20-årigt partnerskab skal sikre verdens skove

VELUX Gruppen og WWF Verdensnaturfonden lancerede i september 2020 et ambitiøst partnerskab, der forpligter virksomheden til at tage ansvar for både dets fortidige og fremtidige udledninger.

Naturen er i krise, og klimaforandringer er en af de største udfordringer menneskeheden har skullet overkomme. Det 20-årige partnerskab fokuserer på at skovbevarelse og skovgenopretning i en række projekter rundt om i verden, og initiativet sigter samtidigt på at forbedre biodiversiteten og leveforholdene for de lokale samfund.

Der er derfor et stort behov for ambitiøse handlinger fra både regeringer og virksomheder, hvis vi skal nå ambitionerne fra Paris-aftalen og skabe en bæredygtig fremtid for de kommende generationer. Samtidigt er biodiversiteten i kraftig tilbagegang globalt set, og bestandene af fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr er samlet set faldet med 69 procent siden 1970.

Foto: WWF Verdensnaturfonden / Jonas Lysholdt Ejderskov

VELUX Gruppens ambition om tage klimahandling indebærer, at virksomheden tager ansvar for dets historiske CO2-aftryk siden koncernens grundlæggelse i 1941.

Det svarer til i alt 4,5 mio. tons CO2, som skal indsamles gennem skovprojekter, der bliver udviklet og drevet af WWF Verdensnaturfonden.

Samtidigt forpligter VELUX Gruppen sig til at reducere gruppens egne CO2-udledninger på virksomhedsniveau med 100% og til at halvere CO2-udledningerne på tværs af hele koncernens værdikæde i overensstemmelse med Paris-aftalens mest ambitiøse 1,5-graders scenarie.

PARTNERSKABETS SKOVPROJEKTER

Partnerskabet mellem WWF og VELUX Gruppen består af foreløbigt tre skovprojekter i henholdsvis Uganda, Vietnam og Madagaskar. Læs mere om hvert projekt herunder.

SKOVGENOPRETNING OG SKOVBESKYTTELSE I UGANDA

Partnerskabets første skovprojekt er placeret i Uganda, hvor fokus er på at genoprette nedbrudte skove, plante ny skov og beskytte de eksisterende naturlige skove gennem en bred vifte af initiativer. Det er forventningen, at projektet vil indsamle op mod 1 million tons CO2.

Projektet i Uganda dækker ca. 28.000 hektar i den ugandiske del af en verdens vigtigste biodiversitets-hotspots – Albertinekløften, der strækker sig over seks lande i det østlige Afrika. Dette område er ramt af massiv skovrydning, blandt andet på grund af lokalbefolkningens behov for landbrugsjord, trævarer og brænde. I et af de værst ramte områder, Kagombe i Uganda, har man oplevet 73 procents afskovning over det seneste årti.

Skovprojektet i Uganda er i implementeringsfasen, og der er nu plantet over 180.000 træer, ligesom der er i gangsat flere aktiveter, herunder biavl, der skal understøtte og forbedre lokalbefolkningens levevilkår.

VIETNAMS STILLE SKOVE VÆKKES TIL LIVE

Partnerskabets andet skovprojekt er i Vietnam, hvor fokus er på skovbevarelsesaktiviteter. Projektområdet ligger i Tay Giang-distriktet i det bjergrige, centrale Vietnam, der er en del af den Annamitiske bjergkæde.

Det biodiversitetsrige område er hjem for 64 arter af pattedyr. Blandt disse er et af verdens mest sjældne, saolaen (Pseudoryx nghetinhensis). Gennem arbejdet med at genoprette skovene og samtidigt reducere krybskytteri og brug af snarer, er det forventningen, at projektet i Vietnam kan føre til et mere sammenhængende og bedre habitat for områdets flora og fauna.

Det forventes at skovprojektet i Vietnam kan bidrage med at indsamle mere end 2 millioner tons CO2.

GENOPRETNING AF MANGROVESKOVE I MADAGASKAR

Det tredje skovprojektet i partnerskabet befinder sig i det vestlige Madagaskar i Manambolo-Tsiribihina-landskabet. Området er klassificeret som et vådområde af international vigtighed på grund af dets unikke biodiversitet.

Mangroveskovene er essentielle for understøttelsen af små-skala fiskeri, der udgør en vigtig del af lokalbefolkningens levebrød. Skovene beskytter desuden området mod storme og cykloner.

Madagaskars mangroveskove er hjem for mindst 18 truede dyrearter, og beskyttelsen og genopretningen af mangrovens økosystem forventes også at forbedre situationen for den truede fauna.

Det forventes at skovprojektet i Madagaskar kan bidrage med at indsamle mere end en halv million tons CO2.

GAMLE TRÆER - NYE IDEER

Sunde skove er essentielle for både planeten og menneskeheden. Skove holder klimaet stabilt, de absorberer CO2, frigiver ilt, regulerer vandstrømme og forbedrer vandkvalitet. Samtidigt er skovene hjem for mere end halvdelen af alle arter der findes på landjorden og for en varitet af liv, der holder økosystemer i gang.

Men skovene er i krise. Ifølge FN, går 88.000 km2 skov tabt hvert år, og kun 17 procent af den tilbageværende skov beskyttes. Heldigvis har naturen selv løsningen på udfordringerne. Ved at opfange CO2 i gamle, tropiske skove, men en høj grad af truede arter, er det muligt at bekæmpe klimaforandringer og redde planetens værdifulde biodiversitet.

 

Naturen er svaret på klimakrisen

Verden står overfor både en klimakrise og en biodiversitetskrise. Ved at bruge naturens egne kræfter som løftestang, kan fremtidens naturbaserede løsninger dog løse både klimaforandringerne, tab af biodiversitet og ulige udvikling på en og samme tid.

BBC Storyworks rejste i foråret 2022 til Uganda for at se nærmere på det skovprojekt, som WWF Verdensnaturfonden har etableret som en del af partnerskabet med VELUX Gruppen.

Videoen indgår i serien ’Age of Change: The Business of Survival’ (Forandringens tidsalder), som giver et spændende indblik i, hvordan virksomheder og organisationer verden over forsøger at tilpasse sig til en verden i forandring. Serien er produceret af BBC StoryWorks Commercial Productions.

Se mere på www.ageofchangeseries.co.uk.

Nøglen til succes er lokalkendskab

Erfaringerne fra over 50 års naturbevarende arbejde viser, at robuste og varige løsninger, der tager udgangspunkt i de lokale indbyggeres viden om skoven og miljøet, giver virksomhederne de stærkeste og mest holdbare projekter. Derudover er det både en hurtigere og mere varig løsning at beskytte eksisterende tropisk skov end blot at plante ny skov.

Et inspirerende partnerskab

Klimaforandringer og tab af biodiversitet udgør i dag de største globale risici, og der er derfor et stort behov for ambitiøse handlinger på tværs af alle sektorer, hvis vi skal skabe en bæredygtig fremtid for de kommende generationer.

Genopretning af skove og skovbevarelse kan i høj grad bidrage til at Paris-aftalens mål nås. Gennem det 20-årige partnerskab ønsker WWF at sprede håb og at inspirere andre virksomheder til at følge VELUX Gruppens eksempel og tage ansvar for både fortidige og fremtidige udledninger.

En historisk CO2-plan

VELUX Gruppen har tilsluttet sig Science Based Targets initiativet, og har dermed forpligtet sig til at indfange dets samlede historiske CO2-aftryk siden virksomhedens grundlæggelse i 1941. Det svarer til i alt 4,5 mio. tons CO2., som skal indsamles gennem skovprojekter, der bliver udviklet og drevet af WWF Verdensnaturfonden.

Samtidigt forpligter VELUX Gruppen sig til at reducere Gruppens egne CO2-udledninger på virksomhedsniveau med 100% og til at halvere CO2-udledninger på tværs af koncernens værdikæde frem mod 2030 i overensstemmelse med Paris-aftalens mest ambitiøse 1,5-graders scenarie.

Foto: Rex Lu / WWF

PARTNERSKABER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID

Private virksomheder spiller en central rolle for verdens bæredygtige fremtid. Vi samarbejder med virksomheder for at skabe langsigtede resultater, der giver værdi – for både virksomheden og naturen.

Vi går altid positivt og konstruktivt ind i et samarbejde med en virksomhed. Vores samarbejde bygger på, at vi sammen vil gøre en forskel for det pres, som verdens natur lider under. Samarbejdsformen finder vi i fællesskab – ud fra størrelsen på din virksomhed og dens aftryk på planeten.

WWF har stærke eksperter på råstoffer som fx soja, palmeolie og træ. På store skovprojekter og klima. På biodiversitet, ferskvand og en lang række andre områder. Hvis eksperterne ikke findes i Danmark, så findes de helt sikkert blandt WWFs 6.000 medarbejdere rundt om i verden.