03/06/2022

9 ud af 10 danskere er bekymrede for havets tilstand

Et markant flertal af danskerne bekymrer sig om menneskets påvirkning på havnaturen. Det viser en ny Megafon-undersøgelse for WWF Verdensnaturfonden.

89 procent af danskerne er bekymrede for naturens tilstand i havet. Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Megafon har foretaget på vegne af WWF Verdensnaturfonden. Undersøgelsen er er støttet af AAGE V. JENSEN NATURFOND gennem projektet ‘Havet Kalder’.

56 procent af de adspurgte svarer, at de er helt enige i, at de bekymrer sig for, at vi mennesker forringer havnaturen. 33 procent svarer, at de er overvejende enige i samme udsagn. Kun tre procent er helt uenige eller overvejende uenige.

Danskerne har stor kærlighed til havet

Og det vækker blandede følelser hos generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

”Danskerne bekymrer sig om havet, og det har de god grund til. Undersøgelsen vidner samtidig om, at danskerne nærer en stor kærlighed til havet. Med kærligheden følger også en vilje til at forandre og handle. Det er lige præcis det, vi har brug for, hvis vi fortsat skal nyde godt af al vores fantastiske blå natur, som desværre har det historisk dårligt,” siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

Bekymringen for havets natur er, som generalsekretæren nævner, ikke ubegrundet. Syv ud af otte såkaldt prioriterede naturtyper i havet er i ”stærkt ugunstig tilstand”. En række fiskebestande er gået massivt tilbage. For eksempel er der i dag 90 procent færre torsk i Kattegat end i 1990, mens ålen er kritisk truet og i stor risiko for helt at forsvinde.

Vi gør for lidt og skal gøre mere

Havet og dets økosystemer har med andre ord brug for markant mere og bedre beskyttelse. Ifølge Megafon-undersøgelsen svarer 62 procent af de adspurgte, at vi i Danmark gør for lidt for at passe på vores havnatur, så vi også i fremtiden kan opleve store dyr i havet, eksempelvis marsvin og sæler.

Samtidig bakker mere end to ud af tre danskere op om WWF Verdensnaturfondens forslag om henholdsvis at beskytte 30 procent af naturen under vandet og begrænse naturskadeligt bundtrawl i de danske farvande.

Læs mere om WWF Verdensnaturfondens forslag til beskyttelse af havnaturen her.

”Danskerne har helt ret i, at Danmark har gjort og gør for lidt for at beskytte havets økosystemer. Derfor er det også glædeligt, at så mange danskere samtidig bakker op om de tiltag, der kan gøre en reel forskel for biodiversiteten til havs. Men vi kan alle sammen gøre noget for at passe bedre på vores farvande ved for eksempel at spise bæredygtigt fanget fisk, smide vores skrald i skraldespanden og melde sig til vores havkorps,” siger Bo Øksnebjerg.

Havkorps har Rasmus Brohave i spidsen

Havkorpset er danskernes mulighed for at give havet en hjælpende hånd. Som en del af havkorpset er man med til at dokumentere tilstanden i vores hav og udbrede kendskabet til tilbagegangen i vild havnatur.

WWF Verdensnaturfonden opfordrer alle danskere til på sociale medier at dele deres personlige beretninger i form af film og billeder fra det danske hav, som en del af det nyt havkorps.

Med om bord er den ihærdige lystfisker og Youtuber Rasmus Brohave. De næste to år er han med til at skabe engagement om havkorpset, og Rasmus Brohave håber, at danskerne vil være en del af projektet.

”Mange glemmer måske, at der lige under havets overflade gemmer sig fantastisk natur i form af dyre- og planteliv. Hvis vi gerne vil nyde godt af alle havets glæder i fremtiden, så er vi nødt til at passe langt bedre på det, end vi gør i dag,” siger Rasmus Brohave, der selv er opvokset nær det sydfynske øhav og på egen hånd har oplevet, at havet omkring hans barndomshjem har forandret sig. År efter år bliver massive områder af det sydfynske øhav eksempelvis ramt af iltsvind, og det har store konsekvenser for både fisk og planter under overfladen.

Om Megafon-undersøgelsen:

  • Megafon-undersøgelsen er første led i projektet ’Havet Kalder’, som WWF Verdensnaturfonden står bag med støtte fra AAGE V. JENSEN NATURFOND
  • Projektet varer to år og ser på tilbagegangen i den marine biodiversitet i Danmark. Derudover skal projektet udbrede kendskabet til den tabte havnatur og konsekvenserne heraf samt sætte fokus på, hvordan vi alle kan bidrage til at få den tilbage igen.
  • Analyseinstituttet Megafon har i perioden 7. til 11.april 2022 gennemført undersøgelsen blandt 1010 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år.
  • Hele tre ud af fire danskere er helt enige i, at det er vigtigt for dem, at den danske havnatur har det godt. I alt erklærer 96 procent sig helt enige eller enige i udsagnet.
  • 89 procent af danskerne er bekymrede for, at vi mennesker forringer havnaturen så meget, at det går udover plante- og dyreliv i havet.

Læs mere om projektet her: wwf.dk/havetkalder