WWF Verdensnaturfonden ledes af en bestyrelse bestående af 7-11 medlemmer. Bestyrelsen består et miks af forretningsfolk og forskere. Alle medlemmer af bestyrelsen er ulønnet.

Forperson

CEO Mads Kann-Rasmussen

Øvrige medlemmer

Professor Carsten Rahbek (næstforperson)

Professionel bestyrelsesmedlem Nils Smedegaard Andersen

Advokat Johan Løje

Partner Lars Raunholt Eismark

Tidl. direktør Peter Bonne Eriksen

Professor Signe Normand

Professor Eline Lorenzen

Partner Louise Münter

Assistant Professor Jonas Geldmann

Chief Sustainability Officer Anette Stube

Advokat Line Berg Madsen (observatør )