17/02/2021

WWF Verdensnaturfonden hylder forslag om fredning af pukkelhvaler i Nuukfjorden

Tidligere var hvalobservationer i Nuukfjorden næsten en selvskrevet oplevelse for borgere og turister, men det seneste årti er chancen for at se en pukkelhval styrtdykket på grund af blandt andet hvalfangst. Det kan der nu laves om på, da der er stillet forslag om at frede pukkelhvaler inde i Nuukfjorden. Et forslag WWF kalder et paradigmeskift.

Det er et paradigmeskift og en kæmpe gave for naturen omkring Nuuk, hvis forslaget bliver vedtaget. Sådan lyder det fra WWF Verdensnaturfonden, der er meget positive overfor en fredning af pukkelhvaler i Nuukfjorden.

”Hvis pukkelhvalerne bliver fredet i fjorden, betyder det, at rekreative værdier og turisme for første gang bliver prioriteret højere end fangst. Bestanden af hvalerne har det fint ude på åbent hav, men inde i fjorden er der kun få tilbage. Vi havde tidligere seks stedtro hvaler, vi kunne kende på halerne, og de stod for over halvdelen af de billeder, der blev taget i fjorden. Men de er alle væk nu. Og det er ærgerligt. For naturen, befolkningen og turisterne,” siger Kaare Winther Hansen fra WWF Verdensnaturfonden i Grønland.

Økonomisk gevinst

Det har i mere end et årti været lovligt at fange pukkelhvaler i Nuukfjorden. Af den årsag er den populære hval næsten forsvundet i Nuuk fjorden, hvilket blandt andet går ud over turismen og de meget besøgte hvalsafarier i Nuuk.

”Økonomisk giver det ingen mening for Grønland, at man fanger hvaler i fjorden. Indtægten på salget af kød fra en hel pukkelhval svarer til én enkelt dags hvalsafari. Men det kræver jo, at folk har noget at se på,” siger Kaare Winther Hansen, der også understreger, at en fredning af hvalerne i fjorden vil være et tydeligt tegn på, at man heldigvis begynder at få øjnene op for den mere langsigtede værdi af naturen.

WWF anerkender dog, at der er et erhverv, der er afhængig af jagten på hvalerne og salget af kødet.

”Der er ikke lagt op til at forbyde jagt på pukkelhvaler generelt. Det handler bare om, at man skal sejle lidt længere ud og lade hvalerne inde i fjorden være i fred,” siger Kaare Winther Hansen.

Pukkelhvalen er ifølge Verdensnaturfonden Grønlands mest fotogene og turistvenlige hval. Den er stor, viser hale når den dykker, og nogle gange springer den kæmpe hval helt fri af vandet. Den er desuden let at komme tæt på, fordi den i udgangspunktet ikke er menneskesky. Det gør den til et attraktivt dyr for både turister og fangere.

Læs forslaget her.

Kontakt:

Sebastian Wulf, presserådgiver, WWF Verdensnaturfonden

(+45) 5132 9503 / sebastian.wulf@wwf.dk