19/05/2022

7 ting du (måske) ikke vidste om bier

De fleste ved, at det lille insekt spiller en kæmpe rolle i naturen men hånden på hjertet; kan du nævne andre end honningbien?  Vi har 292 vilde bi-arter i Danmark, der giver os smukke planter, vild natur og fødevarer. Bliv klogere på bierne her.

De vilde bier er både vigtige for den vilde natur og for dit frokostbord. Derfor har vi i anledning af Biens Dag samlet lidt vigtig viden om de summende superhelte.

1) En bi er ikke bare en bi

Ja, du læste rigtigt. Der er 292 kendte arter af bier i Danmark, og bierne og deres livsstil er meget forskellige fra hinanden. Nogle lever i kolonier, hvor der er arbejderbier og en dronning. De er generalister og samler pollen fra mange forskellige planter. Andre bier, som for eksempel blåhatjordbien, er specialiserede og samler kun pollen fra en enkelt eller få planter.

2) Uden bier bliver salaten kedelig

Hvis en plante skal kunne sætte frø, skal den bestøves. Det vil sige, at pollen fra de hanlige dele af blomsten skal flyttes til de hunlige dele af en blomst på en anden plante. Transporten kræver bestøvere. På verdensplan er 71 af vores 100 vigtigste fødevarer ifølge FN bi-bestøvede. Det gælder for eksempel bær, visse grøntsager og nødder. De 100 fødevaregrupper er fødegrundlaget for 90 procent af klodens befolkning.

3) Honningbien er lige så vild som en malkeko

Engang var honningbien en vildtlevende dansk art, men i dag holdes den udelukkende som husdyr. Der skønnes at være mindst 50.000 honningbikolonier (bifamilier) i Danmark, og i hver koloni kan der være 200.000 eller flere arbejderbier totalt over en hel sæson.

Læs også: Se hvor vild din region er. 

4) De vilde bier forsvinder

De vilde bier i Danmark er under enormt pres. Af de hjemmehørende vilde bier i Danmark vurderes 19 arter at være uddøde i hele landet, og 56 at være sårbare til kritisk truede. De rødlistede bier er først og fremmest truet af tab og forringelse af de levesteder, hvor bierne søger føde og bygger rede. Samtidig er de truet af brugen af pesticider og andre kemiske midler i landbruget. Samtidig kan honningbien være med til at presse de vilde bier. Sætter man for eksempel bistader op i vild natur til honningbierne, så vil de dominere området i antal og direkte konkurrere med vilde bier og andre insekter om pollen og nektar fra de vilde blomster.

Læs også: Danmarks vilde haver har brug for vilde unger

5) Vi kan ikke nøjes med honningbien

Det er utrolig risikabelt at sætte vores lid til en enkelt bi-art. Især da honningbien også har sine udfordringer og for eksempel USA oplevede i 2021 det næsthøjeste fald i honningbier, siden de begyndte registreringerne. Derfor gør vi os selv meget sårbare, hvis vi putter alle vores æg i honningbiernes rede (så at sige).

6) Bierne har brug for vild natur

Bierne har brug for vild og varieret natur, hvor der er diversitet i føde og levesteder. Der vil sige: vilde blomster, dødt ved, områder med bar jord og sand og meget mere. Du kan selv være med til at gøre en forskel for de vilde bier. Start med at google dem, du ser i din have, lær nogle af de mange arter at kende og find ud af hvilke blomster, de har brug for. Blomsterne vil sikkert se smukke ud i din have.

7) Bier kan dele en ø i to

Bier var engang årsagen til en regulær bi-krig på Læsø i 80’erne. Parterne i krigen var dem, der mente, at Læsø udelukkende skulle være hjem for den brune bi og på den anden side biavlerne, der gerne ville holde honningbier. Sagen rundede den daværende landbrugsminister og endte endda hos EF-domstolen og endte med et historisk kompromis. Det blev aftalt, at den brune bi fik et område på østspidsen af Læsø, hvor der kun måtte være brune bier, og tilhængerne af den gule bi fik et lille område mod vest.


Gør noget godt for de vilde bier!

Tilmeld din have eller altan på danmarksvildehaver.dk. Så modtager du nu og resten af sæsonen tips, tricks og guides til, hvordan dine kvadratmeter kan gøre en forskel for biodiversiteten.