14/02/2024

WWF udpeger flagermus-hotspot i Sønderjylland

I Søgaard Skov og omegn er der observeret 10 ud af 17 totalfredede danske flagermusarter. Sammen med Dansk Flagermus Forening (Daflaf) har WWF udpeget området som et særlig hotspot for verdens eneste flyvende pattedyr.

Som mange andre danske arter har flagermusen trange kår. Hele tre ud af 17 flagermusarter er truet, mens tre er nær truet. Flere af de øvrige arter er presset af mangel på levesteder og føde.

Men i området ved Søgaard Skov i Sønderjylland har frivillige i Dansk Flagermus Forening (Daflaf) over de senere år observeret hele 10 forskellige arter. Undersøgelser peger desuden på, at en ellevte art kan være at finde i området, nemlig Brandts flagermus eller skægflagermus, som er blandt Europas mindste flagermus.

Derfor er Søgaard Skov og omegn udpeget som et flagermus-hotspot af WWF Verdensnaturfonden, der er gået sammen med Dansk Flagermus Forening om at kortlægge området i et nyt projekt.

”Flagermusens tilstedeværelse er en vigtig indikator for et sundt økosystem. Vi vil derfor gerne blive klogere på udbredelsen og levestederne for flagermusarter i Søgaard Skov. Flagermusen lever sit liv i mørke, men vi skal i overført betydning have den frem i lyset, så vi kan skabe de bedste betingelser for dyret endnu flere steder i Danmark,” fortæller Simon Lægaard, der er forstkandidat og projektleder i WWF Verdensnaturfonden.

På vandretur i flagermusskoven

Projektet skal over en tre-årig periode undersøge levesteder i og omkring Søgaard Skov og kortlægge forekomsten af flagermus i området. Der skal derudover opsættes flagermuskasser og udformes to særlige vandreruter, hvor interesserede danskere kan blive klogere på de specielle dyr ved hjælp af infotavler og guidede ture.

I Dansk Flagermus Forening er man begejstrede over, at flagermusen nu får særskilt opmærksomhed.

”Vi håber, at projektet vil bidrage til, at endnu flere danskere får øjnene op for, hvor fantastisk et dyr, flagermus egentlig er, og hvorfor det er så vigtigt at passe på den,” siger formanden for Dansk Flagermus Forening Andreas Andersen.

Alle 17 arter af flagermus er i dag totalfredet og må derfor hverken fanges eller slås ihjel, ligesom flagermusens levesteder ikke må beskadiges.

10 arter af flagermus i Søgaard Skov-området (og en enkelt bobler…):

 1. Dværgflagermus
 2. Pipistrelflagermus
 3. Troldflagermus
 4. Vandflagermus
 5. Frynseflagermus
 6. Damflagermus
 7. Brunflagermus
 8. Sydflagermus
 9. Skimmelflagermus
 10. Brun, langøret flagermus
 11. … Brandts flagermus eller skægflagermus. Arten er svær at bestemme, og der skal derfor yderligere undersøgelser til.

Om projektet:

Projektet er støttet af Beckett Fonden og udføres i samarbejde med Naturstyrelsen.

Projektet skal bl.a.:

 • Undersøge og kortlægge forekomsten af flagermusarter og deres levesteder
 • Udbrede kendskabet til og viden om flagermus ved hjælp af infotavler og guidede ture i området for alle danskere
 • Invitere skoleklasser, spejdere m.v. til særlige arrangementer i området