03/09/2020

Naturen er løsningen på verdens største kriser

Naturen er under pres og har været det længe. Men tænker vi naturen endnu mere ind i Danmarks udviklingsbistand, kan den faktisk bidrage med løsninger på globale problemer som fødevaresikkerhed, vandforsyning og klimaforandringer.

Naturbaserede løsninger kan dæmme op for klimaforandringer, fødevareknaphed og konflikter. Med finansiering fra den danske udviklingsbistand administrerer WWF Verdensnaturfonden allerede projekter i Kenya, hvor naturens mekanismer står helt centralt. Erfaringerne derfra vil tjene som inspiration i det videre arbejde med at gøre udviklingssamarbejdet grønnere på tværs af alle relevante indsatser, hvilket er en væsentlig prioritet for Regeringen.

COVID-19 har vist hele verden, at vores ødelæggelse af naturen og hensynsløse omgang med dyrearter ganske enkelt er roden til nogle af de største kriser. Det er egentligt ikke nyt for forskere og grønne organisationer, at World Economic Forum har listet tabet af biodiversitet og levesteder i naturen samt global opvarmning blandt de fem største trusler mod verdens økonomi.

I dag står en milliard udsatte mennesker over for trusler mod deres sikkerhed og velfærd på grund af klimaforandringernes negative påvirkning og sammenbruddet af økosystemer. Derfor har det aldrig været vigtigere end nu, at danske og internationale eksperter samles for at sætte fokus på, hvordan naturkrisen og klimakrisen er tæt forbundet med fødevaremangel, tørke og migration i udviklingslandene.

Udenrigsministeriet og WWF Verdensnaturfonden afholdte fredag den 11. september et symposium om sammenhængen mellem udviklings-, klima- og biodiversitetskriser og naturen som nøglen til at ’Build Back Better and Greener’. Konferencens formål var at opbygge en fælles forståelse for, hvordan kriserne spiller sammen, og de muligheder som naturen tilbyder.

Det er muligt at se eller gense talerne og den efterfølgende debat, fra Eigtved Pakhus, i nedenstående videooptagelser. Det er også muligt at downloade dagens program samt de samlede præsentationer fra symposiet. Her findes ligeledes en four-pager om naturebased solutions.

 

Talerne på symposiet

Rasmus Prehn

Minister for udviklingssamarbejde, Udenrigsministeriet

Bo Øksnebjerg

Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

Tim Christophersen

Head, Nature for Climate Branch, UNEP

Stewart Maginnis

Global direktør, Naturbaserede Løsninger, IUCN

Melissa de Kock

Senior Advisor, Conservation, Climate & Communities, WWF

Ingrid Reumert

Vicedirektør, Global kommunikation, Bæredygtighed og PA, VELUX

Repræsentant fra Udenrigsministeriet

Dialogen vil blive faciliteret af Jarl Krausing, International Direktør, CONCITO

 

Symposiet i sin fulde længde:

 

Den efterfølgende debat:

 

De separate taler:

Rasmus Prehn, Minister for udviklingssamarbejde, Udenrigsministeriet

 

Tim Christophersen, Head, Nature for Climate Branch, UNEP

 

Stewart Maginnis, global direktør, Naturbaserede Løsninger, IUCN

 

Melissa de Kock, Senior Advisor, Conservation, Climate & Communities, WWF

 

Ingrid Reumert, vicedirektør, Global kommunikation, Bæredygtighed og PA, VELUX

Vil du vide mere om naturbaserede løsninger?

WWF Verdensnaturfondens strategiske nyhedsbrev ‘I Sagens Natur’ fokuserede i august-udgaven på naturbaserede løsninger. Vi har blandt andet samlet interessante cases fra ind- og udland, interviewet professor Prashant Kumar, stifter og direktør for Global Center for Clean Air Research (GCARE) ved University of Surrey i Storbritannien og meget, meget mere.

Læs nyhedsbrevet her.