22/08/2020

I dag er jordens naturressourcer opbrugt for i år

Verdens 7,8 milliarder mennesker bruger langt flere naturressourcer, end kloden kan nå at genskabe på et år. Lørdag har menneskeheden brugt dem alle, så resten af året er kloden i minus.

Det viser en ny rapport fra Global Footprint Network, der har døbt dagen ”Earth Overshoot Day” fordi den markerer skæringsdatoen for, hvornår alle verdens befolkninger har opbrugt de ressourcer, som vores klode kan genskabe på et år set i forhold til hvor mange ressourcer, kloden kan nå at regenerere.

I år falder Earth Overshoot Day tre uger senere end sidste år fordi COVID-19-lockdowns verden over har påvirket forbruget. Det understreger, at vores forbrug har indflydelse på naturens tilstand, men den senere skæringsdato betyder ikke, at forbruget skal stoppe fuldstændig eller at væksten skal skrues ned på nul.

– Det her handler meget mere om, at vi skal forbruge smartere. I dag hiver vi masser olie op af undergrunden for at producere nye plastikposer, som vi kun bruger i 15 sekunder til at bære vores varer fra bilen ind i huset, hvorefter de ender på forbrændingen. I stedet skal vi jo bruge posen indtil den faktisk ikke kan mere, og derefter overveje, om den kan anvendes i en anden sammenhæng, siger Bo Øksnebjerg.

Den nye rapport peger på, at især en nedgang i CO2-emissioner fra fossile brændsler og mindre udtag af træer i produktionsskov har gjort, at klodens konto for naturressourcer er gået i minus tre uger senere i år.
Det er to områder, hvor det er muligt at gøre tingene smartere ifølge Bo Øksnebjerg, som samtidig peger på det globale madspild. FN estimerer, at op mod halvdelen af alle frugter og grøntsager går til spilde på verdensplan, mens madspildet alene i Europa og Latinamerika til sammen vil kunne brødføde 500 millioner mennesker.

– Vi kan altså sagtens have vækst og velfærd i balance med naturen. Og vi kender løsningerne. Herhjemme peger forskning også på, at vi vil kunne fiske med et udbytte, der er 57 % større end i dag, hvis bare vi sørger for, at vi fisker i balance med bestandene. Det kræver nogle indledningsvise investeringer, men de tjener sig hurtigt hjem, når udbyttet bliver så mange større, siger Bo Øksnebjerg.

I virkeligheden er farerne ved ikke at følge anbefalingerne om bæredygtig forvaltning langt større. COVID-19-epidemien menes blandt andet at stamme fra naturområder, hvor dyrenes levesteder er blevet ødelagt. Det har tvunget dem tættere på mennesker, og så har deres sygdomme kunne krydse artsbarrieren.

World Economic Forum vurderer netop, at tabet af biodiversitet og levesteder i naturen er blandt de fem største trusler mod verdens økonomi lige nu.

For Bo Øksnebjerg er det derfor også meget mere afgørende, at naturen bliver tænkt ind som en del af løsningen på fremtidens forbrug. Naturen giver nemlig menneskeheden goder som fødevarer, rent drikkevand og medicin til en værdi af 125 billioner dollars om året. Det vurderer WWF i sin internationale rapport Living Planet Report.

– Vi ved, at hvis naturens økosystemer er i god tilstand, så er de også mere produktive. Problemet er bare, at det globale forbrug de seneste rigtig mange år har ødelagt økosystemerne, og derfor er de ikke lige så produktive. Men det kan laves om. Faktisk viser et utal af analyser viser, at investeringer i løsninger, hvor naturens produktive egenskaber tænkes med fra starten, giver et langt større afkast end de løsninger, vi har i dag. Vi kan altså hjælpe de millioner af mennesker, som bliver ramt af tørke og konflikt på grund af det ulige forbrug af ressourcer frem for at skubbe dem længere ud mod kanten, siger Bo Øksnebjerg.

FN estimerer, at verden allerede i dag mister goder fra naturen til en værdi af 50 milliarder dollars om året som følge af degraderede økosystemer og derfor er det så afgørende, at de bliver hjulpet tilbage i balance, afslutter Bo Øksnebjerg.

FAKTA om Earth Overshoot Day 2020

  • Danmark ligger på en 12. plads i den nye opgørelses samlede liste over verdens landes forbrug. Sidste år lå Danmark nr. 9.
  • Norge ligger til sammenligning nummer 29 på den liste.
  • Qatar indtager igen i år førstepladsen. Hvis alle i verden levede som landet på den arabiske halvø, ville det kræve knap ni gange så mange ressourcer, som kloden kan genskabe på et år.
  • Ecuador og Myanmar er blandt de lande, der trækker færrest veksler på kloden. Begge lande har vigtige økosystemer med høj biodiversitet og beskyttelsesværdig natur. WWF Verdensnaturfonden er til stede begge steder.
  • ’Det Økologiske Fodaftryk’ bliver tit koblet til Earth Overshoot Day. Begrebet dækker, hvor mange ressourcer verdens befolkninger bruger på ét år. Når det økologiske fodaftryk overstiger naturens reproduktion af ressourcer, ender det i et overforbrug, som tilfældet også er i år. Læs mere.
  • Her kan du udregne dit eget økologiske fodaftryk.
  • ’Biokapacitet’ bruges også i nogle sammenhænge omkring Earth Overshoot Day. Begrebet er kort for biologisk kapacitet, der er et økosystems evne til at producere nyttige biologiske materialer og til at absorbere kuldioxidemissioner.
  • ’Antal jordkloder’ udtrykker et givent lands forbrug udtrykt i hvor mange gange klodens ressourcer, der skal til, hvis alle i verden skal leve som det pågældende land. For Qatar er det knap ni jordkloder. For USA er det knap fem.