10/11/2023

Efter intense forhandlinger: Naturen er et skridt tættere på at få sin egen lov

Sent torsdag aften blev Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og EU-Rådet efter intense forhandlinger enige om en endelig aftale for EU’s længe ventede naturgenopretningslov. Læs WWF’s umiddelbare reaktion her.

WWF har længe presset på for et ja til EU’s naturgenopretningslov. Derfor er vi glade for, at der nu ligger en endelig aftale for genopretning af natur i EU. Den endelige lov er en afgørende komponent i EU’s Green Deal. Loven er helt afgørende i forhold til at komme i mål med vores globale mål for biodiversitet.

”Vi er glade for, at der nu er indgået en politisk aftale, der sikrer naturgenopretning i EU. Den er ikke kun helt afgørende for vores natur og de dyr, der lever i den, men også en forudsætning for vores økonomi, som på mange måder er direkte afhængig af naturen,” siger Mette Boye, miljøfaglig chef i WWF.

Hun havde dog gerne set en mere ambitiøs aftale på naturens vegne:

”Den endelige aftale er mere ambitiøs end den, som EU-Parlamentet havde ønsket, men stadig langt fra, hvad der, ifølge forskere, er nødvendigt for at tackle klima- og biodiversitetskrisen. Der har dog været stor modstand mod loven i EU, og vi er glade for, at det lykkedes at få en aftale. Nu må vi i Danmark skubbe på for at få loven endeligt vedtaget – og sikre, at den er så ambitiøs som muligt, så vi kan bringe naturen tilbage både herhjemme og i resten af EU. Vi har ingen tid at spilde.”

Der er dog et stykke vej, før en endelig aftale er på plads og kan implementeres. EU’s naturgenopretningslov skal nu godkendes af medlemslandene samt igennem en afgørende afstemning i Europa-Parlamentets miljøudvalg senere i år. Hvis loven stemmes igennem både hos medlemslande og i Europa-Parlamentet, forventes den at blive endelig vedtaget i februar 2024.

Læs WWF’s reaktion her

WWF’s umiddelbare reaktion på den endelige udgave af naturgenopretningslov er:

  • Det er positivt, at naturgenopretning ikke er begrænset til Natura 2000-områder, men der er desværre tilføjet betydelige smuthuller, som kan reducere det samlede areal, der skal genoprettes.
  • Lovens krav om at forhindre yderligere forringelser af natur er desværre blevet kraftigt undermineret.
  • Loven indeholder nu konkrete krav om, at der skal etableres mere natur på landbrugsarealer, samt at der skal genoprettes tørvearealer. Vi er glade for, at denne del kom tilbage i loven, men det har kostet andre steder, idet det blandt andet er blevet muligt at ’hive i nødbremsen’ og sætte implementeringen på pause.

Danmark skal tage førertrøjen i EU

Der er akut brug for naturgenopretning i både Danmark og Europa, hvor naturen er i dyb krise. 80 procent af EU-landenes beskyttede levesteder er i kritisk tilstand. Hver femte fugleart er truet eller nær-truet. Og mere end 50 procent af tørvemoserne er i kritisk tilstand. Med beskedne 2,3 procent beskyttet natur og hele 1.844 truede arter er Danmark desværre ingen undtagelse.

Netop derfor er det særlig vigtigt, at opbakningen omsættes til handling, mener Mette Boye.

”Vi er bundskraber i EU, når det gælder natur, og derfor er det vores klare opfodring, at Danmark hurtigst muligt går i gang med at implementere loven. Både for naturens skyld, men også for at vise vejen for resten af Europa.”

Læs mere om EU’s naturgenopretningslov her.