30/06/2020

Naturbaserede løsninger skaber sikkerhed og velstand

Naturens potentiale er uendeligt. Hvis vi beskytter og genopretter naturen, kan vi nemlig skabe sikkerhed, bæredygtig vækst og velstand. Herunder får du tre gode eksempler på, hvordan naturbaserede løsninger kan gøre en forskel.

Genoprettet sø reducerer CO2

Søborg Sø i Nordsjælland var tidligere rig på natur og biodiversitet, indtil cirka 500 hektar blev tørlagt for at dyrke jorden. Men jorden er besværlig at dyrke og giver et relativt lavt udbytte. Nu bliver Søborg Sø genoprettet. Det vil reducere udledning af drivhusgasser og forbedre vandmiljøet. Samtidig får området et nyt spændende oplevelseslandskab, der fremmer de rekreative muligheder og tiltrækker turister.

 

Mangroveskove sikrer mad og mindsker klimaforandringer

Mangrove optager fem gange så meget CO2 som anden tropisk skov. Derfor beskytter og reetablerer WWF mangroveskovene blandt andet ved Kenyas kyst. Mangroveskovene er desuden et værn mod storme og oversvømmelser, hvilket er med til at beskytte de fattige bønders høst. Mangroveskovene er også ynglested for kystens mange fisk. Så stærkere og større mangroveskove giver både tryghed, velstand og fødevaresikkerhed samtidig med, at de er effektiv mod klimaforandringer.

 

Genopretning af naturen skaber færre sygdomme

Tørke er et meget konkret resultat af klimaforandringer. Blandt andet i Ugandas ’kvæg-korridor’, hvor sult drev lokale til at tørlægge vådområder, hvilket førte til endnu større vandmangel. I dag tørrer området ikke længere ud. For IUCN og de lokale landsbyer har styrket det lokale økosystem gennem genplantning af træer og nye strukturer for, hvordan vandet administreres og fordeler sig. En af de helt store sidegevinster ved projektet er færre vandbårne sygdomme, fordi vandkvaliteten er blevet forbedret. Samtidig fremmer bæredygtig lokal vandforsyning kvindernes muligheder, da det typisk er dem, der går langt efter vand. I Syd-Sahara bruger kvinder samlet set 16 millioner timer hver dag på at gå efter vand – tid der kunne bruges på uddannelse, indtægtsgivende arbejde eller fritid.