08/04/2022

Derfor skal du gå uden om ålen på påskebordet

WWF’s havbiolog Thomas Kirk Sørensen fortæller, hvad der er op og ned, hvis du gerne vil servere bæredygtig fisk på påskebordet og dermed være med til at passe på havet og livet i det.

Hvorfor er det en dårlig idé at servere ål på påskebordet?

På 30 år er 95 procent af ålene forsvundet i Danmark, og ålen er nu kritisk truet. Det skyldes både tab af levesteder og fiskeri. Så det er soleklart, at man bør afholde sig fra at servere den på påskebordet.

Hvad kan jeg servere i stedet for?

Kig efter fisk fra bæredygtige fiskerier, som er fanget med redskaber, der ikke ødelægger naturen. Makrel kan være en fin erstatning for ålen. Det kan være kompliceret, men man må åle sig (som man siger). Et godt sted at starte er at kigge i WWF’s Fiskeguide.

WWF siger, at havet har det skidt. Hvordan kan man konkret se det?

Du kan se det på hvor få store fisk, der er tilbage i det danske hav. Det svarer til et gadebillede, hvor der kun er børn og teenagere. Det er jo ikke naturligt. Fiskene når ikke at blive store og gamle længere, fordi vi fisker så aggressivt.

Hvad er første skridt for, at havet kan få det bedre?

Der er to skridt, vi er nødt til at tage. Vi skal fiske bæredygtigt og begrænse den hårde påvirkning, som bundslæbende fiskeri har på en enorm del af havbunden omkring Danmark. Det er biodiversiteten, fiskenes levesteder og fødegrundlag, der er blevet en skygge af sig selv. Hvis vi begrænser det betydeligt både gennem fiskeriforvaltningen og ved oprettelse af naturbeskyttelsesområder, kan naturen sagtens komme tilbage. Og så er vi nødt til at tage noget store beslutninger om forureningen af vores hav med spildevand og næringsstoffer. Det bliver ikke sjovt, og det bliver dyrt. Men det er nødvendigt.

Hvordan arbejder WWF for havet lige nu?

WWF arbejder for et renere, vildere hav på flere måder. Lige nu har vi et stort politisk fokus på havplanen, trawlfrie områder og naturbeskyttelse. Vi laver undervisningsmateriale til skoler og gennemfører konkrete projekter i havet. For eksempel etablering af levesteder for den hårdt pressede torsk og andre fisk.

Kan jeg gøre noget for havet som privatperson?

Som dansk borger kan du sikre dig, at du kun køber bæredygtige fødevarer fra havet. Og du kan støtte politiske partier, som vil naturen i havet det godt. Sidst men ikke mindst kan du sætte sig ind i havet og lære mere om det!