31/03/2021

Sådan får du en vild have

Her får du syv gode råd baseret på alle de erfaringer, som de 60 deltagere gjorde sig i Danmarks Vilde Haver i 2020

1. Det handler om plads

Næsten alle deltagere oplever væsentligt mere liv i haven ved at lade græsplænen stå urørt/ gå i blomst. Vilde blomster er dukket op i græsplænen, som har tiltrukket et væld af insekter, som vilde bier og sommerfugle. Oplevelsen beskrives af flere som ”et leben uden lige”, og lydsiden udfyldes af summen og sang fra bier og græshopper.

2. Kopier nærmiljøet

De bedste resultater blev skabt ved at kopiere den vilde natur i nærmiljøet, da det øger sandsynligheden for, at de vilde arter fra den anden side af hækken vandrer ind i haven.

3. Vild natur tager tid

Den vigtigste lektie, de fleste deltagere har måtte erfare, er, at vild natur tager tid. For at dødt ved skal have en effekt, skal det have været dødt i lang tid – op til flere år – før insekterne flytter ind.

4. Vand er altid godt

Etablering af vandhul eller grøft med vand i haver, hvor der ikke tidligere var vand, bragte i alle forsøg nyt liv med sig – omend det i nogle tilfælde kun har været myg.

5. Ingen vild have uden død

Dødt ved bringer generelt lidt liv med sig – og også her tager processen tid. Et dødt træ udgør med tiden et helt økosystem i sig selv, men før næringsstofferne i veddet kan gavne en større fødekæde, skal det rå træ nedbrydes af svampe, og det tager tid.

6. Vilde haver giver mening …

Deltagerne fortæller om oplevelsen af stor glæde ved at skabe en have, der skal være et hjem for vilde dyr og planter. At yde omsorg for den vilde natur har givet haveejerne en ny form for mening med deres haver, som de før havde lidt dårlig samvittighed over ikke at få gjort noget ved.

7. … og vækker sanserne

En anden fællesnævner for deltagerne er, at eksperimenterne har vækket en ny form for opmærksomhed omkring dyre- og plantelivet i haverne. De er kommet på fornavn med planter, insekter og andre dyr, som de ellers aldrig havde lagt mærke til.

Tilmeld dig Danmarks Vilde Haver 2021 her.