En hel generation af elefanter i fare

I Sydvest Kenya, hvor der lever 1.900 vilde elefanter, er det især de unge elefanter, som bliver ramt af tørken. Dels er de ikke høje nok til at nå fødekilder, der er placeret højt oppe, og samtidig dør baby-elefanterne af fejlernæring, da deres mødre ikke kan producere nok mælk.

”Da elefanterne i forvejen kun får én unge ad gangen og er drægtige i op til 23 måneder, så kan tørken udslette en hel generation af elefanter. Det laver et indhug i vores arbejde for at beskytte de vilde elefanter i området,” forklarer Tobias Trier Fuglsang.

Sjældne striber truede

Blandt de mange truede dyr er også Grevy’s Zebraen, som er den største zebra-art. Dens striber er smallere og går ikke ned om maven som hos den almindelige zebra . Der er kun omkring 3.000 Grevy’s zebraer tilbage i verden og 2.500 lever i Kenya. Indtil videre har over 50 af dem mistet livet i tørken.

”Zebraerne er i forvejen pressede, fordi deres levesteder er blevet overtaget af husdyr. Derfor skal de længere for at finde føde og vand. Det gør især drægtige zebraer eller føl sårbare. Tørken har sat turbo på denne negative spiral, og der er allerede flere zebraer, der er døde på et par måneder, end der normalt gør  på et helt år,” siger Tobias Trier Fuglsang.

Katastrofe er et mildt ord

Tørken påvirker alt liv i de ramte områder. Mennesker, vilde dyr og husdyr kæmper om at overleve: ”Det vidner om en klode og et klima i ubalance. Kenya er lige nu ramt af tørke, mens andre steder i verden døjer med oversvømmelser,” fortæller Tobias Trier Fuglsang og fortsætter:

”Det er jo skæbnens ironi, at denne historiske tørke sker, samtidig med at verdens ledere forhandler klima på FN’s klimatopmøde COP27.”  Han håber, at de fatale følger, vi ser af klimaforandringerne, vil få verdens ledere til at sætte handling bag de fine ord og hensigtserklæringer.

De globale gennemsnitstemperaturer er steget til 1,1 grader og er ifølge IPCC på vej mod de 1,5 grader. Hvis temperaturen stiger 1,7 til  1,8 grader i forhold til gennemsnitstemperaturen i 1850’erne, vurderer IPCC, at halvdelen af klodens befolkning vil være udsat for livstruende varme og fugtighed. Ekstreme vejrfænomener som tørke og oversvømmelser vil også være mere fremtrædende i et varmere klima og sætte biodiversiteten under yderligere pres. Over 11.000 dyr, svampe og planter på IUCN’s rødliste over truede dyr er i dag truede af klimaforandringer og ekstreme vejrfænomener.

WWF på pletten:

WWF har nu iværksat et nødberedskab, der skal imødekomme både de kortsigtede og mere langvarige konsekvenser af den forfærdelige tørke.

Indsatsen indebærer:

  • Øjeblikkeligt nødberedskab: Transport af vand og levering af hø og akaciebælge til de mest kritiske steder hvor vilde dyr og husdyr dør netop nu.
  • Opretholdelse: Opførsel og restaurering af vandhuller, vandboringer og vandtanke, der skal sikre bedre adgang og indsamling af vand inden næste tørkeperiode.
  • Klimatilpasning: På lang sigt handler det om at styrke naturtyperne i området, så de kan modstå og tilpasse sig klimaforandringer. Det handler bl.a. om at genoprette og styrke forvaltningen af tørskov, som er karakteriseret ved at være tilpasset til at modstå tørke dele af året, hvor det ikke regner. Derudover genopretter vi græsgange og ferskvandsøkosystemer.Endelig støtter vi produktionen af hø som foder til kvæg.

Har du mulighed for at støtte vores arbejde i bl.a. Kenya, så er enhver donation velkommen. Kun sammen kan vi skabe en verden – og et klima – hvor mennesker, dyr og natur kan trives. Støt her.