28/06/2022

Naturkrisen kan koste milliarder

Naturkrisen kan blive endnu dyrere for virksomhederne end klimakrisen. Men danske virksomheder mangler redskaber til at tackle biodiversitetskrisen, viser ny rapport.

Tab af biodiversitet er én af de største globale økonomiske risici over de næste 10 år, vurderer World Economic Forum. Derfor er det også problematisk, at kun ti procent af de 44 største danske virksomheder har en strategi for biodiversitet.

Det viser en ny rapport, som WWF Verdensnaturfonden og Bain & Company står bag.

”Vores research viser, at de danske virksomheder – på tværs af brancher – sætter et stort naturmæssigt fodaftryk både herhjemme og i udlandet. Det betyder også, at de danske virksomheder står i en sårbar situation, når naturen forsvinder. Tabet af natur globalt vil medføre stigende råvarepriser, vandmangel og et behov for at skifte til nye produktionsmetoder. Hvis vi ikke får vendt udviklingen, vil naturtabet derfor blive både dyrt og besværligt for mange virksomheder – og befolkningen som helhed,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Derfor vil det også være de virksomheder, der allerede nu adresserer naturkrisens udfordringer, der er bedst rustet til fremtiden.

Biodiversitet er en god forretning

Danske virksomheder påvirker biodiversiteten på flere områder, både via deres globale værdikæde og i en lokal dansk kontekst. Og meget tyder på, at biodiversitetskrisen kan vise sig at overstige de udfordringer og omkostninger, som vi i dag står over for i forbindelse med klimakrisen.

Ifølge rapporten er det dog muligt for de danske virksomheder at bidrage til at vende udviklingen. Det er ikke kun godt for naturen, men kan også skabe ekstra værdi på bundlinjen.

World Economic Forum vurderer, at natur-positive virksomheder er en forretningsmæssig fordel. En global overgang til en mere natur-positiv virksomhedsdrift vil resultere i årlige forretningsmuligheder til en værdi af 10,1 billioner amerikanske dollars i 2030.

Læs hele rapporten her.

Selvom kun 10 procent af virksomhederne har sat konkrete mål for at adressere naturkrisen, ser hele 70 procent af de danske virksomheder biodiversitetstab som en trussel mod deres forretning.

”Det er de færreste danske virksomheder, der har reageret systematisk på den trussel, som naturkrisen udgør, og endnu færre er opmærksomme på de interessante forretningsmuligheder, der er forbundet med den omstilling der nødvendigvis skal ske. At blot 10 procent af vores større virksomheder har en strategi for biodiversitet, udgør en betydelig risiko for virksomhederne – men også for det danske samfund og faktisk kloden som helhed. Vi har alle en moralsk forpligtelse, og ligeledes en forretningsmæssig mulighed,” siger Torsten Hvidt, Senior Partner i Bain & Company.

Virksomheder mangler kendskab til naturkrisen

Rapporten fra WWF Verdensnaturfonden og Bain & Company viser blandt andet, at de danske virksomheder ikke føler, at de har et stort nok kendskab til naturkrisen og de initiativer, der kan bidrage til at vende udviklingen.

”Fra politisk hold er man i stigende grad opmærksom på de udfordringer, naturkrisen medfører, og derfor vil danske virksomheder stå ekstra stærkt, hvis de formår at takle udfordringerne og vise vejen, inden der vedtages reel lovgivning på området. Den gode nyhed er, at vi allerede har en lang række værktøjer og løsninger, som de danske virksomheder kan tage i brug. Jo hurtigere vi kommer i gang, jo bedre står vi rustet til fremtiden,” siger Bo Øksnebjerg.

Tilmeld dig webinar om danske virksomheder og biodiversitet

23. august afholder WWF Verdensnaturfonden og Bain & Company et webinar om danske virksomheder og biodiversitet. Her vil generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg og Torsten Hvidt, partner og Nordic Social Impact Lead i Bain & Company, præsentere rapportens hovedbudskaber, give deres bud på de største risici for virksomheder relateret til naturkrisen samt lægge skinnerne ud for fremtidens natur-positive økonomi.

Tilmeld dig her.

Rapportens hovedbudskaber:

  • Hvis vi ikke gør noget for at stoppe naturødelæggelsen inden 2030, kan det risikere at koste op til halvdelen af den globale BNP.
  • Danske virksomheder påvirker biodiversiteten på flere områder. Det sker primært via deres globale værdikæde, men også i en lokal dansk kontekst.
  • 70 procent af de danske virksomheder ser biodiversitetstab som en trussel mod deres forretning, men kun 10 procent af dem har sat konkrete mål til at adresse krisen.
  • Der er nye metoder og værktøjer på vej, der kan hjælpe virksomheder til at takle biodiversitetskrisen, men allerede nu findes der en række værktøjer, som de danske virksomheder med fordel kan bruge til at sætte gang i en mere naturpositiv udvikling.