18/07/2020

Fanget!

Der findes en verden, hvor sommerfuglesamlere vil begå kriminalitet og betale formuer for sjældne eksemplarer til deres samling. To af disse kriminelle samlere er danskere, og de blev taget på fersk gerning i Norge sidste sommer. En gerning der indtil videre har kostet dem en beskeden bøde.

Det var en fredelig sommerdag på det norske fjeld, da to danske mænd pludselig stod ansigt til ansigt med en lokal fjeldopsynsmand. Mændene var gennem nogle dage blevet observeret i Jotunheimen nationalpark, der, udover at huse Norges højeste fjelde, også er hjemsted for en enestående bestand af den truede og fredede Apollo-sommerfugl.

Beskyttet på linje med elfenben og tigerskind
Da mændene blev konfronteret, havde de tilfældigvis en masse Apollo-sommerfugle på sig. Og som Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF, udtaler, så tyder det på en ”mere end almindelige interesse for sjældne sommerfugle.”

Apollo-sommerfuglen er en ikonisk sommerfugl af svalehalefamilien, der betragtes som et af naturens absolutte mesterværker Der findes omkring 300 underarter, der alle lever i tørre, bjergrige områder. Den norske underart, Parnassius apollo jotunensis, er ekstrem sjælden og findes kun på ét bestemt fjeld, hvor den lever på sydvendte skråninger i 1.000-1.200 meters højde.

Alle Apollo-sommerfugle er beskyttet af Washington-konventionen, CITES liste II og i EU bilag A, hvilket betyder, at Apollo-sommerfuglen ikke må handles, byttes eller føres over grænser. ”Du skal faktisk have en tilladelse for at eje en Apollo-sommerfugl – også på en nål,” forklarer Thor Hjarsen. ”Den er i EU beskyttet på linje med elfenben og tigerskind.”

Så det var ikke to almindelige mænd, politiet stoppede den dag i Jotunheimen. Det skulle nemlig vise sig, at de havde store samlinger af sjældne sommerfugle, og var i Jotunheimen for at begå kriminalitet mod truede dyr.

En verden af ulovlig handel 
Men de to danske mænd er desværre langt fra de eneste, der går ud i naturen med henblik på at tjene gode penge på udrydningstruede sommerfugle.

Der findes en hel verden af samlere og sommerfugleentusiaster, der fanger, bytter eller sælger sommerfugle. Det er bare sjældent, at sagerne ender hos politiet.

“Vi ser faktisk utrolig få af denne type sager,” forklarer politikommissær Henrik Taagaard fra Nordjylland Politis Dyrevelfærdssektion, der leder den danske del af efterforskningen. “Vi har kun haft to sager om truede dyr, siden vores specialenhed blev etableret 1. juli 2019. Ellers har vi mest efterforsket sager om ulovlig handel med hunde.”

Henrik Taagaard har dog en klar forventning om, at der ville dukke flere sager op. “Vi ved, at sagerne er der. Vi ved også, at dyrene ofte bliver handlet i lukkede Facebookgrupper eller sider som dba.dk.”

En hurtig søgning på ebay.com resulterer da også i adskillige beskyttede Apollo-sommerfugle med til salg-skilte på. Og udover handlen på internettet bliver de også handlet i lukkede samlergrupper, hvor folk bytter og handler på tværs af landegrænser. Et fænomen Thor Hjarsen fra WWF kender til fra en tidligere sag. Den såkaldte ‘Ægsamlersag’, hvor tysk politi i slutningen af 1990’erne kom på sporet af et netværk af ægtyve, der var i besiddelse af mere end 70.000 fugleæg. Æggene kom fra både almindelige og truede arter som fx stork, urfugl og blå kærhøg. Den tyske sag havde tråde til en lang række lande. Heriblandt Danmark, hvor Rejseholdet efterforskede fem til seks personer, der kortvarigt fik beslaglagt 20.000 æg. Selvom mange æg var fra meget truede arter, endte sagen uden dom. Det kunne nemlig ikke påvises, at æggene var indsamlet, før forbuddet mod ægsamling trådte i kraft i 1994.

Verdens fjerde største kriminalitet
Da de to mænd blev pågrebet i Norge, blev Henrik Taagaard og hans specialenhed involveret. Det resulterede i en ransagning af deres boliger, hvor politiet gjorde et stort fund. Tyve flyttekasser med sjældne og fredede sommerfugle, som politiet konfiskerede og sendte til gennemgang hos Zoologiske Museum.

Her kunne insektekspert, Thomas Pape, konstatere, at samlingerne indeholdt 190 fredet Korsikanske svalehaler og Apollosommerfugle, der stammede fra hele Europa.

Wildlife crime er verdens fjerdestørste kriminalitet. Kun overgået af narkotika, menneskehandel og forfalskning med en årlig estimeret omsætning på 120 milliarder kroner.

Sagen har da også overrasket politikommissær Henrik Taagaard. ”Vi har godt hørt om netværk i Østeuropa og Rusland, men det overraskede mig, at sommerfugle er i så høj kurs.”

I 2017 fik WWF øget strafferammen for handel med truede dyr fra et til seks år. Den øgede strafferamme giver Henrik Taagaard og hans kollegaer bedre efterforskningsværktøjer til at efterforske sagerne om wildlife crime. Men han har stadig brug for offentlighedens hjælp.

”Det er en form for kriminalitet, som er helt anderledes fra andre former af kriminalitet. Vi er i den grad afhængige af tip fra alle, der ved noget om handel med truede dyr. Så ring eller skriv til os, hvis du ser noget på nettet eller hører om nogen, der samler på truede dyr. Noget så simpelt som gode søgeord på nettet, kan også føre os på rette vej,” lyder opfordringen fra Henrik Taagaard.

Jagten på det perfekte dyr
Nu er det selvfølgelig ikke alle sommerfuglesamlere, der er kriminelle. Langt de fleste er faktisk helt almindelige mennesker med en stor passion for sommerfugle og som også samler sommerfugle helt lovligt.

Men der er dem, der er villige til at gå langt for deres hobby. Og Thor Hjarsen er slet ikke i tvivl. Samlerne ved godt, at de gør noget ulovligt.

”De kender loven lige så godt som os,” siger Thor Hjarsen. ”De er bare villige til at løbe en stor risiko for at få det perfekte dyr.”

Samlernes mål er nemlig en unik samling, der for eksempel rummer det sidste eksemplar som har levet i naturen, alle underarter eller det perfekte dyr. Og netop det perfekte dyr kan ifølge WWF’s oplysninger gå for op til 1.000 euro, hvis sommerfuglens tegninger er rene, uden skader og har den perfekte form. Udover at fange levende dyr er der også samlere, der indsamler larver. Når laverne er kommet ud af puppen, slår de sommerfuglene ihjel, sætter dem på nåle og sælger til højstbydende.

Én af de dømte mænd har over for Ritzau beskrevet samlingen som “hele mit livsværk.” En samling, som det efter hans eget udsagn har taget 38 år at opbygge. Og hvor en meget lille del af den, nu er blevet konfiskeret.

Vi vil stoppe indsamlingen
Indtil videre er de to mænd kun straffet i Danmark. Her blev de sigtet og dømt i forhold til reglerne om opbevaring af fredede sommerfugle, da politiet ikke kunne bevise, at de handlede med sommerfuglene. Så den danske del af sagen endte med bøder på henholdsvis 10.000 kr. og 12.000 kroner samt konfiskering af de ulovlige eksemplarer i deres samling.

Og det er Thor Hjarsen oprørt over. “10.000 kr. for at indsamle og dræbe fredede sommerfugle fra en lang række europæiske lande – endda i strid med ikke kun CITES men også både EU’s Habitatdirektiv og vores egen artsfredningsbekendstgørelse. Det er slet ikke godt nok,” siger han.

Derfor arbejder WWF for, at vi i Danmark får et forbud mod at indsamle truede dagsommerfugle til private samlinger, og vi er i tæt dialog med Miljøministeriet omkring en stramning af lovgivningen.

“Det vil være et vigtigt naturpolitisk og præventivt signal at sende til samlerne om, at vi ikke accepterer indsamling af sjældne, rødlistede og CITES-beskyttede sommerfugle,” forklarer Thor Hjarsen. ”Akkurat lige som vi heller ikke tillader indsamling i naturen af fugles æg, frøerne og de vilde orkideer.”

Og sagen, den kører faktisk videre lidt endnu. For den ulovlige indfangning af sommerfuglene i Norge er endnu ikke afgjort. Retten skal stadig tage stilling til en række forhold som indførsel, udførsel og besiddelse af truede dyr, som kan give op til tre års fængsel. Derfor kan der vente de kriminelle samlere yderligere straf.

 

WWF stiller krav!

  1. Alle rødlistede dagsommerfugle skal være beskyttet og fredet
  2. Besiddelse af levende dyr, pupper, larver og æg skal forbydes
  3. Besiddelse, handel og bytning med fredede dagsommerfugle skal forbydes

 

Fem truede danske sommerfugle

De danske sommerfugle er også hårdt presset. Primært fordi deres levesteder forsvinder. Her kan du møde fem sjældne dagsommerfugle, som er ved at forsvinde fra den danske natur.

Sortplettet bredpande. Kritisk truet

Sortplettet blåfugl. Kritisk truet

Hedepletvinge. Truet

Bølleblåfugl. Truet

Engperlemorsommerfugl. Truet