15/06/2020

EU sætter nye ambitiøse mål for naturen frem mod 2030

30 procent af Europa skal være beskyttet natur, hvoraf en tredjedel skal være såkaldt strengt beskyttet natur. Det er hovedmålet i EU-kommissionens udspil til en ny strategi for biodiversitet frem mod 2030. WWF Verdensnaturfonden opfordrer til dansk opbakning til EU-Kommissionens strategi, men regeringen skal hurtigst muligt i arbejdstøjet, for Danmark indtager på europæisk plan en sidsteplads i forhold til at efterleve mål om naturområder. Her er WWF Verdensnaturfondens vurdering af EU-kommissionens Biodiversitetsstrategi 2020.

WWF Verdensnaturfonden har den 2. juni 2020 indsendt et fælles høringssvar til §5 udvalget om EU’s biodiversitetsstrategi. I forlængelse heraf kommer her WWF Verdensnaturfondens egen vurdering og analyse af strategien set i et dansk perspektiv og med konkrete løsninger på at nå EU’s biodiversitetsmål for 2030.

 

Vores overordnede vurdering:
WWF Verdensnaturfonden ser særdeles positivt på EU-kommissionens biodiversitetsstrategi, der indeholder mange gode, konkrete og tidsbestemte mål. Med strategien sender Kommissionen et klart signal om, at man ikke vil acceptere EU-landenes utilstrækkelige indsats for at stoppe tilbagegangen i natur og biodiversitet hverken til lands eller til havs. Dette gælder også for Danmark, hvor vi har under 1% reelt beskyttet natur, og næsten hver tredje dyre- og planteart er sårbar eller truet.

”Det her er et vink med en vognstang fra Kommissionen om, at de ikke vil acceptere den nuværende ringe tilstand og utilstrækkelige indsats for naturen til lands og i havet. Der er i strategien konkrete og tidsbestemte mål, som kommer til at sætte rammen for forhandlingerne om Regeringens kommende biodiversitetspakke,” siger biolog i WWF Thor Hjarsen i en skriftlig kommentar.

 

WWF Verdensnaturfonden appellerer således kraftigt til, at Regeringen støtter EU-kommissionens udspil og arbejder for, at strategiens målsætninger integreres i nuværende og kommende retligt bindende EU-lovgivning.
For en regering, der ønsker at give Danmark den grønne førertrøje, og som ønsker ambitiøse globale naturmål[1], må det være oplagt at bakke op om Kommissionens strategi og videre sikre en ambitiøs implementering af den herhjemme, såvel som gennem Danmarks bi- og multilaterale internationale arbejde.

”Vi får travlt herhjemme. Nu er der en bunden opgave fra EU, hvor vi i Danmark også skal have gunstig bevaringsstatus for 30% af de beskyttede arter og naturtyper og udlægge 10 procent stærkt beskyttede naturområder til havs og til lands senest i 2030. Det her er virkelig godt nyt,” siger Thor Hjarsen. Læs hele WWF Verdensnaturfondens analyse her.