27/09/2022

Soja fra Brasilien skal være afskovningsfri

Et nyt partnerskab mellem WWF Verdensnaturfonden, Etisk Handel Danmark og Udenrigsministeriet skal arbejde for at gøre produktion af soja i Brasilien afskovningsfri.

Danmark ligger på en trist top-3 over lande i EU, der – målt per indbygger – sætter det største fodaftryk, når det kommer til afskovning. Det skyldes primært Danmarks årlige import af cirka 1,7 millioner tons soja til dyrefoder.

Derfor har WWF Verdensnaturfonden, Etisk Handel Danmark og Udenrigsministeriet inviteret en række af Danmarks største sojaforbrugere med i et ambitiøst partnerskab om at fremme bæredygtig sojaproduktion i Brasilien.

Målet er, at Danmarks sojaimport ikke bidrager til afskovning og ødelæggelse af andet natur – eller til overtrædelser af menneskerettigheder i de lokalsamfund, hvor produktionen foregår.

”Danske virksomheder er storforbrugere af soja, blandt andet fra Brasilien, og en del af den soja er desværre ikke bæredygtig og har afskovning på samvittigheden,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Denmark, og fortsætter:

”Vi har i Danmark et ansvar for at gøre værdikæderne reelt ansvarlige og sætte en stopper for, at skoven og andet værdifuld natur forsvinder. Vi glæder os derfor over at kunne sætte gang i dette helt afgørende partnerskab, hvor vi i samarbejde med både danske virksomheder, regeringen, WWF Brasilien og en række organisationer løfter barren for bæredygtig produktion og handel med soja. Ambitionen er, at vi fra dansk side ikke længere bidrager til at ødelægge skov og natur, når vi importerer soja.”

Sammen skal vi omstille sojasektoren

Partnerskabet har blandt andet som mål at samarbejde på tværs af forskellige aktører, sektorer og brancher, så det kan lykkes at omstille hele sojasektoren, så den ikke længere bidrager til at rydde verdens skove og værdifuld natur.

”Som enkelt virksomhed er det umuligt at sikre, at den soja, der importeres, ikke har tab af skov på samvittigheden. Men når vi går sammen på tværs af aktører og favner hele værdikæden, kan vi skabe reelle forandringer på systemniveau,” siger Nanna Callisen Bang, direktør i Etisk Handel Danmark.

Afskovning i Brasilien har de seneste år sat den ene triste rekord efter den anden. Tabet af verdens skove og anden natur er både en trussel mod naturen og klimaet.

Skove og andre økosystemer, herunder Cerradoen i Brasiliener nemlig også enestående CO2-lagre. Afskovningen truer derfor også den globale indsats for at mindske effekten af klimaforandringerne.

Cerradoen i Brasilien, hvor projektet med bæredygtig sojaproduktion vil finde sted, er et hotspot for biodiversitet og er hjemsted for fem procent af verdens arter. Det drejer sig om 10.400 plantearter, 935 fuglearter, 780 ferskvandsfisk, 113 padder, 180 krybdyr og næsten 300 pattedyrarter.

Cerradoen er desuden hjem for op til 25 millioner mennesker, herunder 80 forskellige etniske grupper, og er et af de største og mest aktive landbrugsknudepunkter i verden.