20/09/2022

Fem truede dyr får deres eget frimærke

Nu kan du købe flotte frimærker med blandt andet kongeørnen, isfuglen og den lille eremit. Frimærkerne er resultatet af et nyt samarbejde mellem WWF Verdensnaturfonden og PostNord, og viser arter, der er truede i forskellige regioner i Danmark.

Med et vingefang på over to meter burde den majestætiske kongeørn være nem at spotte på himlen, men med fem ynglende par tilbage i Danmark er den et yderst sjældent syn. Det samme gælder for en række andre arter, der er truede i forkellige dele af landet. På landsplan betyder det, at der lige nu er 1.844 truede dyrearter i Danmark. Ud af dem er fem udvalgt og illustreret på de nye frimærker – det gælder kongeørnen, isfuglen, eremitten, snæblen og marsvinet.

Et samarbejde for truede dyr

Frimærkerne skal gøre danskerne opmærksomme på, hvor vigtigt det er, at vi beskytter og genopretter den danske natur. Til lands, til vands og i luften. Det kræver, at vi skaber bedre levesteder, så den danske biodiversitet kan blomstre.

”Gør vi ikke noget aktivt for at sikre de truede dyrs overlevelse, er der fare for, at de i nogle områder af landet, forsvinder helt ud af landskabet. Derfor er vi utrolig glade for, at PostNord nu bakker op om at sætte fokus på danske truede arter med nye frimærker,” siger seniorbiolog Thor Hjarsen fra WWF Verdensnaturfonden.

Det er naturkunstner og biolog Mia Mouridsen, der har portrætteret de fem udvalgte dyrearter.


Lær de fem truede dyr at kende her:

 • Kongeørnen
  I Østhimmerland og Vendsyssel er der fem ynglende par. Men på landsplan er den i følge den danske rødligste kritisk truet. Når kongeørnen skal yngle, bygger den en rede højt oppe i en trætop i et stort uforstyrret naturområde.
 • Isfuglen
  Med sine farverige fjer er isfuglen en af Danmarks smukkeste fugle. Isfuglen er afhængig af rent, klart vand, så den kan styrtdykke i vandet og fange småfisk med sit lange næb. Den største koncentration af isfugle finder man i Midtjylland. I resten af landet lever de kun spredt, hvorfor den står som “sårbar” på den danske rødliste.
 • Eremitten
  Eremitten lever hele sit liv i gamle ege- og bøgetræer. Det er en sjælden bille, som får ødelagt sit levested, når vi fjerner gamle træer fra naturen. I dag er kun 1.200 eremitter tilbage i Danmark, som er koncentreret i Sydsjælland.
 • Snæblen
  Snæblen er totalfredet og findes kun i Vidåen og Ribe Å i Sønderjylland. Den er afhængig af rene, brede vandløb med gode skjulesteder. Fisken lever kun i Danmark, derfor har vi et særligt ansvar for at beskytte den. Snæblen har status som truet i følge den danske rødliste.
 • Marsvinet
  Marsvinet er en lille, nysgerrig hval og en fantastisk svømmer. Den er særligt truet i Østersøen med kun omkring 500 dyr tilbage. Her er den truet af forurening, bifangst og forstyrrelser fra blandt andet motorbåde. I Kattegat er der derimod en stabil bestand på 40.000 marsvin, som står i skarp kontrast til situationen i Østersøen.

Læs mere om de fem truede dyr her. 

Frimærkerne kan købes på udvalgte posthuse og i PostNords netbutik.