10/11/2023

Skoven er nøglen til håb for klima, natur og mennesker

De tropiske skove er ét af vores bedste værn mod klimaforandringer. Men de er under pres og bliver fældet med stor hast. Et 20-årigt partnerskab mellem VELUX Gruppen og WWF skal sikre nogle af de mest biodiversitetsrige skove, vi har tilbage.

Det er de færreste forundt at besøge det smukke vestlige Uganda. Landskabet
er bjergrigt, frodigt, og ekstremt rigt på biodiversitet. Skovene er hjem for over halvdelen af alle Afrikas fuglearter og en lang række andre ikoniske dyr.  For eksempel chimpansen og den afrikanske skovelefant.

Desværre er skovområderne her, ligesom mange andre steder verden over, truet af afskovning. Ifølge FN går 88.000 km2 skov tabt hvert år. Kun 17 procent af den tilbageværende skov er kategoriseret som beskyttet. Som eksempel har Kagombe skovreservatet i det vestlige Uganda de seneste godt 10 år oplevet en ødelæggende afskovning på hele 73 procent. Dermed er store dele af skoven forsvundet.

Uganda, skov, WWF, Velux gruppen, natur, biodiversitet, klima

Der er stærkt brug for en hurtig og omfattende indsats for at redde og genetablere tropiske skove, som dem i Kagombe. Ikke blot for at bremse klimaforandringerne, men også fordi de tropiske biodiversitetsrige skove er hjem for mere end halvdelen af alle klodens landlevende arter.

Derfor indgik WWF Verdensnaturfonden og VELUX Gruppen i 2020 en aftale om et fælles projekt. Målet er at beskytte den eksisterende skov og få genoprettet de tabte områder ved at genplante de steder, der tidligere stod skov.

“Der skal bruges en del kræfter på at luge ud omkring de små nyplantede træer, men de vokser, som de skal. Det bliver fantastisk at følge både træernes vækst og forandringerne lokalt i Uganda de næste mange år.”

– Trine Glue Doan, programleder for partnerskabet i WWF Verdensnaturfonden.

Det 20-årige partnerskab skal løbe frem til 2041 og strækker sig i Uganda over fire skovreservater: Kagombe, Bugoma, Kitechura og Ibambaro. I Uganda spænder projektet samlet over cirka 28.000 hektar, som er et område.

Unge træer strækker sig mod himlen

De første mere end 180.000 hjemmehørende træer er allerede sat i jorden, og der er mange, mange flere på vej de kommende år. Der plantes løbende flere unge træer i takt med regnsæsonens begyndelse. Vi er på vej mod flere biodiversitetsrige skove.

“Klimakrisen er tæt forbundet med biodiversitetskrisen. Når vi arbejder med tropiske skove, skyldes det, at de dels har en langt højere grad af biodiversitet i form af flere dyre- og plantearter. Men også, at de spiller en vigtig rolle for at forbedre lokalsamfundenes levevilkår,” fortæller programleder for partnerskabet i WWF Verdensnaturfonden, Trine Glue Doan, og fortsætter:

“Sunde skove er en vigtig kilde til at holde klimaet stabilt: De absorberer
CO2, frigiver ilt, giver skygge og bidrager til at sænke temperaturen lokalt, regulerer vandstrømme og giver rent vand til befolkningen. Det er en monumental opgave, der skal udføres, og projektets skala er imponerende. Hundredetusindevis af hjemmehørende træer skal i jorden. Der skal løbende luges omkring dem de første tre år, efter de er plantet.”

Se filmen om om WWF’s og Velux Gruppens samarbejde her

Voksne og børn får nye muligheder

I Uganda har skovene og områdets biodiversitet de seneste mange år lidt under behovet for landbrugsjord, trævarer og brænde. Det skaber derfor færre biodiversitetsrige skove.

Derfor er det afgørende, at vi samtidig med skovindsatserne sørger for, at den lokale befolkning får alternative indtægtskilder, og at deres levevilkår bliver forbedret. Over partnerskabets levetid forventer WWF Verdensnaturfonden, at levevilkårene bliver forbedret for mere end 2.000 familier i området.

53-årige Kyakuha Prisca er mor til 10 børn. Hun plejede at forsørge sig selv og sin familie med forskellige afgrøder, hun selv dyrkede. Med tiden blev jorden udvasket og udbyttet dårligere. Det skabte store udfordringer for familien, der nu ikke længere havde hverken mad eller penge nok til børnenes skolegang. Resultatet blev, at hendes sønner som et supplement til familiens indkomst startede med at brænde trækul – en aktivitet, der er ulovlig og bidrager til yderligere afskovning.

Uganda, skov, WWF, Velux gruppen, natur, biodiversitet, klima

Den absolut mest effektive måde at stoppe fældningen af træer og ødelæggelsen af skovreservatet på, er at sikre, at de lokale familier har en sund og stabil indkomst. Som et af partnerskabets mange indsatser har Prisca modtaget to geder for at forbedre sin økonomi. Ligesom hun har lånt penge til yderligere to. Som en del af aftalen forpligter hun sig til at give et gedekid videre til en anden i landsbyen, når en af hendes geder nedkommer.

“Jeg er så lykkelig,” fortæller Prisca.
“Jeg ville ønske, projektet var kommet, før de fleste af mine børn var nødt til at stoppe deres skolegang. Men for de to, det stadig er relevant for, vil jeg nu sikre, at de når hele vejen til universitetet. Nu kan jeg sælge geder for at betale deres skolegang.”

Læs mere om WWF’s og Velux Gruppens samarbejde her

Honning redder træer

Projektet har nu været i gang i halvandet år. Et af de initiativer, der allerede har vist gode resultater, er de foreløbigt 400 bistader med hjemmehørende biarter. De er opstillet i blandt andet Maisuka og Nsugasugi – to lokalsamfund tæt på skovreservatet i Kagombe. De små, summende assistenter bidrager til bestøvning af planter og afgrøder, ligesom de producerer honning til de lokales eget forbrug og til videresalg.

“Nu kan jeg sælge geder og betale mine børns skolegang.”

– 53-årige Kyakuha Prisca, mor til 10 børn.

Hvert bistade forventes at generere en bruttoindkomst på godt 845 danske kroner om året. Det svarer til 92 procent af den gennemsnitlige årlige indkomst for en indbygger i området. Den første honning blev høstet i maj i år.

Uganda, skov, WWF, Velux gruppen, natur, biodiversitet, klima

Edward Mutaabazi, der er formand for en lokal miljøbeskyttelsesgruppe, forklarer, at arbejdet med biavl gør, at de lokale værdsætter og bevarer de vilde, tropiske blomster og har et større incitament til at forvalte naturen bæredygtigt. Det er et skrift mod flere biodiversitetsrige skove.

“Økser og macheter er byttet ud. Nu beskytter vi i stedet skoven fra illegale aktiviteter. Det gør, at den kan regenereres og garantere fremtiden for vores forretning,” siger Edward Mutaabazi.

Dette er en artikel fra WWF’s magasin Levende Natur. Læs hele magasinet her.