07/12/2022

Ny rapport: Naturen optager over halvdelen af al CO2-udledning

På ét årti er mere end halvdelen af CO2-udledningen fra os mennesker blevet optaget af naturen. Det viser en ny rapport fra WWF.

Naturen er i krise. Fantastiske økosystemer og unikke arter er i hastig tilbagegang og forsvinder hurtigere end på noget andet tidspunkt i historien. Det gælder i Danmark, i Europa og i resten af verden, hvor særligt de tropiske egne er hårdt ramt.

Derfor mødes hele verden også fra 7. december til FN’s biodiversitetsforhandlinger COP15 i Montreal, Canada. Her er målet at forhandle en aftale, der skal bremse den eskalerende naturkrise inden 2030 ved blandt andet at beskytte 30 procent af verdens natur.

Men samtidig står verden også over for en anden krise: klimakrisen. De sidste ti år har CO2-udledningen fra os mennesker været højere end på noget andet tidspunkt i historien. Og når den voksende udledning af drivhusgasser rammer atmosfæren, bidrager den til global opvarmning og katastrofale klimaforandringer.

Naturen er vores klima-allierede

Størstedelen af den menneskeskabte CO2-udledning optages dog slet ikke i atmosfæren, men af økosystemerne her på planeten. På bare ét enkelt årti har den vilde natur til lands og til havs optaget mere end halvdelen af al den CO2, som vi mennesker har udledt.

31 procent af CO2’en er således blevet optaget af natur på landjorden, mens 23 procent er optaget af havet.

Det viser en ny rapport fra WWF med titlen ‘Our Climate’s Secret Ally’ – klimaets hemmelige allierede.

”Naturen er én af vores vigtigste klimaallierede og har forsinket den globale opvarmning. Uden vild natur havde klimaets påvirkning på planeten med andre ord set langt værre ud, end det gør – og det er bestemt slemt nok,” siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

Det er særligt tropiske regnskove og jordlagene i de arktiske egne, der tegner sig for de største CO2-lagre på kloden. Alene verdens største tropiske regnskov, Amazonas, indeholder et lager på omtrent 200 milliarder tons CO2 og er samtidig hjemsted for op mod ti procent af verdens vilde dyr og planter.

Tænk natur og klima sammen

Ét af menneskets mest markante fodaftryk kommer fra afskovning af eksempelvis Amazonas. Omkring 12 procent af verdens samlede CO2-udledning kan alene tilskrives afskovning, som samtidig ødelægger værdifuld vild natur, der er levested for en lang række arter.

Netop en halvering af menneskers fodaftryk fra produktion og forbrug er én af topprioriteterne ved det internationale biodiversitetstopmøde COP15.

”COP15 finder sted kun en måned efter klimatopmødet, hvor naturen glimrede ved sit fravær i forhandlingerne og i aftalen. Under biodiversitetsforhandlingerne er der behov for, at verdens ledere får øjnene op for, at klima og natur skal samtænkes, hvis vi skal have en chance for at bremse klima- og naturkrisen inden 2030. Selv hvis vi lykkes med det, vil effekterne af de seneste mange årtiers overudnyttelse af planetens ressourcer sætte sine spor,” siger Bo Øksnebjerg.

WWF Verdensnaturfonden deltager ved COP15 i Montreal i Canada, hvor fonden har observatørstatus.

Om rapporten ’Our Climate’s Secret Ally’:

  • Rapporten dokumenterer CO2-udledningen og optag i atmosfæren og naturen fra 2010 til 2019
  • Rapporten er baseret på tal fra IPCC, FN’s eget klimapanel
  • Sandsynligheden for, at skaderne på vores økosystemer som skov, ferskvand og hav vil være irreversible, forøges i takt med den globale temperaturstigning. Jo mere temperaturen stiger, jo større er sandsynligheden for, at økosystemerne ødelægges og forandres permanent
  • Naturen beskytter ikke kun mod klimaforandringer ved at absorbere CO2. Naturen fungerer også som svamp i regnfulde tider og beskytter derfor mod oversvømmelser. Samtidig holder naturen på vandet til tider med tørke.
  • Naturen kan også tage skade af store mængder CO2. Blandt andet medfører øget CO2-optag, at havene forsures, hvilket bidrager til at ødelægge økosystemerne til havs. Derfor skal vores CO2-udledning sænkes.