20-årigt partnerskab skal sikre verdens skove

VELUX Gruppen og WWF Verdensnaturfonden lancerede i september 2020 et ambitiøst partnerskab, der forpligter virksomheden til at tage ansvar for både dets fortidige og fremtidige udledninger.

Naturen er i krise, og klimaforandringer er en af de største udfordringer menneskeheden har skullet overkomme. Det 20-årige partnerskab fokuserer på at skovbevarelse og skovgenopretning i en række projekter rundt om i verden, og initiativet sigter samtidigt på at forbedre biodiversiteten og leveforholdene for de lokale samfund.

Der er derfor et stort behov for ambitiøse handlinger fra både regeringer og virksomheder, hvis vi skal nå ambitionerne fra Paris-aftalen og skabe en bæredygtig fremtid for de kommende generationer. Samtidigt biodiversiteten i kraftig tilbagegang globalt set, og bestandene af fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr er samlet set faldet med 68 procent siden 1970.

Foto: WWF Verdensnaturfonden / Jonas Lysholdt Ejderskov

VELUX ambition om at blive Lifetime Carbon Neutral ved virksomhedens 100-års fødselsdag i 2041 indebærer, at virksomheden tager ansvar for dets historiske CO2-aftryk siden dets grundlæggelse i 1941. Det svarer til i alt 4,5 mio. tons samt en buffer på 25 % CO2 i karbon-skovprojekter, der bliver udviklet og drevet af WWF Verdensnaturfonden.

Samtidigt forpligter VELUX Gruppen sig til at reducere gruppens egne CO2-udledninger på virksomhedsniveau til nær nul og til at halvere CO2-udledningerne på tværs af hele koncernens værdikæde i overensstemmelse med Paris-aftalens mest ambitiøse 1,5-graders scenarie.

Første skovprojekt - skovgenopretning og beskyttelse i Uganda

Partnerskabets første skovprojekt er placeret i Uganda, hvor fokus er på at genoprette nedbrudte skove, plante ny skov og beskytte de eksisterende naturlige skove gennem en bred vifte af initiativer. Det er forventningen, at projektet vil indsamle op mod 1 million tons CO2.

Projektet i Uganda dækker ca. 28.000 hektar i den ugandiske del af en verdens vigtigste biodiversitets-hotspots – Albertinekløften, der strækker sig over seks lande i det østlige Afrika. Dette område er ramt af massiv skovrydning, blandt andet på grund af lokalbefolkningens behov for landbrugsjord, trævarer og brænde. I et af de værst ramte områder, Kagombe i Uganda, har man oplevet 73 procents afskovning over det seneste årti.

Skovprojektet i Uganda er i implementeringsfasen, og der er nu plantet over 100.000 træer. Flere skovprojekter tilføjes i de kommende år.

Foto: WWF Verdensnaturfonden / Jonas Lysholdt Ejderskov

Billede fra planteskole i Uganda

GAMLE TRÆER - NYE IDEER

Sunde skove er essentielle for både planeten og menneskeheden. Skove holder klimaet stabilt, de absorberer CO2, frigiver ilt, regulerer vandstrømme og forbedrer vandkvalitet. Samtidigt er skovene hjem for mere end halvdelen af alle arter der findes på landjorden og for en varitet af liv, der holder økosystemer i gang.

Men skovene er i krise. Ifølge FN, går 88.000 km2 skov tabt hvert år, og kun 17 procent af den tilbageværende skov beskyttes. Heldigvis har naturen selv løsningen på udfordringerne. Ved at opfange CO2 i gamle, tropiske skove, men en høj grad af truede arter, er det muligt at bekæmpe klimaforandringer og redde planetens værdifulde biodiversitet.

Foto: WWF Verdensnaturfonden / Jonas Lysholdt Ejderskov

Ødelagt skov i Uganda

Naturen er svaret på klimakrisen

Verden står overfor både en klimakrise og en biodiversitetskrise. Ved at bruge naturens egne kræfter som løftestang, kan fremtidens naturbaserede løsninger dog løse både klimaforandringerne, tab af biodiversitet og ulige udvikling på en og samme tid.

BBC Storyworks rejste i foråret 2022 til Uganda for at se nærmere på det skovprojekt, som WWF Verdensnaturfonden har etableret som en del af partnerskabet med VELUX Gruppen.

Videoen indgår i serien ’Age of Change: The Business of Survival’ (Forandringens tidsalder), som giver et spændende indblik i, hvordan virksomheder og organisationer verden over forsøger at tilpasse sig til en verden i forandring. Serien er produceret af BBC StoryWorks Commercial Productions.

Se mere på www.ageofchangeseries.co.uk.

Nøglen til succes er lokalkendskab

Erfaringerne fra over 50 års naturbevarende arbejde viser, at robuste og varige løsninger, der tager udgangspunkt i de lokale indbyggeres viden om skoven og miljøet, giver virksomhederne de stærkeste og mest holdbare projekter. Derudover er det både en hurtigere og mere varig løsning at beskytte eksisterende tropisk skov end blot at plante ny skov.

Foto: WWF Verdensnaturfonden / Jonas Lysholdt Ejderskov

Et inspirerende partnerskab

Klimaforandringer og tab af biodiversitet udgør i dag de største globale risici, og der er derfor et stort behov for ambitiøse handlinger på tværs af alle sektorer, hvis vi skal skabe en bæredygtig fremtid for de kommende generationer.

Genopretning af skove og skovbevarelse kan i høj grad bidrage til at Paris-aftalens mål nås. Gennem det 20-årige partnerskab ønsker WWF at sprede håb og at inspirere andre virksomheder til at følge VELUX Gruppens eksempel og tage ansvar for både fortidige og fremtidige udledninger.

En historisk CO2-plan

VELUX Gruppen har tilsluttet sig Science Based Targets initiativet, og virksomheden har dermed forpligtet sig til at hele dets historiske CO2-aftryk siden dets grundlæggelse i 1941. Det svarer til i alt 4,5 mio. tons + en buffer på 25% CO2 i skovprojekter, der bliver udviklet og drevet af WWF Verdensnaturfonden.

Samtidigt forpligter VELUX Gruppen sig til at reducere Gruppens egne CO2-udledninger på virksomhedsniveau til nær nul og til at halvere CO2-udledninger på tværs af koncernens værdikæde frem mod 2030 i overensstemmelse med Paris-aftalens mest ambitiøse 1,5-graders scenarie.

Foto: Rex Lu / WWF

PARTNERSKABER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID

Private virksomheder spiller en central rolle for verdens bæredygtige fremtid. Vi samarbejder med virksomheder for at skabe langsigtede resultater, der giver værdi – for både virksomheden og naturen.

Vi går altid positivt og konstruktivt ind i et samarbejde med en virksomhed. Vores samarbejde bygger på, at vi sammen vil gøre en forskel for det pres, som verdens natur lider under. Samarbejdsformen finder vi i fællesskab – ud fra størrelsen på din virksomhed og dens aftryk på planeten.

WWF har stærke eksperter på råstoffer som fx soja, palmeolie og træ. På store skovprojekter og klima. På biodiversitet, ferskvand og en lang række andre områder. Hvis eksperterne ikke findes i Danmark, så findes de helt sikkert blandt WWFs 6.000 medarbejdere rundt om i verden.