08/05/2023

WWF debatterer havvind, havnatur og havplan på Naturmødet

Eksperter fra WWF deltager på Naturmødet 2023, som foregår i Hirtshals fra 11. til 13. maj. Her debatterer vi blandt andet havvind, tabt havnatur, naturbeskyttelse og behovet for en ambitiøs havplan. Det gør vi med repræsentanter fra blandt andet Ørsted, SF og Danmarks Fiskeriforening. Desuden inviterer skuespiller og satiriker Rasmus Botoft på en rejse tilbage i tiden. Vi glæder os til at se dig til spændende debatter.

Danmarks havmiljø er under pres og har ændret sig markant de sidste 100 år. Enge af CO2-lagrende grønt ålegræs, der tidligere dækkede store dele af havbunden, er mange steder forsvundet. Det samme gælder mange fiskearter langs kysterne.

Samtidig stiger behovet for havets ressourcer, og den vedvarende energi skal udbygges. Begge dele truer havmiljøet og biodiversiteten under overfladen.

Alt dette og meget mere er til debat, når eksperter fra WWF deltager på Naturmødet 2023 fra 11. til 13. maj.

”Naturmødet er vigtigere end nogensinde før. Natur og klima fylder mere og mere i danskernes bevidsthed, og vi er nødt til at løse begge kriser samtidig. Beregninger viser, at naturkrisen risikerer at blive endnu dyrere end klimakrisen, medmindre vi handler hurtigt og investerer massivt i vores fælles natur. Derfor er der behov for at tage både de sjove og de svære diskussioner med danskere, virksomheder og politikere. Sammen med forskellige aktører og partnere sætter vi derfor fokus på havets tilstand, den kommende udbygning af havvinden og ikke mindst behovet for en ambitiøs politisk havplan, som kan forbedre dets tilstand,” siger WWF’s havbiolog Thomas Kirk Sørensen.

Her kan du møde WWF på Naturmødet

Event 1: ”En tidsrejse i havet”
Tid og sted: 12. maj klokken 12.00-12.30 på ROOTS

Sammen med skuespiller og satiriker Rasmus Botoft sætter WWF fokus på havets tilstand, herunder hvordan havet var for 100 år siden. Rasmus Botoft ”hypnotiserer” publikum og tager os alle med tilbage til året 1923, hvor havet var fyldt med liv, ålegræs, torsk så store som granvoksne mænd, rokker og hajer. Det for at sætte fokus på havets tilstand og den tabte havnatur.

Desuden deler to medlemmer af WWF’s korps af frivillige naturelskere ”Havkorpset” personlige historier, billeder og film, som dokumenterer havets tilstand. Så vi alle kan blive klogere på de udfordringer, vi sammen skal løse.

Øvrige debattører er surfer Cathrine Yde, undervandsfotograf Lars Nedergaard og havbiolog Thomas Kirk Sørensen.

Event 2: ”Havvind eller havbeskyttelse – er vi nødt til at vælge?”
Tid og sted: 12. maj kl. 15.00-15.45 på Thunderdome

Ønsket om at bruge havets ressourcer er steget markant de seneste år. Der er brug for at udvide mængden af vedvarende energi for at gøre os uafhængige af russisk gas. Der skal etableres frodige havmiljøer, så vi kan stoppe tabet af biodiversitet. Verdens befolkning stiger, hvilket øger behovet for mad og fiskeri.

Ledet af moderator Tine Gøtzsche debatterer blandt andre SF, Ørsted og WWF, hvordan Danmark og EU sikrer, at vi får plads til det hele midt i en jungle af krav?

Debattører: WWF’s generalsekretær Bo Øksnebjerg, medlem af Europa-Parlamentet for SF Margrete Auken, folketingsmedlem for Socialdemokratiet Anne Paulin, administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening Kenn Skau Fischer og Head of Global Sustainability i Ørsted Ida Krabek.

Event 3: ”Havet kalder på handling”
Tid og sted: 12. maj klokken 16.00-16.45 på Life

WWF og Danmarks Fiskeriforening arrangerer en debat, der handler om et havmiljø under pres. Mange steder er det grønne ålegræs, der tidligere dækkede store områder, helt forsvundet. Det samme gælder mange fiskearter langs kysterne.

Derfor skal vi diskutere, hvordan vi får den tabte havnatur tilbage, så vi fremover kan nyde godt af havets mange goder. Hør en garvet fisker fortælle, hvordan han har oplevet havnaturen forandre sig. Og hør førende havforskeres bud på konkrete indsatsområder.

Debattører: Forskere ved Aarhus Universitet Stiig Markager og Peter Grønkjær samt femtegenerationsfisker fra Thyborøn Alfred Fisker Hansen.

Læs WWF’s bud på, hvordan vi kan sikre bæredygtig strøm til millioner af husstande, mere biodiversitet og flere fisk til fiskerne ved at tænke naturen ind fra starten.