08/12/2022

Emil Obel giver danskerne opskriften på vild natur

Årtiets vigtigste topmøde for naturen er i fuld gang. Tidligere Bagedyst-vinder Emil Obel har lavet ’Opskriften på vild natur’ for at sætte fokus på biodiversitet.

Sammen med tidligere Bagedyst-vinder Emil Obel sætter WWF Verdensnaturfonden fokus på FN’s biodiversitetstopmøde COP15. Topmødet finder sted fra 7. til 19. december i Montreal i Canada. Her mødes verdens topledere, organisationer og eksperter for at forhandle fremtidens plan for naturen.

Naturen er nemlig i katastrofal tilbagegang på hele kloden. I 2010 blev tiårige mål vedtaget for biodiversiteten og naturen. De skulle være nået i 2020, men ikke ét eneste mål er blevet opfyldt. Ikke ét.

Så meget desto mere haster det, at der under COP15 vedtages nye, ambitiøse mål for naturen, så naturtabet kan vendes inden 2030.

Opskriften på vild natur

Emil Obel har i den anledning udviklet ’opskriften på vild natur’ i kageform, så alle bageglade danskere kan skabe og blive klogere på vild natur – hjemme i deres eget køkken. Emil Obel har derfor kreeret sin helt egen naturkage inspireret af den vilde, danske natur.

”Jeg er jo dybt afhængig af naturen i køkkenet og elsker selv at samle ingredienser i skov og krat. Så det var jo oplagt at bruge mit håndværk til at sætte fokus på noget meget vigtigt,” fortæller Emil Obel.

Den flotte kage tager udgangspunkt i den franske juleklassiker, Bûche de Noël. Træstammerne symboliserer en ny begyndelse, hvor en masse liv gemmer sig bag mørk bark. De farvestrålende chokolader er inspireret af den danske naturs planter og dyr, som for eksempel en grøn pragttorbist og en rødlig perlemorsommerfugl. Ringen af farverige chokolader leder tankerne til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Et topmøde for biodiversiteten

Sammen med WWF Verdensnaturfondens seniorbiolog Thor Hjarsen har Emil Obel været på tur i den vilde, danske natur. Her fortalte Thor Hjarsen om biodiversitet og natur, mens Emil Obel kunne samle både viden og inspiration til sin kage.

Og budskabet fra seniorbiologen er klar: Opskriften på vild natur er ikke så indviklet, som man kunne tro. Det handler i bund og grund om, at naturen skal have plads og fred til at være vild.

”I gennemsnit er 69 procent af de vilde bestande af pattedyr, fugle, fisk, padder og krybdyr forsvundet fra jordens overflade gennem de sidste 50 år. Så biodiversiteten er i krise på jorden, og det skyldes primært at vi mennesker optager alt pladsen,” fortæller Thor Hjarsen.

For at stoppe naturtabet kræver det politisk vilje. Og det er netop det, der er på spil under topmødet COP15. Hverken vi mennesker eller naturen har råd til, at der går kage i den.

”Er en art først uddød, så er den væk for altid,” slutter Thor Hjarsen.

Ved COP15 kæmper WWF blandt andet for:

  • 30 procent beskyttet natur til lands og til havs inden 2030
  • En halvering af menneskers fodaftryk fra forbrug og produktion i 2030
  • Finansiering af naturbeskyttelse og -genopretning