22/12/2022

Salg af vilde dyr på nettet eksploderer

I sydøstasiatiske Myanmar er salget af vilde dyr på Facebook steget med over 70 procent på et år. Vi har set nærmere på den ulovlige handel, der foregår både med levende og døde dyr.

Med få klik og søgninger på computeren får du adgang til en åben Facebook[1]gruppe med mere end 19.000 medlemmer og tusindvis af annoncer. Her kan du i ro og mag søge mellem opslag, der reklamerer for alt fra bjørneunger som kæledyr, elefanthud til alternativ medicin eller kød fra et kritisk truet skældyr. Når du har fundet den vare, du vil købe, overfører du pengene til sælgeren, som sender dyret via én af Myanmars offentlige busser.

Sådan kunne en typisk onlinehandel se ud i sydøstasiatiske Myanmar. Her er det ikke et nyt fænomen at handle med vilde dyr, men de seneste år har handlen også bredt sig til internettet, hvor den er eksploderet.

WWF har undersøgt den eskalerende onlinehandel med vilde dyr, og resultatet er gruopvækkende. Fra 2020 til 2021 steg handlen med hele 74 procent, hvor mere end 11.000 dyr – og produkter fra dyr – blev solgt, særligt på Facebook, sidste år.

Handlen med alt fra levende aber til eksotiske fugle og krybdyr finder sted i grupper med titusindvis af medlemmer og eksekveres blandt andet ved, at sælgerne sender dyrene, pakket i bure, kasser og indkøbskurve, med Myanmars offentlige busser.

TIGERKØD ER EN DELIKATESSE

Handlen foregår med andre ord helt åbenlyst og så godt som risikofrit. Selvom det er ulovligt at handle med vilde dyr i Myanmar, er myndighedernes håndhævelse af lovgivningen ikke-eksisterende.

“Myndighedernes lemfældige kontrol med den ulovlige handel med vilde dyr i Myanmar er en katastrofe. Der har altid været problemer med markeder, hvor lokale handler med døde og levende dyr, men nu er handlen så kommet på nettet, og det er en stor trussel mod landets fantastiske natur,” forklarer Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Handlen med vilde dyr er i mange sydøstasiatiske lande et velkendt kulturelt fænomen, som er nedarvet gennem årtier og århundreder. Det giver mange steder social status at have eksotiske dyr som kæledyr. Kød fra eksempelvis tigeren anses for en delikatesse, og mange andre produkter fra dyrene bruges i alternativ medicin, som efter sigende kan kurere alt fra potensproblemer til kræft.

HUDEN FRA ELEFANTEN BLIVER TIL MEDICIN

Myanmar er kendt for sin sprudlende biodiversitet og er hjemland for mange hundrede arter, såsom den indokinesiske tiger og den asiatiske elefant. Men handlen med vilde dyr er en trussel mod naturen og det vilde dyreliv i landet.

Der er eksempelvis færre end 2.000 vilde elefanter tilbage i naturen i Myanmar, da de bliver dræbt af krybskytter i vid udstrækning. I modsætning til den afrikanske elefant, der særligt bliver dræbt for sine stødtænder, er den asiatiske elefant i Myanmar i høj kurs på grund af sin hud, der efter sigende kan bruges i alternativ medicin.

Elefanten er ét af de relativt få eksempler på dyr, der ikke sælges levende på Myanmars internet. For WWF’s undersøgelse viser, at 96 procent af salgsannoncerne omhandler levende vilde dyr – og 87 procent af disse skulle ifølge annoncerne være hentet direkte i naturen.

De mange tusinde annoncer i undersøgelsen reklamerer med dyr og produkter fra i alt 173 forskellige arter. Seks af disse arter er kritisk truede, syv er truede og 33 sårbare ifølge rødlisten fra den internationale naturbeskyttelsesorganisation, IUCN, der gør status over hele verdens biodiversitet og dens tilstand.

“Krybskytteri og illegal handel er desværre én af de største trusler mod vilde dyr – kun overgået af ødelæggelse af levesteder. Handlen med vilde dyr og deres kropsdele er så omfattende og lukrativt et marked, at det kun overgås af handel med mennesker, narkotika og våben,” fortæller Bo Øksnebjerg.

WWF SAMARBEJDER MED TECH-VIRKSOMHEDERNE

Den omfattende illegale handel med vilde dyr er ikke kun isoleret til Myanmar. Det globale problem, som udgør en trussel mod vilde dyr og biodiversitet i hele verden, er én af WWF’s hovedprioriteter. I årtier har WWF eksempelvis arbejdet for at skærpe lovgivning og myndighedskontrol i flere asiatiske lande. I Myanmar har WWF blandt andet været med til at lukke et af landets største wet markets i Myanmars største by Rangoon, ligesom WWF var med til at lægge massivt pres på den kinesiske regering for at genindføre et forbud mod ulovlig handel med vilde dyr i 2020.

Siden 2018 har WWF desuden arbejdet sammen med flere andre organisationer og internationale tech[1]virksomheder i en global koalition for at stoppe den internethandel med vilde dyr, der går på tværs af landegrænser og kontinenter. WWF bidrager blandt andet med data, der dokumenterer udviklingen i arternes popularitet og hjælper virksomhederne med at spotte ulovlige produkter.

Men et af de stærkeste og vigtigste redskaber til at stoppe handel med vilde dyr er ændringer i adfærd og kultur.

“Det handler om at få brudt hele kæden i handlen med vilde dyr. Så længe køberne er der, lige så længe vil der være et marked,” siger Bo Øksnebjerg.

Det handler med andre ord både om at stoppe efterspørgslen og at finde alternative indtægtskilder for de fattige befolkningsgrupper, der lever af krybskytteri eller ulovligt salg.

WWF i Myanmar fører i disse måneder en intensiv kampagne for netop at stoppe befolkningens handel med vilde dyr. Kampagnen er en adfærdskampagne, der skal oplyse borgerne om konsekvenserne af onlinehandlen og de potentielt sundhedsskadelige følger, der opstår, når vi mennesker kommer i for tæt kontakt med vilde dyr.

Vil du støtte WWF’s arbejde? Bliv Naturvogter her.


3 VILDE DYR TIL SALG PÅ FACEBOOK:

  • Sortbjørnen

Bjørnen sælges levende som kæledyr, men også dele fra bjørnen er yderst populære. Dens skind, kranie, galdeblære, kløer og olie udvundet af dens fedt er blevet spottet til salg på nettet. Galdeblæren bruges for eksempel til alternativ medicin i Asien.

  • Skældyret

Selvom skældyret for de fleste er et relativt ukendt dyr, er det samtidig ét af de mest handlede dyr i hele verden. Dyrets skæl er nemlig meget eftertragtet til alternativ medicin. I Myanmar var der eksempler på salg af både det malaysiske og det kinesiske skældyr. Begge er kritisk truede arter.

  • Kattedyr

Leoparden og lignende arter som sumpkatten, marmorkatten og den asiatiske guldkat er eksempler på vilde kattedyr, der sælges i Myanmar.