13/11/2021

Sommerfuglesamlere blev taget på fersk gerning

Sjældne, rødlistede og i nogen tilfælde CITES-beskyttede. Mange sommerfugle er under hårdt pres i Danmark såvel som resten af verden. I WWF har det længe været en mærkesag at beskytte de smukke, men skrøbelige sommerfugle. Derfor er det heller ikke helt tilfældigt, at netop sommerfugle pryder WWF’s vægkalender for 2022.

En fredelig sommerdag i de norske fjelde stod to danske mænd pludselig ansigt til ansigt med en lokal fjeldopsynsmand. Mændene var gennem nogle dage blevet observeret i Jotunheimen nationalpark, der er hjemsted for en underart af den fredede apollosommerfugl. Og det skulle vise sig, at de to mænd ikke var der med gode hensigter – de havde indsamlet 30 eksemplarer til deres omfattende samling hjemme i Danmark.

Apollosommerfuglen er beskyttet på lige fod med elfenben og tigerskind. Den må ikke handles, byttes eller føres over grænser. Men de to danske mænd er desværre langt fra de eneste, der indsamler udrydningstruede sommerfugle. Blandt andet derfor har WWF Verdensnaturfonden i mange år kæmpet for at hæve straffen for handel med truede dyr. Det lykkedes i 2017, hvor strafferammen blev hævet fra et til seks år.

Ligeledes lykkedes det os i 2020 at få fredet hele 33 truede sommerfuglearter i Danmark. En fredning, der nu skal følges op ved at genoprette sommerfuglenes levesteder. Også i den forbindelse kan I, vores støtter, regne med, at vi holder et skarpt øje.

Kampen på vegne af de danske sommerfugle giver et meget godt billede af, hvordan WWF Verdensnaturfonden kæmper på alle fronter. Vi lægger pres på politikere, er ude i felten og oplyser om tingenes tilstand. Vi skal lade dyrene leve i fred, og samtidigt give dem optimale vilkår ved at sikre deres levesteder. Alt sammen noget, der kun kan lade sig gøre, takket være din støtte. Uden den ville verdens natur være et fattigere sted. Tak fordi, du gør kampen mulig.

De bedste naturhilsner
Bo Øksnebjerg
Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden


Køb WWFs vægkalender 2022 her.