11/03/2022

DEN SKY ELEFANT, DER PLUDSELIG FORSVANDT

Den afrikanske skovelefant lever dybt inde i de tætte, ufremkommelige regnskove i Central- og Vestafrika. Alligevel dukkede den pludselig frem på toppen af listen over verdens mest truede dyr. Heldigvis har WWF flere projekter i gang, som kan vende den negative udvikling.

Vi skruer tiden tilbage til marts 2021. IUCN (International Union for Conservation of Nature) udsender en pressemeddelelse om elefanterne i Afrika, som har været under lup. IUCN er den førende stemme inden for videnskabelig vurdering af arters bevaringsstatus. Budskabet er hverken opløftende eller til at tage fejl af. Antallet af de to afrikanske elefantarter, som omfatter den afrikanske savanneelefant (Loxodonta africana) og den afrikanske skovelefant (Loxodonta cyclotis), er faldet drastisk de seneste årtier. For sidstnævnte er bestanden styrtdykket med mere end 80 procent på 31 år (svarende til en elefantgeneration).

Nyheden sendte chokbølger gennem store dele af den naturforkæmpende verden – og med god grund. De afrikanske elefanter er ikke kun ikoniske arter i Afrika, rodfæstet i den afrikanske kultur. De er også ikoniske arter på verdensplan. Ifølge Aruwa Bendsen, seniorrådgiver for internationale projekter i WWF Verdensnaturfonden, er der flere grunde til, at den afrikanske skovelefant er mere end bare almindeligt fascinerende.

“Den afrikanske skovelefant er enormt fascinerende. Dens relativt kompakte fysik og ligeudrettede stødtænder gør den i stand til at bevæge sig gennem tætte, tropiske skove og stejlt terræn. Den spiller en kæmpestor rolle i at sikre økosystemerne ved at øge biodiversiteten. Elefanten bliver ofte kaldt ’skovens gartner’, da den har afgørende betydning for spiringen af mange regnskovstræer. Frøene fra disse træer spirer først efter at have været igennem elefantens fordøjelseskanal. Derudover skaber elefanterne stier, som både dyr og mennesker bruger. De tramper simpelthen vegetationen ned, og på den måde genererer skovelefanterne mange, mange kilometer stisystemer, som former et åbent rum under skovens løvtag,” fortæller Aruwa Bendsen, som naturligvis blev påvirket af nyheden om den alvorlige situation for den afrikanske skovelefant.

“Det er selvfølgelig virkelig trist, når en art går fra at være sårbar til kritisk truet, især når vi kan se, at årsagerne stadig er presserende trusler.”

Den største årsag til elefantens tilbagegang er ikke overraskende krybskytteri, nærmere bestemt jagten på elfenben. De første undersøgelser af omfanget af drab på elefanterne blev iværksat i 1970’erne, og detaljerede data viser, at krybskytteri steg kraftigt i 2008 i hele Afrika og nåede et højdepunkt i 2011. Og den voldsomme kadence er blevet opretholdt lige siden. Men selvom jagten på elefantens stødtænder er den primære årsag til nedgangen, er den langt fra den eneste.

“Regeringerne i de afrikanske landes fokus på beskyttede områder og beskyttelse af truede dyr skal øges. Hvis der ikke bliver investeret i naturbevarelse og effektiv forvaltning af beskyttede områder, vil det gå ud over levestederne. Det er også vigtigt at øge bevidstheden og sikre mere bæredygtige levebrød for de forskellige lokale samfund, som lever omkring de beskyttede områder,” fortæller Aruwa Bendsen.

LEVESTEDERNE SVINDER IND

Ifølge Aruwa Bendsen hører der megen mystik til den afrikanske skovelefant. Skovelefanten har en kryptisk adfærd og lever et liv i meget ufremkommelige områder, der gør det enormt vanskeligt for forskere at konkludere noget med sikkerhed. Det gælder også optælling af bestanden.

“Den smule, vi ved om de afrikanske skovelefanters udbredelse, er, at de engang levede i relativ høj koncentration på tværs af hele regnskovszonen fra Vest- til Centralafrika. Men i takt med at den samlede bestand er faldet markant, er vurderingen i dag, at op mod 70 procent af de bestande, der er tilbage, lever i Gabon og Republikken Congo. De resterende er spredt ud over Vestafrikas regnskove,” fortæller Aruwa Bendsen, som tydeligt kan se, at bestandene og levestederne forandrer sig.

“På få årtier er der sket meget med skovelefantens levesteder, som har forandret sig på grund af landbrug, skovhugst og infrastruktur, som ikke kun reducerer områdernes størrelse, men også fragmenterer dem voldsomt.”

Ifølge IUCN kan vi heller ikke komme udenom klimaforandringerne. Vandhuller tørrer ud på grund af tørke, men maden forsvinder også. En undersøgelse viser blandt andet, at den tilgængelige frugt i træerne i Gabon er reduceret med 80 procent de seneste 30 år. Frugten er en vigtig fødekilde for elefanterne, og kan potentielt påvirke elefanternes helbred og fødselsraten.

VI SÆTTER IND I FLERE LANDE

I WWF har vi mange år arbejdet intensivt med at beskytte de afrikanske skovelefanter, især mod krybskytteri. I Congo-bassinet arbejder WWF på at stoppe illegal jagt i de beskyttede områder, og WWF var også primus motor på et transnationalt samarbejde mellem Gabon, Congo og Den Centralafrikanske Republik med det formål at bekæmpe krybskytteri. Også organisationen TRAFFIC, stiftet i 1976 af WWF og IUCN, spiller en væsentlig rolle i bekæmpelsen af illegal handel med blandt andet elfenben. Det er i dag verdens største monitoreringsnetværk, som konstant indsamler data om handelsruter, illegale markeder, konfiskeringer og meget andet, alt sammen for at give beslutningstagerne et bedre vidensgrundlag, så de bedre kan sætte ind over for den ulovlige handel med truede dyr, herunder elfenben.

Et andet sted, hvor WWF arbejder, er Rwenzori Mountains National Park i Uganda, et usædvanligt smukt naturområde med et helt enestående dyre- og planteliv. Men menneskelige aktiviteter som afskovning og ulovlig jagt truer dyrene. Derfor er WWF gået sammen med Hempel Fonden med henblik på at bevare den unikke natur.

“Formålet med projektet er at forbedre forvaltningen af nationalparken og reducere presset fra de tilstødende samfund på parken,” fortæller Aruwa Bendsen. “Desuden skaber vi sideløbende et overblik over de vigtigste dyrearter og følger dem løbende. Og her er den afrikanske skovelefant helt klart en af flagskibsarterne i naturområdet.”

KAMERAER HJÆLPER

Tidligere indsamlede vi oplysninger om arterne gennem afføringsprøver og andre tegn på tilstedeværelse. “Med projektet implementerede vi en teknologisk løsning i form af sensoriske kameraer monteret forskellige steder i nationalparken for at finde ud af hvor og hvordan, arter som skovelefanten lever,” fortæller Daniel Ndizihiwe, Wildlife and Protected Areas Manager i WWF Uganda. Og i 2021 blev den første afrikanske skovelefant observeret af et af kameraerne dybt inde i skovene.

“Det var et fantastisk syn at se lige præcis dén elefant. Det er dét, kameraerne kan og grunden til, vi har monteret dem. Denne elefantart er så svær at blive klog på, fordi den er menneskesky og lever inde i de tætte skove. Så med de her kameraer kan vi løbende indsamle data og forhåbentlig sige noget om dens udbredelsesmønster,” lyder det fra Daniel Ndizihiwe.

VORES LØSNINGER VIRKER

Det er en meget alvorlig situation, når arter som den afrikanske skovelefant bliver kritisk truet. “Vi risikerer, at den uddør, hvis vi ikke gør noget. Og det ville jo være forfærdeligt,” fortæller Aruwa Bendsen, som stadig mener, der er håb. “Vi har tidligere set, at vores løsninger virker – i hele verden, så vi skal blive ved med at gøre det, vi gør bedst, nemlig at beskytte og forvalte beskyttede områder, skabe sammenhængende natur og sætte en kæp i hjulet på krybskytternes usmagelige metoder. Det er det, vi er i gang med nu, så ja, der er bestemt håb for den afrikanske skovelefant,” slutter Aruwa Bendsen.

  • Vidste du, at den afrikanske skovelefant er mindre end den afrikanske savanneelefant? Dens ører er mere ovale, og dens stødtænder er mere lige og peger nedad, hvorimod savanneelefantens buer udad.

 

Vil du være med til at støtte vores arbejde for elefanten og andre truede dyr? Bliv Naturvogter her.