26/10/2022

Der blæser nye vinde for havnaturen  

WWF Verdensnaturfonden og Ørsted er gået sammen i et nyt partnerskab, som forener kampen for klimaet og biodiversiteten i havet. Det starter med østers og hestemuslinger i den danske del af Nordsøen.

Klima-og biodiversitetskrisen er ikke to adskilte kriser, der kan løses hver for sig. Tværtimod, så hænger de uløseligt sammen og påvirker hinanden. Derfor skal løsningerne også gøre det. Det er udgangspunktet for et femårigt, globalt partnerskab mellem WWF Verdensnaturfonden og Ørsted.

Første skridt i partnerskabet tages i den danske del af Nordsøen. Et havområde, hvor hestemuslinger og østers er naturligt hjemmehørende. To arter der i de sidste årtier er gået kraftigt tilbage på grund af menneskelig aktivitet. Det er en udfordring for havnaturen, da netop arter som østers og hestemuslinger udgør biogene rev, der understøtter biodiversiteten i havet. De er nemlig en kilde til føde, ly og ynglepladser for andre arter.

I samarbejde med forskere fra DTU Aqua vil partnerskabet teste hvordan vi kan genoprette økosystemer i den danske del af Nordsøen ved at teste og forbedre metoder til at reetablere bestande af østers og hestemuslinger i stor skala. Projektet bliver nøje dokumenteret for at finde frem til den bedste måde at skalere teknologier og metoder til gavn for havets økosystemer.

Havnaturen under vingen

Erfaringerne fra genopretningsprojektet i den danske del af Nordsøen vil ikke kun komme Nordsøen til gode. Det vil også danne grundlag for hvordan vi kan forene indsatser for biodiversiteten og klimaet i den fremtidige udbygning af havvind. Den planlagte udbygning af havvind kan potentielt påvirke biodiversiteten negativt, hvis kommende havvindmølleparker bliver opført uden omtanke for naturen. Men hvis naturen er med på tegnebrættet fra start, kan den øgede udbygning af havvind understøtte og endda styrke biodiversiteten i havet.

For at det kan lykkes på globalt plan, er der behov for en ny tilgang til havplanlægning. WWF Verdensnaturfonden og Ørsted vil arbejde på at fremme den danske og den internationale debat på området. En af partnerskabets ambitioner er at få naturhensyn og naturgenopretning implementeret i fremtidige udbud af havvind fra regeringer verden over, og partnerskabet sætter gang i dette arbejde med et fælles debatarrangement på COP27, hvor førende eksperter vil diskutere den bedste vej frem.

Ørsted og WWF Verdensnaturfonden vil sammen identificere, udvikle og teste løsninger, der kan genoprette vitale økosystemer i verdens havområder og samtidig arbejde for at udbrede havvind, som ikke kun er i balance med naturen, men går et skridt videre og styrker biodiversiteten.

De næste fem år vil partnerskabet forsøge at vise, at klimakrisen og biodiversiteten ikke er et spørgsmål om enten/eller, men om både/og.

Læs mere om projektet her: www.wwf.dk/orsted og www.orsted.com/wwf