26/10/2021

WWF opruster i kampen for naturen

Naturkrisen truer mere end nogensinde. Kampen kan stadig vindes, men det kræver mod og nytænkning. Derfor har WWF Verdensnaturfonden oprettet tre nye stillinger og oprustet den danske stab med erfarne ildsjæle til at lede sektionerne Fodaftryk, Dansk Natur og Grønland.

Mette Boye, sektionsleder for Fodaftryk

Mette Boye er ansat til at drive WWF Verdensnaturfondens afdeling for Fodaftryk. Mette har lang erfaring med ledelse fra flere forskellige organisationer, bl.a. som afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk, direktør for Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og senest som sekretariatschef i Dansk Miljøteknologi. Mette har desuden erfaring med bestyrelsesarbejde, bl.a. som næstformand for bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder og var i en periode medlem af Folketinget som barselsvikar for Ida Auken.

Mette er oprindeligt uddannet i Statskundskab fra Københavns Universitet og har suppleret sin praktiske ledelseserfaring med en diplomuddannelse i ledelse og en Master i organisationspsykologi.

Mette Boye forklarer: Hvad laver afdelingen ’Fodaftryk’?

I ”Fodaftryk” arbejder vi med at begrænse det aftryk vores forbrug og produktion sætter på naturen i resten af verden – for eksempel afskovning i Sydamerika og mangel på ferskvand i store dele af verden. Vi sætter ind med fokus på danske aktører og med løsninger i form af fx cirkulær økonomi og bæredygtig finansiering. Vores fælles mål er at bidrage til, at danske virksomheder, investorer og politikere bidrager til mere bæredygtigt forbrug og produktion – og dermed et mindre ”fodaftryk”.

 

Margit Bloch Avlund, sektionsleder for Dansk Natur

Margit Bloch Avlund skal drive afdelingen med ansvaret for Dansk Natur. Margit har solid erfaring som markedsansvarlig, seniorprojektleder og sektionsleder i COWI og Orbicon WSP, hvor hun bl.a. har styret komplekse natur- og miljøprojekter herunder vurdering af miljøkonsekvenser (VVM’er) i samarbejde med myndigheder, organisationer, virksomheder og borgere. De sidste 4,5 år har Margit været chefkonsulent i Høje-Taastrup Kommune, hvor hun bl.a. har arbejdet med bæredygtig byudvikling og ’Danmarks Vildeste Kommune’ med henblik på at fremme biodiversitet på tværs af private og offentlige aktører.

Margit er uddannet biolog med speciale i terrestrisk biologi og miljøplanlægning på Københavns Universitet og færdiggør en Master i offentlig ledelse fra CBS i januar 2022.

Margit Bloch Avlund forklarer: Hvad laver afdelingen ’Dansk Natur’?

Dansk Natur arbejder med at udvikle og levere programmer og projekter til havs og på land, hvor biodiversitet og naturbeskyttelse er i fokus. Via projekter, politisk arbejde og kommunikation på tværs af sektorer, partnere og finansieringskilder arbejder vi for bæredygtige og mangfoldige økosystemer i Danmark ud fra en tværfaglig og sammenhængende landskabstilgang. Vi arbejder desuden for, at al udvikling skal ske med en natur-positiv tankegang, hvor naturen tænkes ind fra start, så udvikling ikke sker på bekostning af naturen, men i samspil med naturen.

 

Allan Peter Olsen, sektionsleder og programchef for Grønland

Allan Peter Olsen er ansat som sektionsleder og programchef for Grønland og skal arbejde fra WWF Verdensnaturfondens kontor i Nuuk. Allan er grønlandsk og har arbejdet i den grønlandske udenrigstjeneste i mange år, bl.a. som ansvarlig en national brandingindsats og for koordinering af Grønlands relationer til flere asiatiske lande. Allan har også arbejdet for og med en række grønlandske virksomheder og organisationer inden for erhvervsfremme, forskning og fundraising og har bidraget til grønlandske netværksdannelser inden for bl.a. landbrugsforskning, erhvervsfremme m.m. Allan har således et bredt netværk i Nuuk og en solid indsigt og viden om det grønlandske samfund og kultur.

Allan har en bachelor i statskundskab og en Master i samfundsvidenskab fra Aarhus Universitet suppleret med sidefag i japansk og efteruddannelse i projektledelse.

Med ansættelsen af en leder på kontoret i Nuuk fortsætter WWF oprustningen på Grønland. Grønlands enorme betydning for naturen og en række sjældne dyrearter i hele Arktis er en vigtig prioritet for WWF – også på internationalt plan. Samtidig vil WWF i de kommende år gøre endnu mere for at sikre en bæredygtig udvikling i Grønland. Med ansættelsen af grønlandske Allan Peter Olsen forventer WWF således at kunne starte en række nye, store projekter i Grønland i de kommende år.

Allan Peter Olsen forklarer: Hvad laver WWF i Grønland?

Vi samarbejder med forskning, organisationer og lokale stakeholders for at beskytte truede arter og vigtige habitater, løse konflikter mellem natur og befolkning (fx isbjørne ved byer og bygder) med respekt for samfundsøkonomisk udvikling og traditionel levevis. Vi arbejder med lokale forureningsproblemer (fx plastik), søger partnerskaber inden for udvikling af bæredygtig turisme, og vi ønsker at informere og støtte de unges stemme for bæredygtighed og biodiversitet, også gennem uddannelse.