29/01/2020

WWF: Vores akutpakke skal redde biodiversiteten i Danmark

Naturen er så alvorligt i krise, at der skal en akutpakke til at redde den. WWF er gået til regeringen med konkrete forslag til den nye natur- og biodiversitetspakke, som politikerne er ved at forhandle på plads.

Det skal være nemmere at gøre noget godt for de vilde dyr og naturen i Danmark fremover. Derfor har WWF Verdensnaturfonden foreslået et nyt biodiversitetsråd, simplere regler på naturområdet og mere urørt skov i statens egne skove i Naturens Akutpakke – der som den eneste grønne ngo også medtager havets skrøbelige natur i de forslag, der skal redde biodiversiteten i Danmark.

Den nye regering har lagt fra land med nye og høje ambitioner på natur- og biodiversitetsområdet, herunder en historisk grøn finanslov med fokus på blandt andet mere urørt skov, som WWF Verdensnaturfonden har kæmpet for i mange år.

De høje ambitioner hilser WWF Verdensnaturfonden varmt velkomment. Den nuværende situation er nemlig kritisk. Tusindvis af arter herhjemme er i tilbagegang, mens op mod en million på verdensplan er i fare for udryddelse.

Naturens Akutpakke er allerede blevet præsenteret for alle Folketingets partier som led i regeringens initiativ til en ny natur- og biodiversitetspakke. I den nye akutpakke anbefaler WWF Verdensnaturfonden blandt andet udlægning af 75.000 hektar urørt skov, et uafhængigt biodiversitetsråd, der rådgiver lovgivere og forvaltning, en gennemgribende regelforenkling af naturplejelove og et markant større fokus på den danske havnatur.

”Vi risikerer at miste mange flere plante- og dyrearter end vi har gjort tidligere, fordi naturen mangler plads. Der er brug for store, sammenhængende og vilde naturarealer. Det vil klima- og biodiversitetssikre den danske natur at etablere for eksempel 10 store, sammenhængende naturområder primært med udgangspunkt i statens egne arealer – suppleret med opkøb eller jordbytte af mindre private områder, så arter for alvor kan sprede sig,” siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg.

For at bremse tilbagegangen for natur og dyrearter peger WWF Verdensnaturfonden blandt også på en revision af regler, der i dag står i vejen for biodiversitetstiltag, udfasning af al skovdrift på alle Naturstyrelsens arealer inden 2030. På det marine område foreslår WWF en 100-30-10 plan for havet, der sikrer 100 procent bæredygtigt forvaltet, 30 procent beskyttet og 10 procent urørt hav som naturvidenskabelige referenceområder.

”Med konkrete målsætninger styrer vi sikkert mod en grønnere fremtid, så danskerne kan få flere storslåede oplevelser i naturen med vilde dyr og planter. Jo mere vi kommer ud i naturen, jo større forståelse får vi for vigtigheden af at passe på den,” siger Bo Øksnebjerg.

Naturens Akutpakke med flere og bedre naturoplevelser kan læses i sin fulde længde som download herunder.