26/10/2020

Novozymes og WWF indgår nyt partnerskab for at beskytte vores vandressourcer

WWF Verdensnaturfonden skal hjælpe Novozymes med at opnå et bæredygtigt vandforbrug. Det er resultatet et nyt partnerskab, hvor verdens førende naturorganisation skal hjælpe enzymkoncernen med at sikre et rent og effektivt vandforbrug fra sine produktionsfaciliteter over hele verden.

Novozymes, der har fabrikker i Danmark, USA, Canada, Brasilien, Argentina, Indien og Kina, er afhængige af vand til deres produktion. Derfor har enzymkoncernen sat specifikke mål for miljøpåvirkningen af deres produktionsanlæg. Og som en del af strategien forpligter virksomheden sig til at forvalte vandforbruget, så det tager hensyn til og er i harmoni med de lokale økosystemer ude i verden.

Første skridt i partnerskabet tages i Kina. Her vil WWF hjælpe med at vurdere vandrisici, lægge slagplaner og udvikle såkaldte kontekstbaserede vandmål, som tager udgangspunkt i specifikke lokale forhold, på Novozymes’ kinesiske fabriksanlæg.

”Vi vil udvikle vores vandprojekter i tæt samarbejde med WWF for at sikre, at hele det lokale økosystem bliver taget i betragtning,” udtaler Graziela Chaluppe dos Santos Malucelli, Executive Vice President for Operations, Supply & Quality i Novozymes.

Mere end en ren fisk i en beskidt sø

Ifølge Graziela Chaluppe dos Santos Malucelli er der en rigtig god grund til at samarbejde lige præcis med WWF.

”Det er ikke nok at være en ren fisk i en beskidt sø. Vi vil forbedre hele søen i stedet for bare at kigge på os selv, og jeg er glad for, at vi indgår i dette partnerskab med WWF for at opnå dette.”

Vand er en knap ressource, og i nogle områder lider mennesker allerede under det. Derfor har FN gjort Rent Vand og Sanitet til et af verdens sytten Bæredygtighedsmål. Og af den grund implementerede Novozymes i 2015 bæredygtighedsmålene til deres egen strategi. Hertil er hensigten, at vandprojekterne skal understøtte FNs mål om Rent Vand og Sanitet.

”Novozymes’ biologiske løsninger hjælper vores kunder med at bruge mindre energi og vand. Derfor er det kun naturligt, at vi også fejer for egen dør og tager ansvar for vores indvirkning på miljøet,” forklarer Graziela Chaluppe dos Santos Malucelli.

Et partnerskab, der fører til handling

WWFs kontorer i Kina har implementeret vandforvaltningsprojekter på kinesisk grund de sidste ti år.

”Vores verden er ved at løbe tør for ferskvand, hvilket volder flere problemer i fremtiden for både naturen og mennesker. WWFs metode tager udgangspunkt i en udnyttelse af naturens egne kræfter til at sikre mere og renere vand til alle organismer i de vandreservoirer, hvor store virksomheder opererer. Jeg er glad for, at WWF og Novozymes skal samarbejde om at reducere virksomhedens negative påvirkning af vandmiljøet og hjælpe med at genoprette bæredygtige økosystemer og vandressourcer i Kina til fordel for naturen, lokalsamfundet, og Novozymes’ forretning,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

WWF har over hele verden indgået partnerskaber med regeringer, virksomheder og internationale organisationer for at sikre, at der eksisterer sunde ferskvandssystemer til bevarelse af det vilde dyreliv og en bæredygtig fremtid for naturens økosystemer.

”De tidligere vandforvaltningsprojekter kombineret med den indgående viden og forståelse for vandsystemer gør WWF til en meget stærk partner for os,” afslutter Graziela Chaluppe dos Santos Malucelli.