07/09/2022

Naturtab og klimaforandringer kan medføre stor økonomisk krise

Det nuværende naturtab kan koste den globale økonomi 2,7 billioner dollars årligt i 2030. De fem mest sandsynlige risici mod det globale samfund er alle relateret til miljøet.

Centralbanker og finansielle tilsynsmyndigheder i hele verden skal bruge alle tilgængelige værktøjer til at takle natur- og klimakrisen.

Sådan lyder opfordringen fra WWF Verdensnaturfonden og 90 andre organisationer og meningsdannere i en global ‘call to action’.

Natur- og klimakrisen medfører betydelige finansielle risici for hele den globale økonomi, advarer blandt andre WWF Verdensnaturfonden. Det seneste eksempel er den ekstreme tørke og høje temperaturer, der blandt andet har ramt Europa denne sommer. Det påvirker prisudviklingen på en lang række varer og tjenester. Med andre ord skaber naturtab og klimaforandringer foruden store konsekvenser for planeten også økonomisk ustabilitet, som rammer mennesker, virksomheder og lande.

“Det nuværende naturtab kan koste den globale økonomi 2,7 billioner dollars årligt i 2030, og vi kan globalt risikere at miste værdier på op til 24 billioner dollarshvis vi får en global opvarmning på 2,5 C,” siger Bo Øksnebjerg.

Et værktøj til finansielle institutioner

World Economic Forum advarer da også om, at de fem mest sandsynlige risici mod det globale samfund alle er relateret til miljøet. Ekstreme vejrhændelser, fejlslagen klimapolitik, menneskeskabte miljøødelæggelser, tab af biodiversitet og økosystemkollaps rangerer højere på risikobarometeret end eksempelvis terror, finanskriser og flygtningestrømme.

“Det er helt afgørende, at Nationalbanken og Finanstilsynet arbejder målrettet for bedre at forstå og håndtere klima- og naturrelaterede risici, da de ellers vil udgøre betydelige makroøkonomiske risici,” siger generalsekretær Bo Øksnebjerg.

WWF har derfor udviklet et værktøj, som centralbanker og finanstilsyn kan anvende for at bremse og begrænse de risici, som natur- og klimakrisen medfører. Værktøjet er en form for taksonomi, der blandt andet hjælper med at identificere de økonomiske aktiviteter, der skader miljøet mest.

Her kan du se en komplet oversigt over alle underskriverne på den globale ‘call to action’.