21/02/2024

Kom helt tæt på

Den danske natur er fuld af smukke og fascinerende smådyr, som slet ikke får den opmærksomhed og anerkendelse, de fortjener.

Naturfotograf Lars Kristensen har gennem seks år fotograferet insekter og spindlere i det meste af Danmark, fordi han vil vise os, hvor smukke, detaljerede og farverige de mindste dyr i den danske natur er.

Gå på opdagelse i naturen – måske du er heldig at støde på en eller flere af disse smukke og fantastiske insekter.

© Lars Kristensen

VÆVER (Lamia textor)

Væveren er en virkelig stor bille og en af de største træbukkearter i Danmark. Den minder lidt om et dovendyr med sine meget langsomme og rolige bevægelser. Væveren lever på sandede lokationer, hvor der gror poppel og pil, som er dens føde. Den er mest almindelig langs den jyske vestkyst.

 • Størrelse ….. Længde 15-28 mm
 • Levested ….. Jylland og Sjælland
 • Ses i…………. April-oktober
 • Status………. Livskraftig

© Lars Kristensen

TREHORNET SKARNBASSE (Typhaeus typhoeus)

Trehornet skarnbasse er mest almindelig i Jylland og findes kun i mindre grad på Sjælland og på Bornholm. Den lever på sandede lokaliteter, især på heden. Billen er mest aktiv over jorden i vinterhalvåret og ses sjældent om sommeren. Hunnerne og hannerne samarbejder om at opfostre deres unger. Hunnen udgraver gange og rum, hvor hun lægger sine æg. Hannen hjælper med at fjerne det opgravede sand og skaffer føde til ungerne. Trehornet skarnbasse var indtil for nylig en ret sjælden art, men den er nu i fremgang. Det skyldes blandt andet, at der er kommet flere krondyr, som betyder mere føde til billen.

 • Størrelse ….. Længde 14-22 mm
 • Levested ….. Jylland, Sjælland og Bornholm
 • Ses i…………. Hele året
 • Status………. Livskraftig

© Lars Kristensen

SORTPLETTET BLÅFUGL (Phengaris arion)

På Møn ligger Høvblege, som er et helt utrolig smukt og unikt naturområde. Det er et kalkoverdrev bevokset af urter og orkidéer. I mange år var Høvblege sortplettet blåfugls eneste levested i hele Danmark. Men i sommeren 2023 blev der fundet flere individer på Hundevænge Overdrev, som også ligger på Møn få kilometer fra Høvblege. Sortplettet blåfugl er en af de allersjældneste sommerfugle i Danmark og er i kritisk fare for at uddø. Men det nye fund giver håb for dens fremtid i den danske nat.

 • Størrelse….. Vingefang 32-42 mm
 • Levested ….. Høvblege på Møn
 • Ses i ………… Juni-juli
 • Status ……… Kritisk truet
Pragtnymfe

© Lars Kristensen

BLÅVINGET PRAGTVANDNYMFE (Calopteryx virgo)

Blåvinget pragtvandnymfe er en af de største vandnymfearter i Danmark. Den lever ved hurtigt strømmende og iltrige vandløb, især i Midtjylland. Den er et rovdyr, som lever af andre insekter. Pragtvandnymfen har en karakteristisk langsom og flagrende flyvestil. Hannen sider ofte højt på for eksempel et græsstrå. Her holder den øje med andre hanner, som den prøver at skræmme væk ved at sprede sine smukke, skinnende blå vinger og se farlig ud. Hunnen borer sine æg ind i stænglerne på vandplanter, gerne under vandet. Nymfen lever i vandet i to til tre år, før den bliver til en voksen pragtvandnymfe.

 • Størrelse ….. Længde 45-47 mm
 • Levested ….. Jylland, Bornholm og enkelte steder på Sjælland
 • Ses i…………. Maj-august
 • Status………. Livskraftig

Oldenborre

ALMINDELIG OLDENBORRE (Melolontha melolontha)

Oldenborrens livscyklus er fire år. De første tre år lever den under jorden som larve, før den forpupper sig. Larven er med sine op til 50 mm noget større end den voksne bille. Larven lever af planterødder og var i 1800-tallet en stor plage for landbruget. Sidst i 1800-tallet blev der derfor indført statsstøttede indsamlinger af oldenborren, og der blev indsamlet milliarder af biller. Efterhånden faldt antallet af oldenborrer, og nedgangen fortsatte op igennem 1900-tallet, men om det dalende antal kun skyldtes indsamlingerne, ved man ikke.

 • Størrelse ….. Længde 20–30 mm
 • Levested ….. Hele Danmark
 • Ses i ………… Maj–juni
 • Status………. Livskraftig

PASSION FOR DANMARKS MINDSTE

Lars Kristensen er selvudlært naturfotograf med speciale i makrofotografi, det vil sige fotos af de mindste dyr i naturen. Han giver i sin fotobog et unikt blik på mange af de insekter, som de færreste af os ser og måske heller ikke aner eksisterer i Danmark. Desværre er mange af dem i tilbagegang, fordi de mangler steder at leve. Derfor er det ikke bare en smuk, men også vigtig bog, Lars Kristensen har begået. Se flere smukke insekter på photobykristensen.dk og Instagramprofilen @macrobykristensen.

Læs om, hvordan vi redder smådyr i Danmark: WWF udsætter sjældne sommerfugle på Sydsjælland.