27/05/2021

Jagt og hævndrab driver sneleoparden mod udryddelse

Vi har mindre end 6.400 sneleoparder tilbage i verden. Nu viser en rapport, at op mod 450 sneleoparder bliver dræbt af mennesker hvert år. Derfor intensiverer WWF nu indsatsen for at beskytte ‘bjergets spøgelse’.

Med sin lyse pels og stengrå pletter er sneleoparden exceptionelt god til at kamuflere sig i det barske bjergterræn i Centralasien. Det er desværre også dens smukke pels, der har været årsag til massivt krybskytteri og indfangning af sneleoparden gennem mange år.

Nu viser nye tal fra rapporten Over 100 years of Snow Leopard Research udarbejdet på tværs af WWF’s internationale afdelinger, at en af de største trusler mod sneleoparden ikke længere er jagt og salg af pelsen. De stadig flere dødsfald sker imidlertid grundet det voksende overlap mellem sneleopardens levesteder og de lokale befolkningers udbredelse.

Størstedelen af sneleopardens levesteder huser nemlig også flere millioner mennesker, som blandt andet udvinder naturressourcer, anvender ferskvand og opdriver kvæg i bjergområderne. Og i takt med at sneleopardens levesteder indskrænkes mere og mere, og de vilde byttedyr i højere grad bliver udkonkurreret af husdyr som kvæg, geder og får, er sneleoparden nødsaget til at jage de dyr, der er tilgængelige – husdyr som vilde.

Og det udmunder i en brutal skæbne for sneleoparden. Det viser sig, at 55 procent af de årlige drab på sneleoparder er drevet af hævn, fordi sneleoparden instinktivt jager de lokales husdyr for at overleve. Som konsekvens bliver sneleoparden dræbt med gift, fælder og hagl, hvis de kommer for tæt på beboede områder.

Sneleopardens udbredelse rækker ind over tolv forskellige lande i Centralasien med et areal på cirka 1.8 million kvadratkilometer. Den største bestand findes i Kina. Men på trods af det enorme areal, er den samlede bestand af sneleoparder estimeret til at være på mindre end 6.400 individer.

WWF RÆKKER ALLE POTER UD FOR AT BESKYTTE SNELEOPARDEN

Arbejdet med at bevare sneleoparden er derfor vigtigere end aldrig før.

“Hvis vi ikke skal miste et af verdens smukkeste dyr, så skal der sætter ind på alle fronter. Vi har derfor valgt at øge vores arbejde med at fjerne de mange direkte og indirekte trusler, der truer sneleoparden på livet. Det handler først og fremmest om få sat en endelig stopper for al krybskytteri og ulovlig handel med pelse og dernæst om at eliminere de situationer, hvor sneleoparden kan udgøre en risiko for mennesker eller husdyr,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden og fortsætter:

”I WWF arbejder vi ihærdigt med at løse konflikten, der hersker mellem sneleoparden og de lokale befolkninger, og vi har gode erfaringer med, at en lokal involvering i beskyttelsesarbejdet og hjælp til enkle løsninger, kan være med til at sikre at både dyr og mennesker kan leve side om side, uden at dyrene bliver jaget. Herved opnår vi, at begge parter beholder deres levesteder.”

Det konkrete arbejde består blandt andet i at opsætte sikre indhegninger om lokalbefolkningens husdyr, så sneleoparden ikke kan nedlægge dem. Indsatsen har til formål at sætte en stopper for alle hævndrabene, idet sneleoparden ikke længere vil blive set som en trussel mod lokalbefolkningens økonomi og levebrød. For at sikre, at sneleoparden stadig kan jage og finde føde, arbejder WWF også for at øge antallet af vilde hovdyr. Hvis der er flere vilde byttedyr, vil sneleoparden også være mindre fristet til at jage lokalbefolkningens kvæg.

ET JAGET VIDUNDER KRÆVER MERE BESKYTTELSE

At være aktiv på den politiske front er også en vigtig del af beskyttelsesarbejdet. WWF kæmper ihærdigt for at øge opmærksomheden på krybskytteri og ulovlig handel med sneleoparden, særligt i de tolv asiatiske lande, som dens levesteder strækker sig over.

Ved at blive ved med at fremhæve sneleopardens sårbare status over for regeringerne, kan det være med til at intensivere bekæmpelsen af salgene på det illegale marked. I samme kategori er WWF også med til at støtte videnskabelige undersøgelser og iværksætte bevaringsprojekter, som stiler mod et fælles formål; at øge antallet af beskyttede områder, så sneleoparden kan leve i fred.

 


 

Vil du vide mere om konflikter mellem mennesker og vilde dyr?

En ny rapport fra juli 2021, A Future For All: The Need For Human-Wildlife Coexistence, konkluderer, at konflikterne mellem mennesker og vilde dyr er en af de største trusler mod sidstnævntes overlevelse. Problemet er i dag så stort, at konfliktrelaterede drab påvirker mere end 75 procent af verdens vilde kattearter samt andre rovdyr på landjorden og i havet.

Læs hele rapporten her.

 


Vær med til at gøre en forskel for sneleoparden. Bliv Naturvogter her.