09/04/2020

Stor opbakning til lukning af dyremarkeder i Sydøstasien

Illegale markeder med truede dyr skal lukkes permanent. Så klar er beskeden fra de lokale befolkninger til myndighederne i Sydøstasien. Det viser en helt ny international undersøgelse, som WWF har fået gennemført under corona-krisen.

Den nuværende corona-krise har for alvor sat fokus på, at de mange uregulerede dyremarkeder særligt i Asien udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker. Nu kan et markant holdningsskifte til fordel for både naturen og folkesundheden dog være på vej. En helt ny international WWF-undersøgelse viser, at hele 93 % af lokalbefolkningerne i Hong Kong SAR, Japan, Myanmar, Thailand og Vietnam støtter, at de lokale myndigheder skrider til handling og lukker de illegale og uregulerede dyremarkeder, så salg af truede dyrearter bliver stoppet.

Undersøgelsen viser også, at 84 % af de adspurgte ikke vil købe vilde dyr fra dyremarkederne igen, og at 79 % vil være ekstremt bekymret for fremtidige epidemier, hvis de lokale myndigheder ikke handler nu.

WHO har slået fast, at COVID-19 og mindst 61 % af alle menneskelige vira og sygdomme kommer fra dyr. Men det er ifølge Jacob Fjalland, miljøfaglig chef i WWF Verdensnaturfonden, vigtigt at understrege, at problemet er ikke dyrene, men derimod hvordan vi mennesker behandler og omgås naturen.

”I takt med at naturen ødelægges, nedbrydes de naturlige barrierer mellem dyr og mennesker, og mange af dyrenes oprindelige levesteder forsvinder. Det betyder på et helt overordnet plan, at dyrene kommer tættere på os, og at risikoen stiger for at nye og hidtil ukendte sygdomme overføres fra dyr til mennesker. På dyremarkederne er risikoen endnu større, for her ender mange arter, som ellers ikke lever sammen i naturen med at være samlet, og det er nærmest den perfekte cocktail for smittespredning på tværs af arter – og fra dyr til mennesker,” siger Jacob Fjalland

Stor trussel for mennesker
Vores nuværende forhold til naturen udgør en stor trussel mod folkesundheden, og det er ikke kun COVID-19, der er sprunget fra vilde dyr og husdyr til mennesker. Andre kendte eksempler fra de sidste årtier tæller blandt andet HIV/AIDS, ebola, fugleinfluenza, svineinfluenza samt SARS og MERS, der ligeledes er i coronavirus-kategorien. Derfor er en potentiel adfærdsændring i Sydøstasien en særdeles opløftende udvikling.

”Det, at lokalbefolkningerne i vid udstrækning ønsker dyremarkederne lukket og selv vil stoppe med den illegale handel med truede dyr, er virkelig positivt. Det vil bidrage til at minimere risikoen for fremtidige epidemier, og samtidig er det et stærkt greb i kampen for at løse den naturkrise, vi i dag står midt i. Tabet af levesteder er den største trussel mod klodens vigtige biodiversitet, som vi alle er afhængige af, og der er en adfærdsændring i handlen med vilde og truede dyret vigtigt skridt i den rigtige retning,” siger Jacob Fjalland.

Som en af de eneste naturorganisationer i verden har WWF gennem mange år arbejdet med at bekæmpe og nedlukke handlen med truede dyr på dyremarkederne. Bl.a. gennem samarbejde med regeringer og oplysningskampagner blandt befolkningen. Den igangværende corona-krise har sat fokus på nødvendigheden af, at dette arbejde også i fremtiden fortsætter med uformindsket styrke. Vi har brug for hurtige og omfattende foranstaltninger for at beskytte naturen.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført for WWF fra den 3-11. marts 2020 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningerne i Hong Kong SAR, Japan, Myanmar, Thailand og Vietnam – som netop er nogle af de lande, hvor dyremarkeder med levende vilde dyr er mest udbredt.