17/02/2022

Menneskelig aktivitet udgør større trussel mod hvalers hav-vandring

Hvaler oplever stadig større trusler på deres vigtige vandringsruter i havet, hvor de ellers skal spise og yngle. Det viser ny rapport fra WWF og internationale forskere.

Omtrent 300.000 hvaler, delfiner og marsvin dør hvert år, fordi de bliver viklet ind i fiskeredskaber. Og mere end 80 procent af hvalarten nordkaperen, der vandrer mellem USA og Canada, har været viklet ind i fiskeredskaber en eller flere gange i løbet af deres levetid.

Det er blandt konklusionerne i en ny WWF-rapport.

Rapporten ’Protecting Blue Corridors’, der udkommer 17. februar i anledning af ‘World Whale Week’, viser, at hvaler støder på flere og voksende trusler fra menneskelig aktivitet langs deres vandringsruter – de såkaldt ‘blå korridorer’. Det er områder, hvor de spiser, parrer sig, føder og dier deres unger.

Fiskeredskaber udgør trussel

Som følge af de trusler, som hvalerne møder i havet, er seks ud af de 13 store hvalarter nu klassificeret som truede eller sårbare af IUCN (International Union for Conservation of Nature). Og det på trods af årtiers beskyttelse mod kommerciel hvalfangst.

”Verdens have er pressede, og det skaber også dårligere vilkår for havets dyr, ikke mindst de store hvaler. Kigger vi på de samlede påvirkninger, som vi mennesker påfører havet – herunder industrifiskeri, skibspåsejlinger, kemikalie-, plastik- og støjforurening, tab af levesteder og klimaændringer – skaber vores aktiviteter en farlig og til tider dødelig forhindringsbane for hvalerne,” siger Jacob Fjalland, miljøfaglig direktør i WWF Verdensnaturfonden.

Hvalerne skal beskyttes bedre

WWF Verdensnaturfonden arbejder på flere områder for at beskytte hvalernes levesteder i Arktis og var blandt andet en af driverne bag fredningen af pukkelhvalen i Nuuk-fjorden i 2021, ligesom organisationen arbejder for at undersøge støjforurening i havet omkring Grønland.

WWF har også bidraget til at skabe fokus på plastikforurening i Grønland, herunder spøgelsesnet, og har medvirket til flere samarbejder om plastikoprydning langs Grønlands vestkyst.

Fordelene ved at beskytte hvalernes vandringsruter rækker langt ud over hvalerne selv. Hvaler spiller nemlig en afgørende rolle i opretholdelsen af havets økosystemer og vores globale klima, idet en hval gennem sin levetid kan optage den samme mængde CO2 som tusindvis af træer.

Det er derfor afgørende, at hvalernes ’blå korridorer’ i højere grad beskyttes mod trusler fra menneskelig aktivitet, og det kræver øget samarbejde på både lokalt, regionalt og internationalt niveau.


Om rapporten

’Protecting Blue Corridors’ udkommer 17. februar og samler mere end 30 års videnskabelige data fra mere end 50 forskningsgrupper og dermed arbejdet fra førende havforskere fra Oregon State University, University of California Santa Cruz, University of Southampton og andre forskningsinstitutioner.

Læs hele rapporten her: WWF – Protecting Blue Corridors